סימולציה מבחן תאוריה חינם

מבחן תאוריה: טרקטור/ון (דרגה 1)

1. פניית פרסה מותרת:

זמן לסיום:

2. מה חייב הנהג לעשות תמיד לפני פניית פרסה שמאלה?

זמן לסיום:

3. כיצד תנהג בהמשך הדרך על פי התמרור המוצב מימין?

זמן לסיום:

4. כיצד תנהג על פי התמרור?

זמן לסיום:

5. מה היתרון שבנסיעתך בימין הכביש?

זמן לסיום:

6. האם מותר לנהוג ברכב שמערכת אורותיו אינה תקינה?

זמן לסיום:

7. אסור לנהג לפנות פניית פרסה כאשר:

זמן לסיום:

8. מה משמעות התמרור?

זמן לסיום:

9. כיצד תנהג בהמשך הדרך?

זמן לסיום:

10. מה משמעות התמרור?

זמן לסיום:

11. הגדר "קו עצירה":

זמן לסיום:

12. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

13. בנסיעה בלילה, כאשר מולך בא רכב שאינו מעמעם את אורותיו ומסנוור אותך:

זמן לסיום:

14. מה פירוש האור המופיע ברמזור?

זמן לסיום:

15. כיצד עליך לנהוג ביציאה מחצרים או מתחנת דלק?

זמן לסיום:

16. אתה מתקרב לצומת כאשר ברמזור אור ירוק מהבהב:

זמן לסיום:

17. אם ברישיון הנהיגה רשומות הגבלות:

זמן לסיום:

18. למה משמש מעביר הכוח, פי-טי-או (PTO), בטרקטור?

זמן לסיום:

19. כאשר מוצב התמרור הזה:

זמן לסיום:

20. מיהו "עובר דרך"?

זמן לסיום:

21. בכניסה לעקומות ובנסיעה בהן על נהג הרכב:

זמן לסיום:

22. מה מציין התמרור?

זמן לסיום:

23. הצומת שלפניך מתומרר בדיוק כבציור. מהו האופן הנכון לפנות מרחוב א' (A) לרחוב ג' (C)?

זמן לסיום:

24. מהו נווטן (ג'י-פי-אס – GPS) ברכב?

זמן לסיום:

25. כיצד ישפיעו פנסי חזית לא נקיים על הנוהג ברכב בלילה?

זמן לסיום:

26. בתום השנתיים של תקופת "נוהג חדש" לא יוענק רישיון נהיגה רגיל ל"נוהג חדש" שהורשע בעבירת:

זמן לסיום:

27. איזה תמרור אזהרה מוצב לעתים לפני תמרור 302?

זמן לסיום:

28. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

29. אתה נוהג ברכב מאחורי רכב אחר. כיצד תימנע מהתנגשות בו?

זמן לסיום:

30. האם מותר לנהוג ברכב כשהנהג נמצא תחת השפעת סמים או אלכוהול?

זמן לסיום:

נווט שאלות המבחן

שינוי גודל גופנים
ניגודיות