סימולציה מבחן תאוריה חינם

מבחן תאוריה: טרקטור/ון (דרגה 1)

1. למה תורמת תנועת הפלס (מאזניים) בסרן הקדמי של הטרקטור:

זמן לסיום:

2. תפקידו של הסגר הדיפרנציאלי בטרקטור הוא:

זמן לסיום:

3. באילו תנאים מותר לנוהג בטרקטור משא להסיע נוסע?

זמן לסיום:

4. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

5. אתה נוסע בכביש. לשמאלך מסומן קו הפרדה רצוף ולשמאלו קו קטעים:

זמן לסיום:

6. נסיעה בעקבות הרכב הכבד ובתנאי הדרך הנתונים מחייבת את הנוהג ברכב:

זמן לסיום:

7. איזה לחץ המסופק מן הטרקטור מפעיל מתקנים וציוד נוסף?

זמן לסיום:

8. מה משמעותן של אבני שפה הצבועות לסירוגין בצבעי כחול?

זמן לסיום:

9. נכנסת לרכב. מה עליך לעשות תחילה, לפני התחלת הנסיעה?

זמן לסיום:

10. איזה תמרור משמעו, תאונה בדרך שלפניך?

זמן לסיום:

11. כאשר מוצב התמרור בצומת שלפניך:

זמן לסיום:

12. בראותך כי הרכב הכסוף העוקף מתכוון לסטות לנתיב הימני:

זמן לסיום:

13. האם רשאית רשות הרישוי לתת היתר לשימוש ברכב שמידותיו או משקלו יותר מן הקבוע בתקנות?

זמן לסיום:

14. מה משמעות התמרור?

זמן לסיום:

15. מרחק הבלימה של הרכב הוא המרחק שעובר הרכב:

זמן לסיום:

16. מה עלינו לבדוק ולוודא לפני התנעת מנוע הרכב?

זמן לסיום:

17. באיזה רכב חובה להתקין זמזם לנסיעה לאחור?

זמן לסיום:

18. היכן ינועו כלי רכב בדרך המחולקת על ידי קו הפרדה רצוף?

זמן לסיום:

19. מה יהיה קצב הנסיעה אחורנית?

זמן לסיום:

20. כיצד תנהג על פי התמרור?

זמן לסיום:

21. מה פירוש הסימון על פני הדרך?

זמן לסיום:

22. כיצד תשפיע נהיגתך בימין הכביש על שדה הראייה של נהגים אחרים?

זמן לסיום:

23. כיצד עליך לנהוג בהמשך הדרך?

זמן לסיום:

24. היכן יש לעצור על פי הנראה בתמונה?

זמן לסיום:

25. מראה פנורמית:

זמן לסיום:

26. בכביש דו-סטרי שאינו עירוני בצדו הימני מוצב תמרור שלפניך האוסר עצירה:

זמן לסיום:

27. כיצד תנהג בהתאם למצב שלפניך?

זמן לסיום:

28. לשם מה דרוש להתקין מסגרת בטיחות בטרקטור?

זמן לסיום:

29. היכן יש להחזיק את האפוד הזוהר ברכב?

זמן לסיום:

30. האם, לדעתך, מיקומו של הרכב הלבן בתוך העקומה נכון?

זמן לסיום:

נווט שאלות המבחן

שינוי גודל גופנים
ניגודיות