סימולציה מבחן תאוריה חינם

מבחן תאוריה: טרקטור/ון (דרגה 1)

1. כיצד חייב לנהוג נוהג ברכב העובר במקום שאירעה בו תאונת דרכים שיש בה נפגעים?

זמן לסיום:

2. באיור שלפניך רואים דרך רחבה. באיזה מספר מסומנת דרך באיור?

זמן לסיום:

3. איזה תמרור מורה על מתן זכות קדימה במעגל תנועה?

זמן לסיום:

4. כיצד תנהג על פי התמרור?

זמן לסיום:

5. כיצד עליך לנהוג ביציאה מחצרים או מדרך גישה לבית, כשאתה עומד להיכנס לדרך או לחצותה?

זמן לסיום:

6. אתה נוסע בכביש. לשמאלך מסומן קו הפרדה רצוף ולשמאלו קו קטעים:

זמן לסיום:

7. כיצד תנהג על פי התמרור?

זמן לסיום:

8. בעת נסיעתך לאחור:

זמן לסיום:

9. אין להסיע נוסע נוסף בטרקטור משא, אלא אם כן:

זמן לסיום:

10. מתי מותר השימוש בצופר?

זמן לסיום:

11. הגדר "צומת":

זמן לסיום:

12. כיצד ינהגו המעורבים בתאונת דרכים שנגרם בה נזק בלבד?

זמן לסיום:

13. האם "בדיקת אלכוהול" במכשיר נשיפה מתקבלת כראיה בבית משפט:

זמן לסיום:

14. כיצד תנהג על פי התמרור?

זמן לסיום:

15. מה המהירות המרבית המותרת לרכב נוסעים פרטי באזור שבו הוצב התמרור (כשאין תמרור המציין אחרת)?

זמן לסיום:

16. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

17. איזה תמרור סביר שתראה לפני שיופיע תמרור 305?

זמן לסיום:

18. כאשר נורית הבקרה של לחץ השמן נדלקת בנסיעה, עליך:

זמן לסיום:

19. כדי לנתק את הקשר בין המנוע לבין הגלגלים צריך:

זמן לסיום:

20. מתי חייבים לאותת כשמתכוונים לסטות לצורך עקיפה?

זמן לסיום:

21. אסור לעקוף לפני מעבר חצייה:

זמן לסיום:

22. כיצד תנהג על פי המצב בתמונה שלפניך?

זמן לסיום:

23. באילו תנאים מותר להתקין פנסים נוספים על הפנסים המותקנים ברכב?

זמן לסיום:

24. נער בן 17 שנה יליד ותושב הארץ מבקש לקבל רישיון נהיגה. איזה רופא מוסמך לבדוק אותו לצורך קבלת הרישיון?

זמן לסיום:

25. אילו פעולות ינקוט נוהג ברכב המעורב בתאונת דרכים שיש בה נפגעים?

זמן לסיום:

26. מהירות סבירה היא:

זמן לסיום:

27. האם מותר לנהוג בהשפעת משקה אלכוהולי משכר?

זמן לסיום:

28. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

29. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

30. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

נווט שאלות המבחן

שינוי גודל גופנים
ניגודיות