סימולציה מבחן תאוריה חינם

מבחן תאוריה: אופנועים וקטנועים (דרגה A)

1. כיצד תנהג (רכב 3) בצומת שלפניך – על פי החוק, כמובן?

זמן לסיום:

2. כיצד נימנע ממצבי סכנה בעת התחלת הנסיעה בהשתלבות בתנועה?

זמן לסיום:

3. אזור מיתון תנועה הוא אזור:

זמן לסיום:

4. איזה תמרור משמעו, תאונה בדרך שלפניך?

זמן לסיום:

5. אחד ההבדלים בין רכב בעל תיבת הילוכים ידנית לבין רכב בעל תיבת הילוכים אוטומטית מתבטא בכך ש:

זמן לסיום:

6. הנסיעה בירידה בהילוך סרק (ניוטרל):

זמן לסיום:

7. מה הם התנאים החשובים ביותר לירידה בטוחה לשול הדרך?

זמן לסיום:

8. כיצד תנהג בהמשך הדרך?

זמן לסיום:

9. מתי מותר לבלום בלימת חירום?

זמן לסיום:

10. ציין את המשפט הנכון לגבי התנהגות הולכי רגל סמוך לצומת:

זמן לסיום:

11. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

12. כיצד תנהג על פי התמרור?

זמן לסיום:

13. איזה תמרור מתיר פניית פרסה בלבד?

זמן לסיום:

14. האם מותר לנסוע על שטח הפרדה?

זמן לסיום:

15. האם חובה לציית להוראות שוטר צבאי, גם כשההוראה או האות מנוגדים לתמרורים?

זמן לסיום:

16. באיזה מצב אסור לנהג לנהוג בכל רכב?

זמן לסיום:

17. אתה נוהג בכביש בעל שני נתיבי נסיעה בכיוון נסיעתך:

זמן לסיום:

18. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

19. הוצב תמרור במרחק של כ-100 מטר לפני מפגש מסילת ברזל ולפניך נוסע רכב אטי:

זמן לסיום:

20. כיצד עליך לנהוג כאשר נורת האזהרה של הבלמים דולקת בעת הנסיעה?

זמן לסיום:

21. על פי החוק כשאתה עומד לפני צומת באור אדום ורכב ביטחון צופר בסירנה ומפעיל אורות מהבהבים מאחוריך:

זמן לסיום:

22. כיצד תנהג על פי התמרור?

זמן לסיום:

23. כיצד יש לפנות שמאלה על פי הסימון?

זמן לסיום:

24. הצומת שלפניך מתומרר בדיוק כבציור. מהו האופן הנכון לפנות מרחוב א' (A) לרחוב ג' (C)?

זמן לסיום:

25. האם נוהג ברכב רשאי לעבור את המהירות המרבית המותרת בשעת עקיפה?

זמן לסיום:

26. המרחק שהרכב יעבור מעת הלחיצה על דוושת הבלם ועד שהרכב ייעצר, יגדל:

זמן לסיום:

27. מהי אחריותו של בעל הרכב לגבי עבירה שנעשתה ברכבו?

זמן לסיום:

28. על מי מוטלת האחריות לשמירת מרחב בטיחות מלפנים, מאחור ומהצדדים ברכיבה על אופנוע?

זמן לסיום:

29. מה פירוש הסימון על פני הכביש?

זמן לסיום:

30. מהו היתרון שיש לנהג בנסיעה במהירות נמוכה במצבים מסוכנים?

זמן לסיום:

נווט שאלות המבחן

שינוי גודל גופנים
ניגודיות