סימולציה מבחן תאוריה חינם

מבחן תאוריה: טרקטור/ון (דרגה 1)

1. כדי להשלים עקיפה בבטיחות, על העוקף:

זמן לסיום:

2. מהי החובה המוטלת על הנוהג ברכב בהתקרבו למפגש מסילת ברזל?

זמן לסיום:

3. הצומת שלפניך מתומרר ומסומן בדיוק כבציור. מהו האופן הנכון לפנייה ימינה מרחוב ב' (B) לרחוב ג' (C)?

זמן לסיום:

4. כיצד משפיע ריבוי התמרורים המוצבים לפני צומת על תגובת הנהג?

זמן לסיום:

5. האם "בדיקת אלכוהול" במכשיר נשיפה מתקבלת כראיה בבית משפט:

זמן לסיום:

6. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

7. באילו מקרים חייב הנוהג ברכב מנועי לעמעם את האורות?

זמן לסיום:

8. האם מותר למלא דלק בעת שהמנוע ברכב פועל?

זמן לסיום:

9. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

10. מה נחוץ למעבר בין נתיבים ללא הפרעה או סיכון?

זמן לסיום:

11. מה ההבדל בין התמרורים?

זמן לסיום:

12. אתה נוהג בכביש בעל שני נתיבי נסיעה בכיוון נסיעתך:

זמן לסיום:

13. האם מותר להחנות רכב בצד מעקה בטיחות להולכי רגל?

זמן לסיום:

14. כיצד תגיב למראה שלפניך?

זמן לסיום:

15. באיזה מקום ברכב חייב להימצא מטפה לכיבוי אש?

זמן לסיום:

16. איזה תמרור משמעותו "הולכי רגל בקרבת מקום"?

זמן לסיום:

17. מתי מותר השימוש בצופר?

זמן לסיום:

18. מה הם התנאים החשובים ביותר לירידה בטוחה לשול הדרך?

זמן לסיום:

19. האם מותר לפנות פניית פרסה שמאלה במקום שבו מוצב התמרור?

זמן לסיום:

20. איזה תמרור אזהרה מזהיר כי תנועה דו-סטרית לפניך?

זמן לסיום:

21. מה הקשר בין מהירות הנסיעה למרחק העצירה של הרכב?

זמן לסיום:

22. לאיזה רכב מותר לעבור על פני רכב אחר מצדו הימני?

זמן לסיום:

23. קצין משטרה רשאי לפסול רישיון נהיגה של נהג למשך 60 יום:

זמן לסיום:

24. מה הן הסכנות הצפויות בנהיגה בדרך הררית?

זמן לסיום:

25. מה פירוש הסימון על פני הכביש?

זמן לסיום:

26. באיזה אופן מותר להשתמש במכשיר הטלפון הנייד בעת הנהיגה?

זמן לסיום:

27. היכן מוצב התמרור?

זמן לסיום:

28. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

29. אני נוהג ברכב 3. מהו סדר הכניסה לצומת שאליו אני מתקרב, על פי כללי מתן זכות הקדימה (הרכב האדום אינו רכב ביטחון)?

זמן לסיום:

30. אתה נוהג ברכב 3. מהו סדר כניסת כלי הרכב לצומת, על פי כללי מתן זכות הקדימה?

זמן לסיום:

נווט שאלות המבחן

שינוי גודל גופנים
ניגודיות