סימולציה מבחן תאוריה חינם

מבחן תאוריה: טרקטור/ון (דרגה 1)

1. מהי הסכנה בעת בלימה בירידה בלתי מתוכננת מהכביש אל שול הדרך?

זמן לסיום:

2. כאשר רכב נאלץ לעצור בדרך שאינה עירונית ונהג או נוסע עומד לצאת ממנו:

זמן לסיום:

3. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

4. "שתיית אלכוהול פוגעת ביכולת השיפוט לגבי אומדן מרחקים ומהירויות". נכון או לא?

זמן לסיום:

5. הגדר ״משקל עצמי״:

זמן לסיום:

6. ברחוב הרצל סומנו 4 מקומות חנייה רצופים לנכים. כל המקומות פנויים כרגע:

זמן לסיום:

7. כיצד תסב את תשומת לבו של נהג הרכב הנעקף כשאתה עוקף אותו, בדרך שאינה עירונית?

זמן לסיום:

8. כשאתה רואה לפניך תמרור זה:

זמן לסיום:

9. היכן תעצור את רכבך לפני מפגש מסילת ברזל, כשיש חובת עצירה?

זמן לסיום:

10. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

11. מה הן הפעולות שעליך לנקוט לפני ירידה מתוכננת לשול בדרך שאינה עירונית?

זמן לסיום:

12. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

13. מה משמעות התמרור (החץ השמאלי בצבע צהוב)?

זמן לסיום:

14. האם מותר לפנות פניית פרסה ימינה במקום שבו מוצב התמרור?

זמן לסיום:

15. באילו תנאים מותר להעמיד רכב שלא במקביל למדרכה (חנייה זוויתית)?

זמן לסיום:

16. האם חובה לאותת בעת סטייה מנתיב הנסיעה ימינה או שמאלה?

זמן לסיום:

17. רכב שניתנה עליו הודעת אי שימוש ברכב (הורדה מהכביש):

זמן לסיום:

18. כיצד עלינו לנהוג כאשר אנו נוהגים בעקבות רכב המאותת במחוון הכיוון (וינקר)?

זמן לסיום:

19. מתי מותר להעמיד רכב על גשר או בתוך מנהרה?

זמן לסיום:

20. נכה משותק רגליים ממהר ברכבו בעיר לבדיקה רפואית שנקבעה לפני זמן רב:

זמן לסיום:

21. מה הבעיה בתמונה?

זמן לסיום:

22. איזה רכב חייב לתת זכות קדימה, בהתאם לתמרור?

זמן לסיום:

23. רכב שדולף ממנו שמן או נפלט ממנו עשן במידה העולה על ההפרשה הרגילה:

זמן לסיום:

24. כיצד יפעל נוהג ברכב בהתקרבו לקטע כביש שיש עליו שמן?

זמן לסיום:

25. בתחילת הקטע מוצב תמרור 308. איזה תמרור יוצב לבאים ממול?

זמן לסיום:

26. איזה כוח מכוחות הטבע מופעל על הרכב בעת בלימה והאטה?

זמן לסיום:

27. מהי המהירות המרבית המותרת לנהיגה בטרקטורון?

זמן לסיום:

28. כיצד עליך לנהוג ביציאה מחצרים, מתחנת דלק או מדרך גישה לבית?

זמן לסיום:

29. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

30. מתי מותר השימוש בצופר?

זמן לסיום:

נווט שאלות המבחן

שינוי גודל גופנים
ניגודיות