סימולציה מבחן תאוריה חינם

מבחן תאוריה: אופנועים וקטנועים (דרגה A)

1. בתום השנתיים של תקופת "נוהג חדש" לא יוענק רישיון נהיגה רגיל ל"נוהג חדש" שהורשע בבית משפט בעבירת:

זמן לסיום:

2. מה משמעות התמרור (החץ השמאלי בצבע צהוב)?

זמן לסיום:

3. למה תגרום בלימה חזקה בזמן פנייה באופנוע?

זמן לסיום:

4. כיצד ניתן להפחית את מידת זיהום האוויר של גזי הפליטה מהרכב?

זמן לסיום:

5. כאשר רכב נאלץ לעצור בדרך שאינה עירונית ונהג או נוסע עומד לצאת ממנו:

זמן לסיום:

6. מידת הצמיגים הנכונה ברכב היא:

זמן לסיום:

7. כיצד משפיע צבע הסימון בכביש על האופנוע?

זמן לסיום:

8. אתה עוקף רכב אחר בכביש דו-סטרי דו-נתיבי:

זמן לסיום:

9. מה הן פעולות התחזוקה שיש לעשות לאופנוע?

זמן לסיום:

10. ציין את המשפט הנכון לגבי התנהגות הולכי רגל סמוך לצומת:

זמן לסיום:

11. באילו מצבים מותר להשמיע אות אזהרה בצופר בדרך עירונית?

זמן לסיום:

12. לאילו כלי רכב מותר להיכנס לדרך מהירה?

זמן לסיום:

13. כיצד תנהג על פי התמרור?

זמן לסיום:

14. איזה תמרור משמעו, תחנת החלפת מצבר לרכב חשמלי?

זמן לסיום:

15. מה פירוש התמרורים?

זמן לסיום:

16. בעת מבחן הרישוי השנתי (טסט) של הרכב במכון הרישוי יירשם:

זמן לסיום:

17. מהו נתיב?

זמן לסיום:

18. הצומת שלפניך מתומרר בדיוק כבציור. מהו האופן הנכון לפנות מרחוב א' (A) לרחוב ג' (C)?

זמן לסיום:

19. מהו הסיכון העיקרי בהתקרבות לצומת בכביש רטוב?

זמן לסיום:

20. כיצד תנהג על פי התמרור?

זמן לסיום:

21. מהו סדר הפעולות לעצירה או לחנייה?

זמן לסיום:

22. מה משמעות התמרור?

זמן לסיום:

23. כיצד מכוונים את מראות האופנוע?

זמן לסיום:

24. כיצד תנהג על פי התמרור?

זמן לסיום:

25. אתה נוהג ברכב מאחורי רכב אחר. כיצד תימנע מהתנגשות בו?

זמן לסיום:

26. מה הם כיווני הנסיעה המותרים על פי התמרורים בצומת שלפניך?

זמן לסיום:

27. מהו "מפגש מסילת ברזל"?

זמן לסיום:

28. אתה נוהג ברכב 3. מה יהיה סדר הכניסה של כלי רכב שהגיעו יחד לצומת שאין בו תמרורים, על פי כללי מתן זכות קדימה?

זמן לסיום:

29. לפי התמונה שלפניך, ממה נגרם שיבוש בשדה הראייה?

זמן לסיום:

30. מהו הציוד והלבוש הבסיסי הנכון לרכיבה יום-יומית בטוחה באופנוע?

זמן לסיום:

נווט שאלות המבחן

שינוי גודל גופנים
ניגודיות