סימולציה מבחן תאוריה חינם

מבחן תאוריה: רכב (דרגה B)

1. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

2. מה פירוש הסימון על פני הכביש (מקום שיש בו מפרץ ואבני שפה)?

זמן לסיום:

3. מה הן הסיבות להחלקה של רכב על פני הכביש?

זמן לסיום:

4. הגדר "עמעום אורות":

זמן לסיום:

5. לא יחודש רישיון נהיגה שלא היה תקף במשך פרק זמן העולה על:

זמן לסיום:

6. מה הסכנה הטמונה בלחץ אוויר נמוך באחד הגלגלים הקדמיים?

זמן לסיום:

7. מי רשאי להיות "מלווה" ל"נוהג חדש" (גם אם הוא אינו מורה נהיגה)?

זמן לסיום:

8. מהי "דרך" על פי החוק?

זמן לסיום:

9. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

10. ברכב היברידי (רכב כלאיים):

זמן לסיום:

11. עומק החריצים של צמיג (פנאומטי-לחץ אוויר) הבא במגע עם הדרך, לא יפחת מ-:

זמן לסיום:

12. מה משמעות התמרור?

זמן לסיום:

13. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

14. מהי הפעולה הראשונה שמבצעים נהגים בסדר הפעולות לחציית צמתים?

זמן לסיום:

15. מה תהיה תגובתך לסימנים המעידים שבתמונה?

זמן לסיום:

16. את לחץ האוויר בצמיגים יש לבדוק:

זמן לסיום:

17. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

18. כיצד עליך לנהוג ביציאה מחצרים או מדרך גישה לבית, כשאתה עומד לעלות על המדרכה?

זמן לסיום:

19. מתי חלה חובה להציב משולש אזהרה?

זמן לסיום:

20. איזה רווח חייבים לשמור מהרכב הנע לפנינו בדרך?

זמן לסיום:

21. מהו הפתרון היעיל לבעיית העייפות של הנהג?

זמן לסיום:

22. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

23. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

24. באיזה אופן יש להעמיד רכב בכביש?

זמן לסיום:

25. עד היכן תוקפם של התמרורים?

זמן לסיום:

26. בנתיב נסיעתך מסומן על הכביש החץ שבתמונה. מה פירוש החץ?

זמן לסיום:

27. אם אדם נאלץ ללכת בכביש, באיזה צד של הכביש חייב ללכת הולך הרגל?

זמן לסיום:

28. יכולת השליטה ברכב:

זמן לסיום:

29. איזו פעולה יש לבצע לאחר החלפת גלגל?

זמן לסיום:

30. נהג רכב מתקרב למעבר חצייה והנהג שלפניו עצר לפני מעבר החצייה. לכן:

זמן לסיום:

נווט שאלות המבחן

שינוי גודל גופנים
ניגודיות