סימולציה מבחן תאוריה חינם

מבחן תאוריה: אופנועים וקטנועים (דרגה A)

1. כיצד תנהג על פי התמרור?

זמן לסיום:

2. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

3. כיצד תנהג רכב בכביש רטוב?

זמן לסיום:

4. האם מותר לנהוג בדרך עירונית ברכב מנועי כשבפנסי החזית דולק "אור גבוה"?

זמן לסיום:

5. כיצד נגרמת החלקה של רכב על פני הכביש?

זמן לסיום:

6. החוק מתיר לנסוע בשעות היום בקיץ:

זמן לסיום:

7. איזה כוח מכוחות הטבע מופעל על הרכב בעת בלימה והאטה?

זמן לסיום:

8. מה היתרון בנהיגתך בימין הכביש?

זמן לסיום:

9. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

10. כיצד עליך לנהוג בהמשך הדרך שלפניך?

זמן לסיום:

11. איזה כוח מכוחות הטבע שואף לדחוף את הרכב אל מחוץ לסיבוב בעת נסיעה?

זמן לסיום:

12. כיצד תנהג בהתאם למצב שלפניך?

זמן לסיום:

13. כיצד ישפיע משקף הקסדה על רכיבה בחושך?

זמן לסיום:

14. כאשר הראות לקויה:

זמן לסיום:

15. באילו תנאים מותר לסטות מקו הנסיעה?

זמן לסיום:

16. מה המשפט הנכון?

זמן לסיום:

17. לא יוביל רוכב על אופנוע חבילה, צרור או חפץ:

זמן לסיום:

18. איזה מרחק נשמור מהרכב הנוסע לפנינו בעת הנסיעה?

זמן לסיום:

19. כיצד נימנע מהתנגשות חזיתית בנהיגה בדרך הררית צרה ומפותלת?

זמן לסיום:

20. כיצד תנהג לאור המצב בתמונה?

זמן לסיום:

21. האם מותרת הכניסה לאופניים לדרך שלפניה הוצב התמרור?

זמן לסיום:

22. אילו פעולות ינקוט נוהג ברכב המעורב בתאונת דרכים שיש בה נפגעים?

זמן לסיום:

23. האם הוראות הרמזור עדיפות מהוראת תמרור הקובע מתן זכות קדימה?

זמן לסיום:

24. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

25. כיצד תנהג על פי התמרור?

זמן לסיום:

26. מה פירושו של תמרור זה כשהוא מוצב מעל נתיב נסיעתך?

זמן לסיום:

27. פנסי החזית ברכב יאירו את הדרך באור:

זמן לסיום:

28. באיזה חלק של הכביש ינהג רוכב אופניים?

זמן לסיום:

29. בעקומה חדה האט את הרכב:

זמן לסיום:

30. על פי הנראה בתמונה קיימים תנאי נהיגה מכבידים. מה הם תנאים אלה?

זמן לסיום:

נווט שאלות המבחן

שינוי גודל גופנים
ניגודיות