לימוד תאוריה

מאגר שאלות לימוד תאוריה לרשיון בדרגה: A (אופנועים וקטנועים)

אתם נמצאים בעמוד 37 מתוך: 37 עמודים.
שאלה תשובה
רכב שעצר לפני מפגש מסילת ברזל:
אסור לעקוף אותו.
שוטר עצר רכב בכביש. הוא דורש מהנהג לבצע "בדיקת נשיפה" בנשיפון. האם הנהג חייב לציית?
כן, אחרת ייחשב כשיכור.
שוטר רשאי לעכב רכב לצורך בדיקה בגלל:
רמת זיהום האוויר הנפלט ממנוע הרכב.
שוטר רשאי לתת הודעת אי שימוש לרכב אם:
הרכב מזהם את האוויר במידה העולה על המותר.
שוטר רשם לך דוח על "סטייה מנתיב" ובכביש אין כל סימון נתיבים. האם צדק?
כן. "נתיב" יכול להיות מסומן ויכול להיות לא מסומן.
שולי הדרך אינם מיועדים לנסיעת רכב, למעט:
רכב שאינו מנועי, טרקטור ורכב אטי, המעכבים את התנועה שמאחור.
שימוש מופרז בבלמי הרכב עלול לגרום:
חימום יתר של הבלמים והפחתת יעילות הבלימה.
שימוש רצוף בבלמי הרכב בירידה תלולה וממושכת, עלול לגרום:
לחימום יתר של הבלמים ולבלימה חלשה לעומת המצב הרגיל.
שמירת רווח מהרכב הנוסע לפניך נחוצה:
למניעת פגיעת חזית-אחור, בעת עצירה או האטה של הרכב שלפניך.
שני כלי רכב מתקרבים מצפון ומדרום לקטע דרך צר ותלול המאפשר מעבר רכב אחד בלבד:
הרכב היורד יעצור ויאפשר לרכב העולה לעבור.
תאונות הנגרמות בשל עייפותו של נהג עלולות להתרחש:
כאשר רמת הערנות של הנהג יורדת.
תאונת דרכים היא אירוע:
בלתי מכוון שתוצאתו פגיעה באדם, לרבות הנהג, או נזק לרכוש או שניהם.
תאר לעצמך את המצב שלפניך. באיזה אפשרות פעולה תבחר?
ילדים משחקים בכביש. אנקוט את כל הפעולות הדרושות כדי שלא לפגוע בהם, אפילו אעצור.
תאריך הייצור של הצמיג ברכב:
מוטבע על הצמיג.
תוקפו של איזה מהתמרורים האלה לא יפוג בצומת הקרוב?
424
תוקפו של התמרור עד:
לתמרור המבטל אותו.
תוקפו של התמרור עד:
לצומת הקרוב או עד לתמרור המורה על ביטולו או עד לתמרור "חנייה לכלי רכב".
תוקפו של התמרור עד:
לצומת הקרוב או עד לקצה המסילה.
תוקפו של התמרור:
עד לצומת הקרוב או עד לתמרור המורה על ביטולו או עד לתמרור "חנייה לכלי רכב".
תוקפו של תמרור 424 הוא עד:
425
תחום הצומת נקבע על ידי:
קווי שפות הכבישים הנפגשים בצומת או אבני השפה או על ידי הארכתם המדומה.
תחזוקת רכב סדירה בהתאם להנחיות יצרן הרכב:
תקטין את צריכת הדלק ואת הבלאי של הרכב
תמרור "עצור" המוצב בצדו הימני של כביש חד-סטרי בעל שני נתיבים, פירושו:
עצור בכל אחד משני הנתיבים.
תמרור שצורתו עיגול בדרך כלל הוא:
תמרור הוריה או איסור.
תפקידי החריצים בסוליית הצמיג, בין היתר:
לאפשר ניקוז יעיל של המים בין הצמיג לבין כביש רטוב.

שינוי גודל גופנים
ניגודיות