סימולציה מבחן תאוריה חינם

מבחן תאוריה: טרקטור/ון (דרגה 1)

1. מה השלב הראשון בעלייה לכביש מהשול?

זמן לסיום:

2. כיצד תנהג על פי התמרור?

זמן לסיום:

3. בדרך שלפניך מוצב התמרור שבתמונה, משמעותו?

זמן לסיום:

4. אם אדם נאלץ ללכת בכביש, באיזה צד של הכביש חייב ללכת הולך הרגל?

זמן לסיום:

5. איזה תמרור יוצב בצומת אחרי שעברת את תמרור 139 שבתמונה?

זמן לסיום:

6. הצומת שלפניך מתומרר בדיוק כבציור. מהו האופן הנכון לפנות מרחוב א' (A) לרחוב ג' (C)?

זמן לסיום:

7. מהו נתיב?

זמן לסיום:

8. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

9. תוקפו של התמרור עד:

זמן לסיום:

10. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

11. האם מותר לעלות ולנסוע על מדרכה בטרקטור כדי לעקוף מכשול שנוצר בכביש?

זמן לסיום:

12. מתי מותר לעבור על פני רכב אחר מצדו הימני?

זמן לסיום:

13. כיצד יוודא הנהג את תקינותה של מערכת הבלמים ההידרולית?

זמן לסיום:

14. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

15. כיצד עליך לנהוג ביציאה מחצרים, מתחנת דלק או מדרך גישה לבית?

זמן לסיום:

16. תאר לעצמך את המצב שלפניך. באיזה אפשרות פעולה תבחר?

זמן לסיום:

17. נהג הרכב הלבן התחיל להשתלב בתנועה. כיצד תנהג?

זמן לסיום:

18. תאריך הייצור של הצמיג ברכב:

זמן לסיום:

19. מה חייב הנהג לוודא תחילה, לפני הנהיגה ברכב שאינו מוכר לו?

זמן לסיום:

20. איך משפיעה התנהגותו של הולך הרגל על הנהג באזור הצומת?

זמן לסיום:

21. האם מותר לעקוף או לנסות לעקוף רכב אחר בתחום של 100 מטרים לפני מסילת ברזל?

זמן לסיום:

22. מה הם הגורמים המשפיעים על נוהג ברכב להעלות או להוריד הילוך?

זמן לסיום:

23. מה הסיבה שהתמרורים שלפניך שונים בצורתם המיוחדת מיתר התמרורים?

זמן לסיום:

24. מראה פנורמית:

זמן לסיום:

25. מה המשותף לתמרורים אלו?

זמן לסיום:

26. האם מותר לאופניים להיכנס לדרך שבכניסה אליה מוצב התמרור?

זמן לסיום:

27. איזה תמרור משמעו, תחנת החלפת מצבר לרכב חשמלי?

זמן לסיום:

28. כיצד פונים שמאלה מכביש שמוצב בו התמרור?

זמן לסיום:

29. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

30. הגדר "רכב מנועי":

זמן לסיום:

נווט שאלות המבחן

שינוי גודל גופנים
ניגודיות