סימולציה מבחן תאוריה חינם

מבחן תאוריה: אופנועים וקטנועים (דרגה A)

1. היכן תעצור כשבצומת שלפניך דולק ברמזור האור האדום?

זמן לסיום:

2. איזה תמרור מורה לעבור מקום מסומן מצדו השמאלי בלבד?

זמן לסיום:

3. כיצד ישפיע משקף הקסדה על רכיבה בחושך?

זמן לסיום:

4. מה משמעות התמרור?

זמן לסיום:

5. כיצד תנהג על פי התמרור?

זמן לסיום:

6. מה דינו של אדם המסיע רכב בכוח גופו?

זמן לסיום:

7. איזה תמרור הוא האזהרה האחרונה שלפני מפגש מסילת ברזל?

זמן לסיום:

8. באילו מקרים החוק מחייב להאט?

זמן לסיום:

9. מהי המהירות המרבית המותרת לאופנוע בדרגה A (אם לא הוצב תמרור המורה אחרת)?

זמן לסיום:

10. תוקפו של התמרור:

זמן לסיום:

11. איזו יכולת הקשורה בנהג נפגמת כשיש ערפל?

זמן לסיום:

12. כיצד עליך לנהוג בהמשך הדרך שלפניך?

זמן לסיום:

13. מה פירוש החץ הירוק המופיע ברמזור?

זמן לסיום:

14. האם רשאית רשות הרישוי לפסול או להתלות רישיון נהיגה של בעל רישיון נהיגה?

זמן לסיום:

15. מה משמעות התמרור?

זמן לסיום:

16. לאחר נסיעה בשלולית מים עמוקה, על הנהג:

זמן לסיום:

17. אם ברישיון הנהיגה רשומות הגבלות:

זמן לסיום:

18. נהג שצבר לחובתו 36 נקודות או יותר:

זמן לסיום:

19. מהי המהירות המרבית המותרת בתחום שאחרי התמרור?

זמן לסיום:

20. מטרתו של תמרור מודיעין:

זמן לסיום:

21. האם חובה לציית להוראות שוטר שהזדהה בתעודת מינוי?

זמן לסיום:

22. הצומת שלפניך מתומרר בדיוק כבציור. מהו האופן הנכון לפנות מרחוב א' (A) לרחוב ג' (C)?

זמן לסיום:

23. סכנת החלקה בכביש רטוב:

זמן לסיום:

24. מה הם היתרונות בהסתכלות הרחק קדימה?

זמן לסיום:

25. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

26. אתה נוהג ברכב מאחורי רכב אחר. כיצד תימנע מהתנגשות בו?

זמן לסיום:

27. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

28. לא יחודש רישיון נהיגה של "נוהג חדש" בתור רישיון נהיגה רגיל אם הורשע בבית משפט בעבירה של:

זמן לסיום:

29. איזה תמרור מתיר פניית פרסה בלבד?

זמן לסיום:

30. האם מותר לעצור רכב בדרך מהירה?

זמן לסיום:

נווט שאלות המבחן

שינוי גודל גופנים
ניגודיות