סימולציה מבחן תאוריה חינם

מבחן תאוריה: טרקטור/ון (דרגה 1)

1. האם מותר לנהג לסרב להיבדק בדיקת שכרות לפי דרישת שוטר?

זמן לסיום:

2. מה מעמדם של אמצעי התיקון המנהליים של רשות הרישוי על פי שיטת הניקוד?

זמן לסיום:

3. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

4. כיצד תנהג בהתאם למצב שלפניך?

זמן לסיום:

5. כדי להשלים עקיפה בבטיחות, על העוקף:

זמן לסיום:

6. מה הן המגבלות של הנהג בעת נסיעה אחורנית?

זמן לסיום:

7. כשנוסעים בקרבת קבוצת ילדים, על הנוהג ברכב:

זמן לסיום:

8. כיצד תנהג בהמשך הדרך?

זמן לסיום:

9. האם קיים קשר בין כושר השיפוט של הנהג לבין שימוש בסמים ובאלכוהול?

זמן לסיום:

10. הנוהג ברכב חייב להאט את נסיעתו כשהוא:

זמן לסיום:

11. על פי שיטת הניקוד, נהג שצבר בין 12 נקודות ל-22 נקודות:

זמן לסיום:

12. אתה נוסע ברכב (3). מהו סדר כניסת כלי הרכב לצומת שלפניך?

זמן לסיום:

13. כיצד עליך לנהוג במצב המתואר בתמונה?

זמן לסיום:

14. היכן אסור להעמיד או להחנות רכב על פי הנראה בתמונה?

זמן לסיום:

15. כיצד תנהג בהתקרבך לרכב העומד בשול הדרך (בכביש דו-סטרי)?

זמן לסיום:

16. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

17. האם מותר לאופניים להיכנס לדרך שבכניסה אליה מוצב התמרור?

זמן לסיום:

18. כיצד עליך לנהוג ביציאה מחצרים או מדרך גישה לבית, כשאתה עומד לעלות על המדרכה?

זמן לסיום:

19. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

20. באילו תנאים מותר לעקוף רכב אחר?

זמן לסיום:

21. כיצד יש לנהוג ממקום הצבת התמרור ועד אחרי המסילה?

זמן לסיום:

22. כיצד תשחרר לחץ שמן הידרולי לפני ניתוק צנרת ההספקה למתקן או לציוד הנוסף?

זמן לסיום:

23. באיזה מרחק ממנהרה אסורה העקיפה?

זמן לסיום:

24. מה הן הפעולות שעליך לנקוט לפני ירידה מתוכננת לשול בדרך שאינה עירונית?

זמן לסיום:

25. איזה תמרור יוצב בצומת אחרי שעברת את תמרור 139 שבתמונה?

זמן לסיום:

26. איזה סוג של "שיטור עירוני" רשאי להפיץ אור כחול ואור צהוב מהבהב?

זמן לסיום:

27. הרכב הבא (1) מולך החל לפנות שמאלה. כיצד תגיב?

זמן לסיום:

28. אתה נוסע בכביש. לשמאלך מסומן קו הפרדה רצוף ולשמאלו קו קטעים:

זמן לסיום:

29. מאיזה צד מותר לנו לעקוף רכב אחר?

זמן לסיום:

30. מה הדין באשר להנחת חפצים או השארתם בדרך?

זמן לסיום:

נווט שאלות המבחן

שינוי גודל גופנים
ניגודיות