סימולציה מבחן תאוריה חינם

מבחן תאוריה: טרקטור/ון (דרגה 1)

1. הרמזור בכיוון נסיעתך ירוק. מה עליך לעשות בהתקרבך אליו?

זמן לסיום:

2. מה משמעות התמרור (החץ השמאלי בצבע צהוב)?

זמן לסיום:

3. "שתיית אלכוהול מאריכה את זמן ההתאוששות מסינוור". נכון או לא?

זמן לסיום:

4. למה תורמת תנועת הפלס (מאזניים) בסרן הקדמי של הטרקטור:

זמן לסיום:

5. מתי מותר השימוש בצופר?

זמן לסיום:

6. מה חייב הנהג לעשות תמיד לפני פניית פרסה שמאלה?

זמן לסיום:

7. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

8. בתמונה שלפניך רואים מדרכה. מהו המשפט הנכון?

זמן לסיום:

9. התנגדות הרוח לנסיעתו של הרכב משפיעה:

זמן לסיום:

10. אתה נוהג בכביש חד-סטרי דו-נתיבי ומנסה לעקוף רכב הנוסע לפניך. הסכנה העיקרית בסטייה שמאלה היא:

זמן לסיום:

11. הגדר "קו עצירה":

זמן לסיום:

12. מה משמעות התמרור?

זמן לסיום:

13. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

14. כוונון נכון של מושב הנהג:

זמן לסיום:

15. מתי, על פי חוק, חייב נהג "להאט את מהירות הרכב"?

זמן לסיום:

16. בית משפט רשאי להטיל על נהג שהורשע בעבירת תנועה את העונשים האלה:

זמן לסיום:

17. הוצב תמרור במרחק של כ-100 מטר לפני מפגש מסילת ברזל ולפניך נוסע רכב אטי:

זמן לסיום:

18. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

19. איזה תמרור המוצב בדרך מציין מקום מסומן של מעבר חצייה להולכי רגל?

זמן לסיום:

20. מה עלול לקרות לרכב בעת נעילת גלגלים?

זמן לסיום:

21. בנתיב נסיעתך מסומן על הכביש החץ שבתמונה. מה פירוש החץ?

זמן לסיום:

22. מה נדרש מנהג רכב המתקרב לתמרורים המופיעים בתמונה?

זמן לסיום:

23. כיצד תנהג בהתאם לאירוע בתמונה (פרי הדר מפוזר על הכביש)?

זמן לסיום:

24. מה הם ״השטחים המתים״?

זמן לסיום:

25. כיצד תנהג על פי הנראה בתמונה?

זמן לסיום:

26. כיצד תנהג על פי הנראה בתמונה?

זמן לסיום:

27. נכנסת לרכב. מה עליך לעשות תחילה, לפני התחלת הנסיעה?

זמן לסיום:

28. מה משפיע על המרחק הדרוש לשם עקיפה?

זמן לסיום:

29. מהי "פניית פרסה"?

זמן לסיום:

30. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

נווט שאלות המבחן

שינוי גודל גופנים
ניגודיות