סימולציה מבחן תאוריה חינם

מבחן תאוריה: אופנועים וקטנועים (דרגה A)

1. מידע על לחץ האוויר הנכון בצמיגי הרכב ניתן למצוא ב:

זמן לסיום:

2. כיצד יפעל נוהג ברכב, כאשר אוטובוס המסיע ילדים נעצר לצורך העלאת הילדים או הורדתם?

זמן לסיום:

3. כאשר מוצב התמרור בצומת שלפניך:

זמן לסיום:

4. באיור שלפניך רואים דרך רחבה. באיזה מספר מסומנת דרך באיור?

זמן לסיום:

5. בעל רישיון נהיגה לדרגה A2 לא יסיע נוסע נוסף באופנוע, אלא אם כן מלאו לנוהג:

זמן לסיום:

6. רכב התקלקל בדרך שאינה עירונית. הנהג עצר אותו בשול הימני. אין מדרכה. כיצד יש להשתמש באפוד הזוהר?

זמן לסיום:

7. האם מותר לעלות על מדרכה ולנסוע בה כדי לעקוף מכשול בדרך?

זמן לסיום:

8. באילו תנאים מותר לעקוף רכב אחר?

זמן לסיום:

9. בחר במשפט הנכון והיחיד:

זמן לסיום:

10. מי אחראי על פי החוק לרישום שינוי בעלות ברכב?

זמן לסיום:

11. כיצד עליך לנהוג כאשר התמרור שבתמונה מוצב בדרך לפניך?

זמן לסיום:

12. מה השלב הראשון בעלייה לכביש מהשול?

זמן לסיום:

13. מה משמעות התמרור?

זמן לסיום:

14. מה פירוש הסימון על פני הדרך (קו קטעים לבן)?

זמן לסיום:

15. אתה נוהג ברכב המתקרב מאחור לרוכב האופניים שבתמונה. מהי הסכנה הנשקפת מרוכב האופניים?

זמן לסיום:

16. מדוע משלבים הילוך נמוך בנסיעה במורד תלול?

זמן לסיום:

17. כיצד יש לפנות שמאלה על פי הסימון?

זמן לסיום:

18.   מה דינו של נוהג ברכב המסרב להיבדק בדיקת שכרות לפי דרישת שוטר?

זמן לסיום:

19. על פי הנראה בתמונה קיימים תנאי נהיגה מכבידים. מה הם תנאים אלה?

זמן לסיום:

20. כיצד תנהג על פי התמרור?

זמן לסיום:

21. איזה מכלי הרכב הנראים בתמונה אינו חונה נכון?

זמן לסיום:

22. כשהראות בדרך מוגבלת, על נהג הרכב:

זמן לסיום:

23. אתה מתקרב למפגש מסילת ברזל, ולפני שהגעת למפגש ניתן אות אזהרה. מה חובתך?

זמן לסיום:

24. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

25. איזה ביטוח יכסה את הנזק שנגרם לרכבו של אחר?

זמן לסיום:

26. שוטר רשאי לעכב רכב לצורך בדיקה בגלל:

זמן לסיום:

27. מה משמעות הסימון על פני הדרך (קו קטעים צהוב כפול)?

זמן לסיום:

28. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

29. אילו פעולות ינקוט נוהג ברכב המעורב בתאונת דרכים שיש בה נפגעים?

זמן לסיום:

30. כשיש ערפל, נוסף לאורות הערפל:

זמן לסיום:

נווט שאלות המבחן

שינוי גודל גופנים
ניגודיות