סימולציה מבחן תאוריה חינם

מבחן תאוריה: אופנועים וקטנועים (דרגה A)

1. כיצד יש לנהוג ברחוב משולב?

זמן לסיום:

2. האם מותר לנהג לנסוע בשעת עקיפה מהר יותר מן המהירות המרבית המותרת?

זמן לסיום:

3. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

4. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

5. כיצד נמנע סכנה בעת התחלת הנסיעה?

זמן לסיום:

6. מתי חובה על נוהג ברכב להרכיב משקפיים או עדשות מגע?

זמן לסיום:

7. איזה מן התמרורים מזהיר על צומת הסתעפות ימינה:

זמן לסיום:

8. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

9. כיצד תזהה חום יתר בבלמים?

זמן לסיום:

10. מותר לפנות פניית פרסה לשמאל:

זמן לסיום:

11. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

12. מה הם הפרטים שחייב למסור נוהג ברכב המעורב בתאונת דרכים שיש בה נפגעים?

זמן לסיום:

13. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

14. כיצד תנהג על פי התמרור?

זמן לסיום:

15. בוחן רכב או שוטר הנושא עמו תעודת בוחן, שמצא ברכב ליקויים טכניים, רשאי:

זמן לסיום:

16. כיצד תנהג (רכב 3) בצומת שלפניך?

זמן לסיום:

17. מה ההבדל בין התמרורים?

זמן לסיום:

18. כאשר אתה נוסע מאחורי משאית גדולה:

זמן לסיום:

19. אתה נוהג ברכב 3. מהו סדר כניסת כלי הרכב לצומת, על פי כללי מתן זכות הקדימה?

זמן לסיום:

20. אתה נוהג בכביש דו-סטרי ומולך יש מבנה, עמוד או שטח סגור. כיצד עליך לנהוג?

זמן לסיום:

21. מדוע יש חשיבות לשדה ראייה רחב מבעד לקסדה?

זמן לסיום:

22. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

23. מערכות השליטה ברכב הן:

זמן לסיום:

24. מהי חובת ההאטה הנקובה בחוק, החלה על הנהג?

זמן לסיום:

25. מהי השפעתה של מהירות גבוהה בעת תאונת דרכים?

זמן לסיום:

26. עד היכן תוקפו של התמרור המוצב לפניך?

זמן לסיום:

27. אמצעי התיקון המנהליים שמטילה רשות הרישוי על פי שיטת הניקוד:

זמן לסיום:

28. מה משמעותן של אבני שפה הצבועות לסירוגין בצבעי כחול?

זמן לסיום:

29. האם מותר לרדת מרכב או להיכנס אליו כשהוא בתנועה?

זמן לסיום:

30. מהי הסכנה הצפויה לנוהג ברכב הפונה ימינה, במהלך ביצוע הפנייה?

זמן לסיום:

נווט שאלות המבחן

שינוי גודל גופנים
ניגודיות