סימולציה מבחן תאוריה חינם

מבחן תאוריה: אופנועים וקטנועים (דרגה A)

1. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

2. כדי לצמצם את השפעת הסינוור בעת נהיגה בחשכה רצוי:

זמן לסיום:

3. גורמים חשובים לאבדן שליטה של הנהג ברכב הם:

זמן לסיום:

4. מה הם השיקולים בבחירת קסדה לאופנוע?

זמן לסיום:

5. מתי מותר להעמיד רכב על גשר או בתוך מנהרה?

זמן לסיום:

6. מה משמעות התמרור?

זמן לסיום:

7. אתה מתקרב לצומת כאשר ברמזור אור ירוק מהבהב:

זמן לסיום:

8. מה משמעות התמרור?

זמן לסיום:

9. מהו סדר הפעולות שעל הנוהג ברכב לעשות לפני האטה?

זמן לסיום:

10. מרחק התגובה של הנהג הוא המרחק שעובר הרכב:

זמן לסיום:

11. מתי מותר לנהוג על מדרכה?

זמן לסיום:

12. התנגדות הרוח לנסיעתו של הרכב משפיעה:

זמן לסיום:

13. האם מותר להסיע נוסע על אופנוע כאשר רגליו של הנוסע מונחות בצד אחד של האופנוע?

זמן לסיום:

14. מתי חייבים לאותת כשמתכוונים לסטות לצורך עקיפה?

זמן לסיום:

15. אחרי איזה מהתמרורים האלה אסורה העקיפה (למרחק של כ-100 מטרים)?

זמן לסיום:

16. על מי מוטלת החובה להכיר את חוקי התנועה ולציית להם?

זמן לסיום:

17. אסור להסיע נוסע נוסף באופנוע, אלא:

זמן לסיום:

18. כיצד תנהג על פי התמרור?

זמן לסיום:

19. כיצד עליך לנהוג כאשר התמרור שבתמונה מוצב בדרך לפניך?

זמן לסיום:

20. איזה מן התמרורים האלה מזהיר את הנהג לנהוג בהתאם למצבו של הכביש?

זמן לסיום:

21. "בירה אינה נחשבת למשקה אלכוהולי":

זמן לסיום:

22. מה משמעות התמרור?

זמן לסיום:

23. בלחיצה על דוושת הבלם באופנוע מתברר כי בלם הרגל אינו בולם. מה על נהג לעשות?

זמן לסיום:

24. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

25. מהי המגבלה של הטנדר הירוק (המסחרי), הרוצה לפנות ימינה, על פי הנראה בתמונה?

זמן לסיום:

26. האם חובה לציית להוראות עובד של מחלקת עבודות ציבוריות במדים?

זמן לסיום:

27. איזה תמרור אזהרה מזהיר כי תנועה דו-סטרית לפניך?

זמן לסיום:

28. מהי השפעתה של שמירת רווח מתאים מהרכב שלפניך בעת הנהיגה על צריכת הדלק והבלאי של הרכב?

זמן לסיום:

29. כביש חד-סטרי הוא:

זמן לסיום:

30. ברכב נשברה עדשה של פנס חזית. למה יגרום הדבר?

זמן לסיום:

נווט שאלות המבחן

שינוי גודל גופנים
ניגודיות