סימולציה מבחן תאוריה חינם

מבחן תאוריה: אופנועים וקטנועים (דרגה A)

1. הגדר "חנייה":

זמן לסיום:

2. "שטח הפרדה" הוא:

זמן לסיום:

3. מה פירוש הסימון על פני הדרך?

זמן לסיום:

4. החוק מתיר לנסוע בשעות היום בקיץ:

זמן לסיום:

5. האם מותר לעצור רכב בכביש המחולק על ידי קו הפרדה רצוף שיש בו נתיב אחד בלבד לכל כיוון נסיעה?

זמן לסיום:

6. איזה תמרור מתיר כניסת הולכי רגל?

זמן לסיום:

7. בפני איזו בעיה עומד נוהג ברכב הנוהג במהירות גבוהה?

זמן לסיום:

8. כיצד תנהג (רכב 3) כשאתה פונה ימינה בצומת שלפניך?

זמן לסיום:

9. "החוק אינו אוסר נהיגה תחת השפעת סמים משכרים (אסורים)":

זמן לסיום:

10. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

11. איזה תמרור המוצב בדרך מודיע על שינוי במספר הנתיבים בכביש?

זמן לסיום:

12. מה משמעות התמרור?

זמן לסיום:

13. כיצד תפעל כשאתה רואה את התמרור?

זמן לסיום:

14. באילו תנאים כדאי ביותר להדליק אורות גם ביום?

זמן לסיום:

15. איזה מן התמרורים מזהיר על צומת הסתעפות ימינה:

זמן לסיום:

16. כיצד תנהג על פי התמרור?

זמן לסיום:

17. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

18. איזה תמרור מורה לעבור מקום מסומן מצדו השמאלי בלבד?

זמן לסיום:

19. באיזה תחום מתחנת אוטובוס אסור להעמיד רכב?

זמן לסיום:

20. היכן מוצב התמרור?

זמן לסיום:

21. האם מותר למלא דלק בעת שהמנוע ברכב פועל?

זמן לסיום:

22. היכן תעצור על פי הנראה בתמונה?

זמן לסיום:

23. מתי חייבים לאותת כשמתכוונים לסטות לצורך עקיפה?

זמן לסיום:

24. מהו הרווח המינימלי שעליך לשמור בינך ובין הרכב הנע לפניך, על פי החוק?

זמן לסיום:

25. על פי התמרורים המופיעים בתמונה, הדרך הפונה שמאלה היא:

זמן לסיום:

26. הצומת שלפניך מתומרר בדיוק כבציור. מהו האופן הנכון לפנות מרחוב ג' (C) לרחוב א' (A)?

זמן לסיום:

27. האם המסר בתמרור הצהוב חוקי?

זמן לסיום:

28. מהי נעילת גלגלים ברכב?

זמן לסיום:

29. כיצד עליך לנהוג בתנאי הדרך שלפניך?

זמן לסיום:

30. על אילו שינויי בריאות חייב הנהג לדווח למשרד הרישוי?

זמן לסיום:

נווט שאלות המבחן

שינוי גודל גופנים
ניגודיות