סימולציה מבחן תאוריה חינם

מבחן תאוריה: טרקטור/ון (דרגה 1)

1. כיצד עלינו לנהוג כאשר אנו נוהגים בעקבות רכב המאותת במחוון הכיוון (וינקר)?

זמן לסיום:

2. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

3. באיזה מהרחובות שבציור הכביש חד-סיטרי ?

זמן לסיום:

4. האם מותר להעמיד רכב בצד מעקה בטיחות להולכי רגל?

זמן לסיום:

5. מה חייב בעל רכב לעשות לגבי הפסקת השימוש ברכב לתקופה של יותר מחודש?

זמן לסיום:

6. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

7. אני נוהג ברכב 3. מהו סדר הכניסה לצומת שאליו אני מתקרב, על פי כללי מתן זכות הקדימה (הרכב האדום אינו רכב ביטחון)?

זמן לסיום:

8. כיצד תנהג בקטע הדרך שלפניך?

זמן לסיום:

9. על איזה סרן פועלים בלמי השירות בטרקטור?

זמן לסיום:

10. האם רשאית רשות הרישוי להזמין בעל רישיון נהיגה להשתלמות בנהיגה?

זמן לסיום:

11. איזה תמרור צפוי כ-300 מטרים לפני מפגש מסילת ברזל?

זמן לסיום:

12. כיצד ינהגו המעורבים בתאונת דרכים שנגרם בה נזק בלבד?

זמן לסיום:

13. בדרך מוצב תמרור 405, ובדרך הזאת עוקף אופנוע רכב פרטי:

זמן לסיום:

14. מה פירוש הסימון על פני הכביש?

זמן לסיום:

15. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

16. באיזה סוג של כביש חלה חובה להשתמש בצדו הימני הקיצוני?

זמן לסיום:

17. אתה נוהג ברכב 3. למי תיתן זכות קדימה?

זמן לסיום:

18. כיצד נגרמת החלקה של רכב על פני הכביש?

זמן לסיום:

19. כאשר הראות לקויה:

זמן לסיום:

20. אתה מתקרב לצומת כשברמזור החל להבהב האור הירוק:

זמן לסיום:

21. כיצד תנהג לאור המצב בתמונה?

זמן לסיום:

22. אחרי איזה מהתמרורים האלה אסורה העקיפה (למרחק של כ-100 מטרים)?

זמן לסיום:

23. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

24. בתמונה שלפניך מצולם אירוע. כיצד עליך לנהוג?

זמן לסיום:

25. מרחק הבלימה של הרכב הוא המרחק שעובר הרכב:

זמן לסיום:

26. באיזה תחום ממעבר חצייה להולכי רגל אסור להעמיד רכב?

זמן לסיום:

27. מה חייב הנהג לעשות תמיד לפני פניית פרסה שמאלה?

זמן לסיום:

28. האם מותר להמשיך בנסיעה במפגש מסילת ברזל, כשהמחסום נמצא בתנועה, יורד או עולה?

זמן לסיום:

29. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

30. מתי עלינו לשמור על רווח גדול יותר מהרגיל מהרכב הנוסע לפנינו?

זמן לסיום:

נווט שאלות המבחן

שינוי גודל גופנים
ניגודיות