סימולציה מבחן תאוריה חינם

מבחן תאוריה: אופנועים וקטנועים (דרגה A)

1. האם ייחשב נהג לשיכור כשריכוז האלכוהול בדמו עולה על המידה הקבועה בחוק?

זמן לסיום:

2. האם רשאית רשות הרישוי להזמין בעל רישיון נהיגה להשתלמות בנהיגה?

זמן לסיום:

3. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

4. מה צריך לבדוק כאשר רוכשים צמיג חדש לרכב?

זמן לסיום:

5. כיצד ינהג נוהג ברכב המתקרב לתמרור?

זמן לסיום:

6. צמיגים המורכבים על אותו סרן ברכב חייבים להיות:

זמן לסיום:

7. בהמשך הדרך חלים שינויים בסדרי התנועה. כיצד תיערך לקראת שינויים אלה, כשאתה נוהג בנתיב הימני?

זמן לסיום:

8. כשאתה רואה לפניך תמרור זה:

זמן לסיום:

9. רכב שעצר לפני מפגש מסילת ברזל:

זמן לסיום:

10. האם מותר להעמיד רכב מול תחנת אוטובוס?

זמן לסיום:

11. האם חובה לציית להוראות שוטר צבאי, גם כשההוראה או האות מנוגדים לתמרורים?

זמן לסיום:

12. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

13. מהו מספר הנוסעים שמותר להרכיב על אופנוע ועל תלת-אופנוע, נוסף על הנוהג בהם?

זמן לסיום:

14. האם מותר להכניס שינויים במסמכי הרכב או במסמכי הנהג?

זמן לסיום:

15. כאשר אתה נוסע מאחורי רכב גדול:

זמן לסיום:

16. האם חובה לציית להוראות ולאותות של שוטר צבאי במדים?

זמן לסיום:

17. האם מותר לעצור רכב בכביש המחולק על ידי קו הפרדה רצוף שיש בו נתיב אחד בלבד לכל כיוון נסיעה?

זמן לסיום:

18. האם רשאי רוכב אופנוע להחנות את רכבו בתחנת אוטובוס?

זמן לסיום:

19. שוטר עצר רכב בכביש. הוא דורש מהנהג לבצע "בדיקת נשיפה" בנשיפון. האם הנהג חייב לציית?

זמן לסיום:

20. האם מותר להעמיד רכב אחרי מעבר חצייה להולכי רגל?

זמן לסיום:

21. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

22. מה הסכנה המידית בקטע הדרך שלפניך?

זמן לסיום:

23. כיצד נעבור מכשול בדרך ברכיבה על אופנוע?

זמן לסיום:

24. כיצד תנהג על פי התמרור?

זמן לסיום:

25. הצומת שלפניך מתומרר בדיוק כבציור. מהו האופן הנכון לפנות מרחוב א' (A) לרחוב ג' (C)?

זמן לסיום:

26. כיצד יש לנהוג כשהסימון הזה מסומן על פני הכביש?

זמן לסיום:

27. חובה להאט את נסיעת הרכב:

זמן לסיום:

28. דרגת הרישיון הדרושה לנהיגת אופנוע שהספק מנועו עד 33 כ"ס (25 KW) היא:

זמן לסיום:

29. רישיון נהיגה דרגה A2 מאפשר לנהוג:

זמן לסיום:

30. בזמן נסיעה ביום התקלקל אור החזית הגבוה באופנוע. כיצד יש לנהוג?

זמן לסיום:

נווט שאלות המבחן

שינוי גודל גופנים
ניגודיות