לימוד תאוריה

מאגר שאלות לימוד תאוריה לרשיון בדרגה: C1 (משאית קלה)

אתם נמצאים בעמוד 1 מתוך: 45 עמודים.
שאלה תשובה
איזה כוח מכוחות הטבע מופעל על הרכב בעת בלימה והאטה?
כוח ההתמדה: הכוח הגורם לרכב להמשיך בתנועתו.
איזה כוח מכוחות הטבע שואף לדחוף את הרכב אל מחוץ לסיבוב בעת נסיעה?
הכוח הצנטריפוגלי.
איזה מהתמרורים אוסר לפנות שמאלה לתחנת דלק?
429
איזה מכלי הרכב הנראים בתמונה אינו חונה נכון?
הרכב החונה כשמעבר החצייה לפניו.
איזה מן התמרורים אינו מתיר פניית פרסה שמאלה?
203
איזה מן התמרורים האלה מזהיר את הנהג לנהוג בהתאם למצבו של הכביש?
101
איזה מן התמרורים מזהיר על צומת הסתעפות ימינה:
115
איזה מרחק נשמור מהרכב הנוסע לפנינו בעת הנסיעה?
מרחק הדרוש לפי החוק, שיאפשר מניעת תאונה בכל עת, בהתחשב בכל הגורמים.
איזה נהג חייב לנוח לפחות שבע שעות רצופות לפני תחילת יום עבודתו?
הנוהג ברכב ציבורי וברכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר יותר מ-6,000 ק״ג והמסיע או המורשה להסיע 11 נוסעים ויותר.
איזה נתיב הוא הנכון לצורך פנייה שמאלה?
הנתיב השמאלי.
איזה סוג רכב חייב להיכנס לצומת מהנתיב הימני, בכביש שיש בו שני נתיבים או יותר באותו כיוון נסיעה?
רכב מסחרי ורכב עבודה שמשקלם הכולל המותר יותר מ-10,000 ק״ג.
איזה סוג של "שיטור עירוני" רשאי להפיץ אור כחול ואור צהוב מהבהב?
רכב שיטור משולב.
איזה פעולה על הנהג המתקרב לעשות כדי למנוע פגיעה, לפי הסימנים המעידים בתמונה?
האטה ושמירת רווח צד מתאים (סטייה שמאלה).
איזה רווח חייבים לשמור מהרכב הנע לפנינו בדרך?
רווח המאפשר לעצור בכל עת ולמנוע תאונה.
איזה רכב הוא "רכב ביטחון"?
אמבולנס של מגן דוד אדום, רכב של משטרת ישראל, רכב של צה"ל, רכב לכיבוי שרפות, רכב שיטור משולב ורכב אחר שאישרה הרשות, בזמן שהוא מפעיל אור מהבהב ומשמיע אות אזעקה.
איזה רכב חייב במגיני בוץ?
כל רכב שגלגליו האחוריים אינם מוגנים בכנפיים, חוץ מרכב אטי וטרקטור .
איזה רכב חייב לתת זכות קדימה, בהתאם לתמרור?
הרכב הרחוק הבא מהכיוון הנגדי.
איזה רכב ייחשב ל ״רכב מסחרי״?
רכב המשמש – או המיועד לשמש – להובלת משא בשכר, לעסקו ולמסחרו של בעל הרכב.
איזה רכב מסחרי צריך "היתר גרירה" לצורך גרירה?
רכב שמשקלו הכולל המותר יותר מ-10,000 ק״ג.
איזה רכב משא חייב בהתקנת בלמנוע?
רכב המונע במנוע דיזל שמשקלו הכולל המותר 8,000 ק"ג ומעלה.
איזה רכב צריך להיכנס ראשון אל הצומת?
רוכב האופניים (2).
איזה רכב רשאי לעצור או לעמוד בשול דרך שאינה עירונית המסומנת כדרך ראשית?
רכב העוסק בביצוע עבודות ציבוריות ורכב צה"ל – לשם מילוי תפקידם.
איזה רכיב (חלק) ברכב גורם לחיבור או לניתוק התנועה הסיבובית מן המנוע לתיבת ההילוכים?
המצמד.
איזה תמרור אוסר כניסת הולכי רגל?
216
איזה תמרור אוסר פניית פרסה שמאלה?
209
איזה תמרור אזהרה מוצב לעתים לפני תמרור 302?
139
איזה תמרור אזהרה מזהיר כי תנועה דו-סטרית לפניך?
145
איזה תמרור אינו אוסר חניית רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר יותר מ-10,000 ק"ג, בלילה?
436
איזה תמרור הוא האזהרה האחרונה שלפני מפגש מסילת ברזל?
133
איזה תמרור המוצב בדרך מודיע על שינוי במספר הנתיבים בכביש?
622

שינוי גודל גופנים
ניגודיות