סימולציה מבחן תאוריה חינם

מבחן תאוריה: טרקטור/ון (דרגה 1)

1. כיצד ניתן להפחית את מידת זיהום האוויר של גזי הפליטה מהרכב?

זמן לסיום:

2. באיזה חלק של הכביש ינהג רוכב אופניים?

זמן לסיום:

3. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

4. מרחק התגובה של הנהג הוא המרחק שעובר הרכב:

זמן לסיום:

5. באילו מקרים החוק מחייב להאט?

זמן לסיום:

6. נהיגה בחשכה באור גבוה עלולה לגרום:

זמן לסיום:

7. מה יהיה סדר הפעולות הנכון בעת האטת מהירות הרכב?

זמן לסיום:

8. היכן אסור להעמיד או להחנות רכב על פי הנראה בתמונה?

זמן לסיום:

9. בצומת ללא תמרור צריך לתת זכות קדימה:

זמן לסיום:

10. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

11. האם חובה לציית להוראות עובד של מחלקת עבודות ציבוריות במדים?

זמן לסיום:

12. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

13. את רישיון הרכב חייב להחזיק?

זמן לסיום:

14. באיזה סוג של כביש חלה חובה להשתמש בצדו הימני הקיצוני?

זמן לסיום:

15. באילו תנאים מותר להסיע נוסע בטרקטורון בנוסף לנהג?

זמן לסיום:

16. כיצד תנהג על פי התמרור?

זמן לסיום:

17. בלם עזר (חנייה) משמש את הנוהג ברכב:

זמן לסיום:

18. כיצד יפעל נהג טרקטור המצויד במעמיס כשהוא מחנה את הטרקטור?

זמן לסיום:

19. אתה נוהג ברכב 3. למי תיתן זכות קדימה?

זמן לסיום:

20. אחרי איזה מהתמרורים האלה אסורה העקיפה (למרחק של כ-100 מטרים)?

זמן לסיום:

21. שוטר רשאי לעכב רכב לצורך בדיקה בגלל:

זמן לסיום:

22. כיצד תנהג על פי התמרור?

זמן לסיום:

23. מדוע ממלאים מים בגלגלי הטרקטור?

זמן לסיום:

24. בכניסה לדרך הוצב התמרור 401. איזה תמרור יוצב בכניסה מצדה האחר של הדרך?

זמן לסיום:

25. איזה תמרור משמעו "דרך מהירה"?

זמן לסיום:

26. הצומת שלפניך מתומרר בדיוק כבציור. מהו האופן הנכון לפנות מרחוב א' (A) לרחוב ב' (B)?

זמן לסיום:

27. מהו המרחק המרבי ממדרכה שבו מותר להעמיד רכב במקביל לשפת הכביש?

זמן לסיום:

28. כיצד עליך לנהוג ביציאה מחצרים או מדרך גישה לבית, כשאתה עומד להיכנס לדרך או לחצותה?

זמן לסיום:

29. כשרכב עוקף אותך ולפתע בא רכב מולך, אתה חייב:

זמן לסיום:

30. איזה תמרור מתיר כניסת אופניים?

זמן לסיום:

נווט שאלות המבחן

שינוי גודל גופנים
ניגודיות