סימולציה מבחן תאוריה חינם

מבחן תאוריה: אופנועים וקטנועים (דרגה A)

1. מה מעמדם של אמצעי התיקון המנהליים של רשות הרישוי על פי שיטת הניקוד?

זמן לסיום:

2. אם בזמן נסיעה בלילה התקלקל אור החזית הנמוך באופנוע:

זמן לסיום:

3. מי רשאי לתקן ליקויי בטיחות ברכב?

זמן לסיום:

4. היכן אסור להעמיד או להחנות רכב על פי הנראה בתמונה?

זמן לסיום:

5. מה צריך לעשות נהג כאשר חל שינוי במצב בריאותו?

זמן לסיום:

6. כאשר על הכביש מסומן משמאלך קו הפרדה רצוף ולשמאלו קו מרוסק:

זמן לסיום:

7. בעת מבחן הרישוי השנתי (טסט) של הרכב במכון הרישוי יירשם:

זמן לסיום:

8. כיצד יש לנהוג בקטע הדרך במקום שבו מוצב התמרור?

זמן לסיום:

9. איזה תמרור משמעו, תאונה בדרך שלפניך?

זמן לסיום:

10. היכן יוחזק האפוד הזוהר ברכב (למעט באופנוע)?

זמן לסיום:

11. איזה נתיב הוא הנכון לצורך פנייה שמאלה?

זמן לסיום:

12. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

13. מראה פנורמית:

זמן לסיום:

14. אם מערכת האיתות החשמלית יצאה מכלל פעולה, האם מותר לאותת אחרת?

זמן לסיום:

15. מה משמעותן של אבני שפה הצבועות לסירוגין בצבעי אדום ולבן?

זמן לסיום:

16. מה הן הסכנות והבעיות המיוחדות בחציית צמתים?

זמן לסיום:

17. אתה נוהג בכביש דו-סטרי ולפניך נוסע רכב המאותת במחוון הכיוון השמאלי שלו:

זמן לסיום:

18. הגדר "כביש חד-סטרי":

זמן לסיום:

19. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

20. כיצד תנהג על פי התמרור?

זמן לסיום:

21. באיזה מרחק ממנהרה אסורה העקיפה?

זמן לסיום:

22. רכב שעצר לפני מפגש מסילת ברזל:

זמן לסיום:

23. האם רשאי רוכב אופנוע להחנות את רכבו בתחנת אוטובוס?

זמן לסיום:

24. מהי ההשפעה של שמירת רווח על שדה הראייה של הנהג?

זמן לסיום:

25. מה הקשר בין מהירות הנסיעה למרחק העצירה של הרכב?

זמן לסיום:

26. השלם: רכב הנמצא בנתיב לפנייה שמאלה בלבד:

זמן לסיום:

27. אתה נוהג בדרך שיש בה תנועה כבדה. כיצד תוודא נסיעה בטוחה?

זמן לסיום:

28. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

29. כיצד תנהג בצומת שלפניך?

זמן לסיום:

30. כיצד יש לנהוג אחרי שעברת את התמרור המוצב משמאל?

זמן לסיום:

נווט שאלות המבחן

שינוי גודל גופנים
ניגודיות