סימולציה מבחן תאוריה חינם

מבחן תאוריה: אופנועים וקטנועים (דרגה A)

1. באילו תנאים מותר לעקוף רכב אחר?

זמן לסיום:

2. אם על הכביש סומנו קו הפרדה רצוף ולשמאלו קו קטעים:

זמן לסיום:

3. כיצד יש לנהוג כאשר דולקים אורות אדומים מהבהבים ברמזור שבתמונה?

זמן לסיום:

4. באילו תנאים מותר לנהוג ברכב מנועי?

זמן לסיום:

5. אם מערכת האיתות החשמלית יצאה מכלל פעולה, האם מותר לאותת אחרת?

זמן לסיום:

6. כיצד מושגת הבלימה במערכות בלימה ברכב?

זמן לסיום:

7. מה על הנהג (אתה) לעשות כדי להימנע מפגיעה בהולך הרגל?

זמן לסיום:

8. בתמונה שלפניך יש כמה גורמי דרך. מה צריכה להיות תגובת הנהג בהתקרבו למקום?

זמן לסיום:

9. מותר להוריד יד אחת מעל ההגה בעת הנהיגה לצורך:

זמן לסיום:

10. האם קיים קשר בין כושר השיפוט של הנהג לבין שימוש בסמים ובאלכוהול?

זמן לסיום:

11. מתי נדרש לפי החוק לבצע מבחן רישוי (טסט) לרכב?

זמן לסיום:

12. כיצד תנהג על פי התמרור?

זמן לסיום:

13. צורתם של תמרורי אזהרה היא:

זמן לסיום:

14. בתמונה שלפניך מתואר מצב בלתי אפשרי. מהו מצב זה?

זמן לסיום:

15. מתי חייבים לאותת כשמתכוונים לסטות לצורך עקיפה?

זמן לסיום:

16. כיצד צריך לנהוג בכביש המוצף במים?

זמן לסיום:

17. מה הן הסכנות והבעיות המיוחדות בחציית צמתים?

זמן לסיום:

18. האם בעל אופנוע רשאי להתקין במקום הצמיגים המקוריים צמיגים שמידותיהם שונות?

זמן לסיום:

19. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

20. איזה תמרור המוצב בדרך מציין מקום מסומן של מעבר חצייה להולכי רגל?

זמן לסיום:

21. פנסי חזית שאינם מכוונים:

זמן לסיום:

22. כיצד תנהג (רכב 3) כשאתה פונה ימינה בצומת שלפניך?

זמן לסיום:

23. כיצד עליך לנהוג כאשר מערכת האיתות החשמלית יצאה מכלל פעולה?

זמן לסיום:

24. איזה תמרור פירושו מספר הקילומטרים בדרך?

זמן לסיום:

25. מדוע משלבים הילוך נמוך בנסיעה במורד תלול?

זמן לסיום:

26. באילו מצבים ניסע שלא בימין הכביש?

זמן לסיום:

27. מרחק התגובה תלוי:

זמן לסיום:

28. כיצד יפעל נהג רכב כאשר יש רוח צד חזקה?

זמן לסיום:

29. כיצד תנהג על פי התמרור?

זמן לסיום:

30. למי מותר לנסוע בשולי הדרך?

זמן לסיום:

נווט שאלות המבחן

שינוי גודל גופנים
ניגודיות