סימולציה מבחן תאוריה חינם

מבחן תאוריה: רכב (דרגה B)

1. באילו תנאים מותר להסיע נוסע בטרקטורון בנוסף לנהג?

זמן לסיום:

2. מתי ובאיזה מקום חובה להפעיל את מחוון הכיוון?

זמן לסיום:

3. מהי הפעולה הראשונה שמבצעים נהגים בסדר הפעולות לחציית צמתים?

זמן לסיום:

4. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

5. "שתיית אלכוהול פוגעת ביכולת השיפוט לגבי אומדן מרחקים ומהירויות". נכון או לא?

זמן לסיום:

6. כיצד עליך לנהוג בתנאי הדרך שלפניך?

זמן לסיום:

7. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

8. כיצד יש לנהוג בקטע הדרך במקום שבו מוצב התמרור?

זמן לסיום:

9. באילו מקרים חלה חובת האטה?

זמן לסיום:

10. לחץ אוויר נמוך מדי בצמיגים יגרום:

זמן לסיום:

11. נהיגה נכונה ומתונה ושמירה על לחץ אוויר נכון בצמיגים יתרמו:

זמן לסיום:

12. כיצד עליך לנהוג כאשר התמרור שבתמונה מוצב בדרך לפניך?

זמן לסיום:

13. מה פירוש הסמל?

זמן לסיום:

14. מהו הזמן הנכון לבדיקת שמן מנוע?

זמן לסיום:

15. עד היכן תוקפו של התמרור?

זמן לסיום:

16. מהו "שטח מת"?

זמן לסיום:

17. אתה נוהג ברכב מסחרי ומגיע לתמרור הזה:

זמן לסיום:

18. נהיגה בחושך מחייבת זהירות רבה יותר:

זמן לסיום:

19. מרחק התגובה של הנהג הוא המרחק שעובר הרכב:

זמן לסיום:

20. מה משפיע על המרחק הדרוש לשם עקיפה?

זמן לסיום:

21. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

22. בנסיעה בלילה, כאשר מולך בא רכב שאינו מעמעם את אורותיו ומסנוור אותך:

זמן לסיום:

23. האם מותר לנו לנהוג ברכב כשחלק מגופנו מחוץ לרכב?

זמן לסיום:

24. באילו תנאים מותרת נסיעה לאחור?

זמן לסיום:

25. מהי הודעת אי שימוש ברכב ("הורדה מהכביש")?

זמן לסיום:

26. מה פירוש הסימון על פני הכביש?

זמן לסיום:

27. כיצד תנהג על פי התמרור?

זמן לסיום:

28. הצומת שלפניך מתומרר בדיוק כבציור. מהו האופן הנכון לפנות מרחוב א' (A) לרחוב ג' (C)?

זמן לסיום:

29. הצומת שלפניך מתומרר בדיוק כבציור. מהו האופן הנכון לפנות מרחוב א' (A) לרחוב ב' (B)?

זמן לסיום:

30. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

נווט שאלות המבחן

שינוי גודל גופנים
ניגודיות