סימולציה מבחן תאוריה חינם

מבחן תאוריה: רכב (דרגה B)

1. היכן חלה חובה להאט את מהירות הרכב?

זמן לסיום:

2. אתה נוהג בכביש חד-סטרי ומולך יש מבנה, עמוד או שטח סגור. כיצד עליך לנהוג?

זמן לסיום:

3. כיצד על נהג הרכב הכסוף להגיב כאשר נהג הרכב הכהה רוצה להחנות את רכבו בין שני כלי רכב לצד המדרכה, בנסיעה לאחור?

זמן לסיום:

4. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

5. מה משמעות הסימון על פני הדרך (קו קטעים צהוב כפול)?

זמן לסיום:

6. באיזה מרחק ממנהרה אסורה העקיפה?

זמן לסיום:

7. האם התמרור שמוצב בדרך לפניך מפרט את כללי מתן זכות הקדימה?

זמן לסיום:

8. מה עלינו לראות במראה הפנימית של הרכב?

זמן לסיום:

9. באיזה רכב חייב להיות מטפה לכיבוי אש?

זמן לסיום:

10. על מה צריך להקפיד בחניית רכב בחניון סגור?

זמן לסיום:

11. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

12. מרחק התגובה תלוי:

זמן לסיום:

13. בכניסה לעקומות ובנסיעה בהן על נהג הרכב:

זמן לסיום:

14. שני כלי רכב מתקרבים מצפון ומדרום לקטע דרך צר ותלול המאפשר מעבר רכב אחד בלבד:

זמן לסיום:

15. מה מציין התמרור?

זמן לסיום:

16. בדרך שלפניך מוצב התמרור שבתמונה, משמעותו?

זמן לסיום:

17. האם, לדעתך, מיקומו של הרכב הלבן בתוך העקומה נכון?

זמן לסיום:

18. בלם עזר (חנייה) משמש את הנוהג ברכב:

זמן לסיום:

19. כוונון נכון של מושב הנהג:

זמן לסיום:

20. היכן ינועו כלי רכב בדרך המחולקת על ידי שטח הפרדה?

זמן לסיום:

21. מתי המהירות הסבירה תהיה גבוהה יותר מן המהירות המרבית המותרת?

זמן לסיום:

22. אתה נוסע מאחורי רכב אטי בכביש ומשמאלך מסומן קו הפרדה רצוף כפול בצבע לבן:

זמן לסיום:

23. על פי הנראה בתמונה קיימים תנאי נהיגה מכבידים. מה הם תנאים אלה?

זמן לסיום:

24. כשאתה מגיע ברכבך למקום הנראה בתמונה, חובה עליך:

זמן לסיום:

25. מה פירוש הסימון על פני הכביש?

זמן לסיום:

26. מהן הפעולות המקדימות שנוהג ברכב חייב לבצע בעת העלייה משול הדרך אל הכביש?

זמן לסיום:

27. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

28. למה הכוונה במונח "נהיגה במהירות סבירה"?

זמן לסיום:

29. כשאתה נוסע בתוך מנהרה, המסומנת בתמרור 633:

זמן לסיום:

30. מה מסמל התמרור?

זמן לסיום:

נווט שאלות המבחן

שינוי גודל גופנים
ניגודיות