סימולציה מבחן תאוריה חינם

מבחן תאוריה: רכב (דרגה B)

1. כיצד תנהג לאור המצב בתמונה?

זמן לסיום:

2. המרחק שהרכב יעבור מעת הלחיצה על דוושת הבלם ועד שהרכב ייעצר, יגדל:

זמן לסיום:

3. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

4. מהן הפעולות המקדימות שנוהג ברכב חייב לבצע בעת העלייה משול הדרך אל הכביש?

זמן לסיום:

5. כיצד עליך לנהוג ביציאה מחצרים או מדרך גישה לבית, כשאתה עומד להיכנס לדרך או לחצותה?

זמן לסיום:

6. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

7. האם מותר להעמיד רכב אחרי מעבר חצייה להולכי רגל?

זמן לסיום:

8. מה הם כיווני הנסיעה המותרים על פי התמרורים בצומת שלפניך?

זמן לסיום:

9. איזה רכב הוא "רכב ביטחון"?

זמן לסיום:

10. בתמונה שלפניך רואים מדרכה. מהו המשפט הנכון?

זמן לסיום:

11. מה דרגת הרישיון הדרושה לנהיגה ברכב מנועי שמשקלו הכולל עד 3,500 ק"ג?

זמן לסיום:

12. כיצד תנהג על פי התמרור?

זמן לסיום:

13. כיצד עליך לנהוג כאשר מערכת האיתות החשמלית יצאה מכלל פעולה?

זמן לסיום:

14. ברכב שבו מותקנות כריות אוויר:

זמן לסיום:

15. על פי החוק כשאתה עומד לפני צומת באור אדום ורכב ביטחון צופר בסירנה ומפעיל אורות מהבהבים מאחוריך:

זמן לסיום:

16. האם מותר לנהוג ברכב שמערכת אורותיו אינה תקינה?

זמן לסיום:

17. מהו הגיל המינימלי הדרוש לקבלת רישיון מדרגה B?

זמן לסיום:

18. האם מותר להעמיד רכב בתחום 12 מטרים מצומת?

זמן לסיום:

19. האם מותר לעצור בדרך עירונית, להעמיד ולהחנות רכב על הכביש או על שולי הדרך?

זמן לסיום:

20. כיצד עליך לנהוג ביציאה מחצרים או מתחנת דלק?

זמן לסיום:

21. האם רשאי נהג לשלוח מסרון (SMS) באמצעות הטלפון בזמן הנהיגה?

זמן לסיום:

22. בפני איזו בעיה עומד נוהג ברכב הנוהג במהירות גבוהה?

זמן לסיום:

23. באילו מקרים החוק מחייב להאט?

זמן לסיום:

24. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

25. כיצד ינהג נוהג ברכב היוצא מדרך עפר ומתכוון להיכנס לדרך הסלולה?

זמן לסיום:

26. כדי לצמצם את השפעת הסינוור בעת נהיגה בחשכה רצוי:

זמן לסיום:

27. האם מותר להחנות רכב בתוך תחום צומת?

זמן לסיום:

28. איזה רכב חייב במגיני בוץ?

זמן לסיום:

29. איזה תמרור מזהיר מפני הימצאות בעלי חיים בדרך?

זמן לסיום:

30. אתה נוהג ברכב 3. מהו סדר כניסת כלי הרכב לצומת, על פי כללי מתן זכות הקדימה?

זמן לסיום:

נווט שאלות המבחן

שינוי גודל גופנים
ניגודיות