סימולציה מבחן תאוריה חינם

מבחן תאוריה: טרקטור/ון (דרגה 1)

1. איזה כוח מכוחות הטבע שואף לדחוף את הרכב אל מחוץ לסיבוב בעת נסיעה?

זמן לסיום:

2. איזה תמרור משמעו עמדת טעינה לרכב חשמלי?

זמן לסיום:

3. האם הוראות הרמזור עדיפות מהוראת תמרור הקובע מתן זכות קדימה?

זמן לסיום:

4. מה הן הסכנות והבעיות המיוחדות בחציית צמתים?

זמן לסיום:

5. כיצד תנהג בהמשך הדרך על פי התמרור המוצב מימין?

זמן לסיום:

6. איזה מן התמרורים אינו מתיר פניית פרסה שמאלה?

זמן לסיום:

7. מה משמעותן של אבני שפה הצבועות לסירוגין בצבעי כחול?

זמן לסיום:

8. בתמונה שלפניך רואים מדרכה. מהו המשפט הנכון?

זמן לסיום:

9. כיצד תנהג במצב שלפניך?

זמן לסיום:

10. על פי החוק כשאתה עומד לפני צומת באור אדום ורכב ביטחון צופר בסירנה ומפעיל אורות מהבהבים מאחוריך:

זמן לסיום:

11. כיצד יפעל נהג אם נורית הבקרה של מערכת הבלמים בלוח המחוונים בתא הנהג דולקת?

זמן לסיום:

12. איזה תמרור יופיע אחרי תמרור 701?

זמן לסיום:

13. מה פירוש הסימון על פני הדרך?

זמן לסיום:

14. מה על הנהג (אתה) לעשות כדי להימנע מפגיעה בהולך הרגל?

זמן לסיום:

15. באילו מקרים אסור לך לעקוף רכב אחר?

זמן לסיום:

16. מהירות סבירה היא:

זמן לסיום:

17. מיהו "עובר דרך"?

זמן לסיום:

18. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

19. כאשר נותנים אות באמצעות הצופר:

זמן לסיום:

20. מי רשאי לתקן ליקויי בטיחות ברכב?

זמן לסיום:

21. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

22. הגעת לצומת שאינו פנוי:

זמן לסיום:

23. כיצד יפעל נוהג ברכב בהתקרבו לקטע כביש שיש עליו שמן?

זמן לסיום:

24. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

25. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

26. באילו תנאים כדאי ביותר להדליק אורות גם ביום?

זמן לסיום:

27. "שתיית אלכוהול משבשת את התיאום (קואורדינציה) בין אברי הגוף". נכון או לא?

זמן לסיום:

28. היכן יש לעצור על פי הנראה בתמונה?

זמן לסיום:

29. האם מותר להחנות רכב בצד מעקה בטיחות להולכי רגל?

זמן לסיום:

30. מה משמעות התמרור?

זמן לסיום:

נווט שאלות המבחן

שינוי גודל גופנים
ניגודיות