סימולציה מבחן תאוריה חינם

מבחן תאוריה: טרקטור/ון (דרגה 1)

1. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

2. הגדר ״משקל עצמי״:

זמן לסיום:

3. כיצד תנהג על פי התמרור?

זמן לסיום:

4. כיצד תנהג על פי התמרור?

זמן לסיום:

5. איזה תמרור משמעו, תחנת החלפת מצבר לרכב חשמלי?

זמן לסיום:

6. האם מותר לגרור יותר מגרור אחד?

זמן לסיום:

7. איזה תמרור יוצב בצומת אחרי שעברת את תמרור 139 שבתמונה?

זמן לסיום:

8. הגדר "טרקטורון":

זמן לסיום:

9. הגדר "שטח הפרדה בנוי":

זמן לסיום:

10. מה המשותף לשני התמרורים שלפניך?

זמן לסיום:

11. מהי הסכנה הצפויה לנוהג ברכב הפונה ימינה, במהלך ביצוע הפנייה?

זמן לסיום:

12. הנסיעה בירידה בהילוך סרק (ניוטרל):

זמן לסיום:

13. כיצד תנהג (רכב 2) בצומת שלפניך?

זמן לסיום:

14. מהו "זמן הלילה"?

זמן לסיום:

15. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

16. הגדר "רכב מנועי":

זמן לסיום:

17. כיצד תנהג בהתאם לתמונה שלפניך?

זמן לסיום:

18. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

19. באילו תנאים תאשר רשות הרישוי רישום שינוי בעלות על רכב?

זמן לסיום:

20. מה דינו של מי שנוהג ברכב אף-על-פי שרישיון הנהיגה שלו נפסל?

זמן לסיום:

21. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

22. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

23. מה משמעות הסימון על פני הכביש?

זמן לסיום:

24. מהו "שטח מת"?

זמן לסיום:

25. החובה לנקוט אמצעי זהירות בדרך חלה:

זמן לסיום:

26. מי נושא באחריות לרעש לא סביר ברכב?

זמן לסיום:

27. אתה נוהג בדרך שיש בה תנועה כבדה. כיצד תוודא נסיעה בטוחה?

זמן לסיום:

28. מהו המרחק המרבי ממדרכה שבו מותר להעמיד רכב במקביל לשפת הכביש?

זמן לסיום:

29. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

30. החנית את הרכב ליד המדרכה בימין הכביש בדרך עירונית:

זמן לסיום:

נווט שאלות המבחן

שינוי גודל גופנים
ניגודיות