סימולציה מבחן תאוריה חינם

מבחן תאוריה: טרקטור/ון (דרגה 1)

1. איזה כוח מכוחות הטבע מופעל על הרכב בעת בלימה והאטה?

זמן לסיום:

2. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

3. הגדר "כביש חד-סטרי":

זמן לסיום:

4. על מי תחול האחריות לרכב החונה במקום האסור לחנייה?

זמן לסיום:

5. כיצד עליך לנהוג ביציאה מחצרים או מדרך גישה לבית, כשאתה עומד להיכנס לדרך או לחצותה?

זמן לסיום:

6. איזה רווח חייבים לשמור מהרכב הנע לפנינו בדרך?

זמן לסיום:

7. מה המשמעות כשעל הכביש מסומן חץ צהוב ישר קדימה?

זמן לסיום:

8. כביש חד-סטרי הוא:

זמן לסיום:

9. באיזה מרחק ממנהרה אסורה העקיפה?

זמן לסיום:

10. מתי מותר לפנות פנייה שמאלה מכביש חד-סטרי, שלא מהנתיב השמאלי?

זמן לסיום:

11. היכן חלה חובה להאט את מהירות הרכב?

זמן לסיום:

12. בכניסה לעקומות ובנסיעה בהן על נהג הרכב:

זמן לסיום:

13. בצומת שלפניך לא מוצבים תמרורים. מהו סדר כניסתם של כלי הרכב שהגיעו יחד לצומת, על פי כללי מתן זכות קדימה?

זמן לסיום:

14. איזה מכלי הרכב הנראים בתמונה אינו חונה נכון?

זמן לסיום:

15. כיצד תנהג (רכב 3) בצומת שלפניך?

זמן לסיום:

16. האם השפעתה של פחית בירה על הנהג פחותה מהשפעתה של כוסית ויסקי?

זמן לסיום:

17. האם מותר לעקוף או לנסות לעקוף רכב אחר בתחום של 100 מטרים לפני מסילת ברזל?

זמן לסיום:

18. הגדר "קו עצירה":

זמן לסיום:

19. נוהג בטרקטור לא יסיע נוסע נוסף על הטרקטור, אלא לאחר:

זמן לסיום:

20. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

21. כיצד יוודא הנהג את תקינותה של מערכת הבלמים ההידרולית?

זמן לסיום:

22. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

23. אתה נוסע בכביש. לשמאלך מסומן קו הפרדה רצוף ולשמאלו קו קטעים:

זמן לסיום:

24. הסבר את המושג ״בלמי שירות״:

זמן לסיום:

25. איזה תמרור מחייב לעצור ולתת זכות קדימה לרכב המתקרב מכל כיוון?

זמן לסיום:

26. מהי הדרך המיטבית לצמצום הסכנות בעת נסיעה לאחור?

זמן לסיום:

27. כוונון נכון של מושב הנהג:

זמן לסיום:

28. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

29. בנסיעה בכביש רטוב נוצר מצב של:

זמן לסיום:

30. האם חלה חובת מד-מהירות תקין ברכב?

זמן לסיום:

נווט שאלות המבחן

שינוי גודל גופנים
ניגודיות