סימולציה מבחן תאוריה חינם

מבחן תאוריה: רכב (דרגה B)

1. כיצד יש לנהוג ברחוב משולב?

זמן לסיום:

2. מהי חובת ההאטה הנקובה בחוק, החלה על הנהג?

זמן לסיום:

3. מתי מותר להשתמש באור הגבוה ברכב ב"זמן תאורה"?

זמן לסיום:

4. באילו מקרים חייב הנוהג ברכב מנועי לעמעם את האורות?

זמן לסיום:

5. מהי המהירות המרבית המותרת לנהיגה ברכב נוסעים פרטי בדרך שאינה עירונית שיש לאורכה שטח הפרדה בנוי (אם לא הוצב תמרור המורה אחרת)?

זמן לסיום:

6. מה משמעות התמרור?

זמן לסיום:

7. תחזוקת רכב סדירה בהתאם להנחיות יצרן הרכב:

זמן לסיום:

8. כיצד יש לפנות שמאלה על פי הסימון?

זמן לסיום:

9. מהו המשפט הנכון?

זמן לסיום:

10. כיצד תנהג על פי התמרור?

זמן לסיום:

11. באילו מקרים אסור לעקוף או לנסות לעקוף רכב אחר?

זמן לסיום:

12. באילו מצבים ניסע שלא בימין הכביש?

זמן לסיום:

13. מהי החובה המוטלת על הנוהג ברכב בהתקרבו למפגש מסילת ברזל?

זמן לסיום:

14. מהי הסיבה המוצדקת לירידה בלתי מתוכננת מהכביש אל שול הדרך?

זמן לסיום:

15. באילו מקרים חלה חובת האטה?

זמן לסיום:

16. כיצד תנהג על פי התמרור?

זמן לסיום:

17. איזה תמרור מורה על מתן זכות קדימה במעגל תנועה?

זמן לסיום:

18. האם מותר לאופניים להיכנס לדרך שבכניסה אליה מוצב התמרור?

זמן לסיום:

19. מהו "שביל"?

זמן לסיום:

20. איזו יכולת הקשורה בנהג נפגמת כשיש ערפל?

זמן לסיום:

21. מה אינו נכון בהתנהגותו של נהג הרכב הכחול (1)?

זמן לסיום:

22. הגדר "רחוב משולב":

זמן לסיום:

23. מה פירוש הסימון על פני הכביש?

זמן לסיום:

24. היכן מוצב התמרור?

זמן לסיום:

25. בעקומה חדה האט את הרכב:

זמן לסיום:

26. האם בתמרור שלפניך יש התייחסות למתן זכות קדימה?

זמן לסיום:

27. אם אדם נאלץ ללכת בכביש, באיזה צד של הכביש חייב ללכת הולך הרגל?

זמן לסיום:

28. באילו כלי רכב חייבים הנהג והנוסעים לחגור חגורת בטיחות?

זמן לסיום:

29. על מי מוטלת החובה להכיר את חוקי התנועה ולציית להם?

זמן לסיום:

30. איזה מן התמרורים האלה מזהיר את הנהג לנהוג בהתאם למצבו של הכביש?

זמן לסיום:

נווט שאלות המבחן

שינוי גודל גופנים
ניגודיות