סימולציה מבחן תאוריה חינם

מבחן תאוריה: אופנועים וקטנועים (דרגה A)

1. הגעת לצומת שאינו פנוי:

זמן לסיום:

2. האם מותר להעמיד כל רכב במקום שבו מוצב התמרור?

זמן לסיום:

3. באילו מקרים חייב הנוהג ברכב מנועי לעמעם את אורות הרכב?

זמן לסיום:

4. מהי השפעתה של שמירת רווח מתאים מהרכב שלפניך בעת הנהיגה על צריכת הדלק והבלאי של הרכב?

זמן לסיום:

5. באילו מקרים חלה חובה לעצור לפני מפגש מסילת ברזל?

זמן לסיום:

6. באיזה אמצעי יינתן אות לבלימה?

זמן לסיום:

7. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

8. כיצד תנהג על פי התמרור?

זמן לסיום:

9. נסיעה בעקבות הרכב הכבד ובתנאי הדרך הנתונים מחייבת את הנוהג ברכב:

זמן לסיום:

10. מה חייב הנהג לעשות תמיד לפני פניית פרסה שמאלה?

זמן לסיום:

11. שוטר עצר רכב בכביש. הוא דורש מהנהג לבצע "בדיקת נשיפה" בנשיפון. האם הנהג חייב לציית?

זמן לסיום:

12. כיצד תנהג בצומת שלפניך?

זמן לסיום:

13. האם מותר לעלות על מדרכה ולנסוע בה כדי לעקוף מכשול בדרך?

זמן לסיום:

14. עד היכן תוקפו של התמרור המוצב לפניך?

זמן לסיום:

15. כיצד תנהג על פי התמרור?

זמן לסיום:

16. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

17. אחד ההבדלים בין רכב בעל תיבת הילוכים ידנית לבין רכב בעל תיבת הילוכים אוטומטית מתבטא בכך ש:

זמן לסיום:

18. על פי תמרור האם לאופנוע מותר לעקוף רכב נוסעים פרטי?

זמן לסיום:

19. באיזה תחום לפני מפגש מסילת ברזל ואחריה מותר להעמיד או להחנות רכב?

זמן לסיום:

20. מה הן הסכנות בנהיגה במהירויות גבוהות?

זמן לסיום:

21. האם מותר לאופנוע לגרור?

זמן לסיום:

22. איזה תמרור מתיר כניסת הולכי רגל?

זמן לסיום:

23. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

24. מה משמעות התמרור?

זמן לסיום:

25. ברמזור דולק אור ירוק אך הצומת חסום בכלי רכב:

זמן לסיום:

26. אמצעי התיקון המנהליים שמטילה רשות הרישוי על פי שיטת הניקוד:

זמן לסיום:

27. כיצד ניתן להפחית את מידת זיהום האוויר של גזי הפליטה מהרכב?

זמן לסיום:

28. איך יפנה נהג שמאלה מכביש דו-סטרי (א) לכביש חד-סטרי (ב)?

זמן לסיום:

29. בתמונה שלפניך חל איסור. מהו?

זמן לסיום:

30. על פי התמרורים המופיעים בתמונה, הדרך הפונה שמאלה היא:

זמן לסיום:

נווט שאלות המבחן

שינוי גודל גופנים
ניגודיות