סימולציה מבחן תאוריה חינם

מבחן תאוריה: טרקטור/ון (דרגה 1)

1. כשמוצב התמרור הזה:

זמן לסיום:

2. איזה תמרור מתיר כניסת אופניים?

זמן לסיום:

3. הגדר "טרקטורון":

זמן לסיום:

4. תוקפו של תמרור 424 הוא עד:

זמן לסיום:

5. איזה תמרור יבוא אחרי הופעת התמרור 135 שבתמונה?

זמן לסיום:

6. הגדר ״משקל עצמי״:

זמן לסיום:

7. מה מחייבת נסיעה אחורנית תמיד?

זמן לסיום:

8. אילו הוראות עדיפות בצומת שבו מוצבים רמזורים ותמרורים?

זמן לסיום:

9. באיזה אמצעי יינתן אות לבלימה?

זמן לסיום:

10. מתי המהירות הסבירה תהיה גבוהה יותר מן המהירות המרבית המותרת?

זמן לסיום:

11. מה הסכנה המידית בקטע הדרך שלפניך?

זמן לסיום:

12. בהמשך הדרך חלים שינויים בסדרי התנועה. כיצד תיערך לקראת שינויים אלה, כשאתה נוהג בנתיב הימני?

זמן לסיום:

13. כשיש ערפל, נוסף לאורות הערפל:

זמן לסיום:

14. הגדר "חנייה":

זמן לסיום:

15. כיצד יוודא הנהג את תקינותה של מערכת הבלמים ההידרולית?

זמן לסיום:

16. מתי מותר לעקוף יותר מרכב אחד בעקיפה אחת?

זמן לסיום:

17. אתה נוסע ברכב (3). מהו סדר כניסת כלי הרכב לצומת שלפניך?

זמן לסיום:

18. מה חייב הנהג לוודא תחילה, לפני הנהיגה ברכב שאינו מוכר לו?

זמן לסיום:

19. עד היכן תוקפו של התמרור?

זמן לסיום:

20. מי רשאי להורות על זימון רכב לבדיקה טכנית?

זמן לסיום:

21. תוקפו של התמרור עד:

זמן לסיום:

22. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

23. הגדר "כביש חד-סטרי":

זמן לסיום:

24. כאשר אתה נוסע בדרך צרה במורד, עליך לתת זכות קדימה לרכב עולה במקרים האלה:

זמן לסיום:

25. מה הן הסכנות בנהיגה רצופה במשך שעות רבות?

זמן לסיום:

26. אסור לעצור, להחנות או להעמיד רכב בתוך מעבר חצייה או לפניו בתחום של:

זמן לסיום:

27. רכב שניתנה עליו הודעת אי שימוש ברכב (הורדה מהכביש):

זמן לסיום:

28. איזה תמרור המוצב בדרך מציין מקום מסומן של מעבר חצייה להולכי רגל?

זמן לסיום:

29. האם חובה לציית להוראות ולאותות של שוטר צבאי במדים?

זמן לסיום:

30. בראותך כי הרכב הכסוף העוקף מתכוון לסטות לנתיב הימני:

זמן לסיום:

נווט שאלות המבחן

שינוי גודל גופנים
ניגודיות