סימולציה מבחן תאוריה חינם

מבחן תאוריה: טרקטור/ון (דרגה 1)

1. האם הפסקה קצרה להתרעננות בזמן הנהיגה יכולה להפיג עייפות?

זמן לסיום:

2. כיצד תנהג על פי התמרור?

זמן לסיום:

3. אחד ההבדלים בין רכב בעל תיבת הילוכים ידנית לבין רכב בעל תיבת הילוכים אוטומטית מתבטא בכך ש:

זמן לסיום:

4. האם קיים קשר בין כושר השיפוט של הנהג לבין שימוש בסמים ובאלכוהול?

זמן לסיום:

5. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

6. מי רשאי להורות על זימון רכב לבדיקה טכנית?

זמן לסיום:

7. באיזה מקרה ניסע שלא בנתיב הימני?

זמן לסיום:

8. כיצד ניתן לצמצם את בעיית העצירה בטווח אורות הרכב בעת נסיעה בלילה?

זמן לסיום:

9. איזה תמרור יבוא אחרי הופעת התמרור 135 שבתמונה?

זמן לסיום:

10. איזה רכב צריך להיכנס ראשון אל הצומת?

זמן לסיום:

11. הגדר ״משקל עצמי״:

זמן לסיום:

12. מה הן הסכנות והבעיות המיוחדות בחציית צמתים?

זמן לסיום:

13. מי משלושת כלי הרכב אינו נמצא בנתיב הנכון על פי התמרור?

זמן לסיום:

14. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

15. האם מותר לנהוג בדרך עירונית ברכב מנועי כשבפנסי החזית דולק "אור גבוה"?

זמן לסיום:

16. האם מותר לנהג לסרב להיבדק בדיקת שכרות לפי דרישת שוטר?

זמן לסיום:

17. מה הם היתרונות בהסתכלות הרחק לפנים?

זמן לסיום:

18. באילו תנאים מותרת נסיעה לאחור?

זמן לסיום:

19. איזה תמרור מזהיר את הנוהג ברכב כי הוא מתקרב למנהרה?

זמן לסיום:

20. הגדר "צומת":

זמן לסיום:

21. אתה נוהג ברכב 3. מהו סדר כניסת כלי הרכב לצומת, על פי כללי מתן זכות הקדימה?

זמן לסיום:

22. מתי מותר לבלום בלימת חירום?

זמן לסיום:

23. מה עלי לבדוק לפני תחילת הפנייה ימינה?

זמן לסיום:

24. כיצד תנהג בהתקרבך לצומת שבו מהבהב אור צהוב ברמזור?

זמן לסיום:

25. כשאתה נוסע בתוך מנהרה, המסומנת בתמרור 633:

זמן לסיום:

26. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

27. איזו עבירה בוצעה לפי התמונה שלפניך, בהנחה שכלי הרכב תקינים?

זמן לסיום:

28. האם שוטר רשאי לעכב נהג שעבר עבירה לעיניו, בלא צו?

זמן לסיום:

29. מתי ובאיזה אופן בודקים את כמות השמן במנוע?

זמן לסיום:

30. מה מציין התמרור?

זמן לסיום:

נווט שאלות המבחן

שינוי גודל גופנים
ניגודיות