סימולציה מבחן תאוריה חינם

מבחן תאוריה: טרקטור/ון (דרגה 1)

1. באילו תנאים מותר לחצות מסילת ברזל?

זמן לסיום:

2. באילו תנאים מותר לנוהג בטרקטור משא להסיע נוסע?

זמן לסיום:

3. נהיגה בחושך מחייבת זהירות רבה יותר:

זמן לסיום:

4. כיצד ישפיעו פנסי חזית לא נקיים על הנוהג ברכב בלילה?

זמן לסיום:

5. למה חשוב להקפיד על נהיגה בימין הכביש?

זמן לסיום:

6. מדוע "הגשם הראשון" מסוכן לנוהגים?

זמן לסיום:

7. אתה נוסע ברכב (3). מהו סדר כניסת כלי הרכב לצומת שלפניך?

זמן לסיום:

8. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

9. איזה תמרור מתיר כניסת אופניים?

זמן לסיום:

10. אילו פעולות תנקוט במצב הנתון?

זמן לסיום:

11. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

12. איזה פעולה על הנהג המתקרב לעשות כדי למנוע פגיעה, לפי הסימנים המעידים בתמונה?

זמן לסיום:

13. מי רשאי להורות על זימון רכב לבדיקה טכנית?

זמן לסיום:

14. בכביש דו-סטרי החסום על ידי מבנה או עמוד, כיצד יש לעקוף את המכשול?

זמן לסיום:

15. האם חייבים להיות בטרקטור מחווני כיוון מלפנים ומאחור?

זמן לסיום:

16. כיצד מושגת הבלימה במערכות בלימה ברכב?

זמן לסיום:

17. מה פירוש התמרור המוצב לפניך?

זמן לסיום:

18. מה הם הגורמים המשפיעים על נוהג ברכב להעלות או להוריד הילוך?

זמן לסיום:

19. מהי המהירות המרבית המותרת ברחוב משולב?

זמן לסיום:

20. כיצד ניתן להקטין את בעיית הסינוור מרכב הבא ממולך?

זמן לסיום:

21. החוק מתיר לנסוע בשעות היום בקיץ:

זמן לסיום:

22. באיזה אופן מותר להשתמש במכשיר הטלפון הנייד בעת הנהיגה?

זמן לסיום:

23. תחום הצומת נקבע על ידי:

זמן לסיום:

24. תפקידי החריצים בסוליית הצמיג, בין היתר:

זמן לסיום:

25. מהו היתרון שיש לנהג בנסיעה במהירות נמוכה במצבים מסוכנים?

זמן לסיום:

26. בדרך מוצב תמרור 405, ובדרך הזאת עוקף אופנוע רכב פרטי:

זמן לסיום:

27. בית משפט רשאי להטיל על נהג שהורשע בעבירת תנועה את העונשים האלה:

זמן לסיום:

28. כיצד תנהג בהתאם למופיע בתמונה?

זמן לסיום:

29. הרכב הבא (1) מולך החל לפנות שמאלה. כיצד תגיב?

זמן לסיום:

30. נכנסת לרכב. מה עליך לעשות תחילה, לפני התחלת הנסיעה?

זמן לסיום:

נווט שאלות המבחן

שינוי גודל גופנים
ניגודיות