סימולציה מבחן תאוריה חינם

מבחן תאוריה: רכב (דרגה B)

1. היכן יוצג השלט "נהג חדש" ברכב?

זמן לסיום:

2. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

3. שוטר רשאי לתת הודעת אי שימוש לרכב אם:

זמן לסיום:

4. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

5. מהי המגבלה של הטנדר הירוק (המסחרי), הרוצה לפנות ימינה, על פי הנראה בתמונה?

זמן לסיום:

6. מה חייב בעל רכב לעשות לגבי הפסקת השימוש ברכב לתקופה של יותר מחודש?

זמן לסיום:

7. הגדר "כביש חד-סטרי":

זמן לסיום:

8. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

9. בהתאם לחוק, המרחק המואר באורות החזית לפני הרכב בלילה ובמזג אוויר נאה יהיה:

זמן לסיום:

10. על פי שיטת הניקוד, נהג שצבר בין 12 נקודות ל-22 נקודות:

זמן לסיום:

11. תוקפו של רישיון נהיגה ל "נוהג חדש" הוא:

זמן לסיום:

12. מה משמעות התמרור?

זמן לסיום:

13. מה על הנהג לעשות אם התקלקל אחד משני פנסי החזית ברכבו בזמן תאורה?

זמן לסיום:

14. מה עלולה להיות הסיבה להבהוב מהיר מדי של נורת האיתות בלוח המחוונים (השעונים) בתא הנהג?

זמן לסיום:

15. האם מותר להחנות רכב בצד שמאל בכביש דו-סטרי?

זמן לסיום:

16. למי מותר לנסוע בשולי הדרך?

זמן לסיום:

17. האם מותרת הכניסה לאופניים לדרך שלפניה הוצב התמרור?

זמן לסיום:

18. כשמוצב התמרור הזה:

זמן לסיום:

19. בנסיעה בדרך משובשת צריך:

זמן לסיום:

20. בהתקרבך למפגש מסילת ברזל ורכבת מתקרבת נראית, נשמעת או משמיעה אות אזהרה:

זמן לסיום:

21. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

22. איזה מן התמרורים מזהיר על צומת הסתעפות ימינה:

זמן לסיום:

23. תפקידו העיקרי של בלם עזר (חנייה) ברכב הוא:

זמן לסיום:

24. מטען חורג הבולט מאחורי הרכב יש לסמן:

זמן לסיום:

25. כיצד יוודא הנהג את תקינותה של מערכת הבלמים ההידרולית?

זמן לסיום:

26. מהו "רכב נוסעים פרטי"?

זמן לסיום:

27. אילו סוגי נוזלים על הנהג לבדוק ברכב?

זמן לסיום:

28. באיזה אמצעי יינתן אות לבלימה?

זמן לסיום:

29. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

30. נהג הרכב הלבן התחיל להשתלב בתנועה. כיצד תנהג?

זמן לסיום:

נווט שאלות המבחן

שינוי גודל גופנים
ניגודיות