סימולציה מבחן תאוריה חינם

מבחן תאוריה: טרקטור/ון (דרגה 1)

1. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

2. האם מותר לעצור בדרך עירונית, להעמיד ולהחנות רכב על הכביש או על שולי הדרך?

זמן לסיום:

3. מהי "דרך" על פי החוק?

זמן לסיום:

4. מהו האופן הנכון של בדיקת הדרך בעת השתלבות בנסיעה, עם התחלת הנסיעה?

זמן לסיום:

5. אתה עוקף רכב אחר בכביש דו-סטרי דו-נתיבי:

זמן לסיום:

6. האם, לדעתך, מיקומה של המשאית בתוך העקומה נכון?

זמן לסיום:

7. מה משמעות התמרור?

זמן לסיום:

8. באילו מקרים חייב הנוהג ברכב מנועי לעמעם את אורות הרכב?

זמן לסיום:

9. מה פירוש הסימון על פני הכביש?

זמן לסיום:

10. כיצד תנהג על פי המצב בתמונה שלפניך?

זמן לסיום:

11. מה הם הפרטים שחייב למסור נוהג ברכב המעורב בתאונת דרכים שיש בה נפגעים?

זמן לסיום:

12. הוצב תמרור במרחק של כ-100 מטר לפני מפגש מסילת ברזל ולפניך נוסע רכב אטי:

זמן לסיום:

13. מה יקרה אם המשקל על זרועות ההרמה ההידרוליות האחוריות יהיה גבוה מדי או רחוק מהטרקטור?

זמן לסיום:

14. מתי מותרת הנסיעה אחורנית?

זמן לסיום:

15. מה מאפיין נהיגה שבה נשמר מרחק מתאים מהרכב שלפנים?

זמן לסיום:

16. כיצד תנהג על פי התמרור?

זמן לסיום:

17. בראותך כי הרכב הכסוף העוקף מתכוון לסטות לנתיב הימני:

זמן לסיום:

18. אתה נוסע בכיוון החץ. מה פירוש הסימון על הכביש משמאלך?

זמן לסיום:

19. כיצד יש לנהוג ברחוב משולב?

זמן לסיום:

20. מהי הודעת אי שימוש ברכב ("הורדה מהכביש")?

זמן לסיום:

21. שוטר רשאי לתת הודעת אי שימוש לרכב אם:

זמן לסיום:

22. אתה נוהג ברכב (2). כיצד תנהג במצב הנתון?

זמן לסיום:

23. מתי חלה על הנהג חובת איתות?

זמן לסיום:

24. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

25. האם רשאית רשות הרישוי לתת היתר לשימוש ברכב שמידותיו או משקלו יותר מן הקבוע בתקנות?

זמן לסיום:

26. כיצד תנהג על פי התמרור?

זמן לסיום:

27. על איזה סרן פועלים בלמי השירות בטרקטור?

זמן לסיום:

28. האם מותר לנהוג בטרקטור בבלמים מופרדים באופן קבוע?

זמן לסיום:

29. מה מורה התמרור?

זמן לסיום:

30. מה ההבדל בין התמרורים?

זמן לסיום:

נווט שאלות המבחן

שינוי גודל גופנים
ניגודיות