סימולציה מבחן תאוריה חינם

מבחן תאוריה: אופנועים וקטנועים (דרגה A)

1. בית משפט רשאי להטיל על נהג שהורשע בעבירת תנועה את העונשים האלה:

זמן לסיום:

2. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

3. מה מציין הסימון לרוחב הכביש?

זמן לסיום:

4. מה פירוש התמרור המוצב לפניך?

זמן לסיום:

5. כיצד תנהג על פי התמרורים המופיעים לפניך?

זמן לסיום:

6. כיצד יפעל נהג בכביש אם לפתע בא מולו רכב בנתיב נסיעתו?

זמן לסיום:

7. מי רשאי לתקן ליקויי בטיחות ברכב?

זמן לסיום:

8. מהי השפעתה של שמירת רווח מתאים מהרכב שלפניך בעת הנהיגה על צריכת הדלק והבלאי של הרכב?

זמן לסיום:

9. מהי הסכנה המידית הנגרמת בהחלקת רכב בעת נהיגה?

זמן לסיום:

10. מה משמעות התמרור?

זמן לסיום:

11. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

12. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

13. איזה תמרור המוצב לפני צומת מחייב מתן זכות קדימה?

זמן לסיום:

14. איזה תמרור פירושו: מחסום לפני מפגש מסילת ברזל?

זמן לסיום:

15. מה המיוחד בהפעלת בלמי האופנוע?

זמן לסיום:

16. כשיש ערפל, נוסף לאורות הערפל:

זמן לסיום:

17. המהירות הסבירה בדרך מהירה:

זמן לסיום:

18. "שתיית אלכוהול משבשת את התיאום (קואורדינציה) בין אברי הגוף". נכון או לא?

זמן לסיום:

19. אילו תעודות חייבות להיות בידי הנהג בעת הנהיגה?

זמן לסיום:

20. מהי הסכנה הצפויה לנוהג ברכב הפונה ימינה, במהלך ביצוע הפנייה?

זמן לסיום:

21. התמרור הזה מוצב לפניך, מה תעשה?

זמן לסיום:

22. מהו סדר כניסת כלי הרכב אל הצומת, על פי החוק?

זמן לסיום:

23. מה מחייב התמרור?

זמן לסיום:

24. הגדר "כביש חד-סטרי":

זמן לסיום:

25. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

26. בזמן עקיפה או מעבר על פני רכב אחר:

זמן לסיום:

27. האם רוכב אופנוע רשאי לנסוע על המדרכה?

זמן לסיום:

28. באילו תנאים מותר לסטות מקו הנסיעה?

זמן לסיום:

29. הגורמים העיקריים המשפיעים על יכולתו של הרוכב לזהות מכשולים בדרך הם:

זמן לסיום:

30. מה משמעות התמרור?

זמן לסיום:

נווט שאלות המבחן

שינוי גודל גופנים
ניגודיות