סימולציה מבחן תאוריה חינם

מבחן תאוריה: רכב (דרגה B)

1. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

2. מה פירוש הסימון על פני הדרך (קו הפרדה הרצןף רצוף)?

זמן לסיום:

3. מהן הפעולות המקדימות שנוהג ברכב חייב לבצע בעת העלייה משול הדרך אל הכביש?

זמן לסיום:

4. איזה תמרור יבוא אחרי הופעת התמרור 135 שבתמונה?

זמן לסיום:

5. כיצד נבצע מעבר מנתיב אחד לנתיב אחר?

זמן לסיום:

6. מה הסכנה הטמונה בלחץ אוויר נמוך באחד הגלגלים הקדמיים?

זמן לסיום:

7. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

8. לפניך תמרור 303. איזה תמרור יוצב לפניו לפעמים?

זמן לסיום:

9. כמה פעמים יהבהב ברמזור תקין האור הירוק קודם שיתחלף לאור הצהוב?

זמן לסיום:

10. כיצד נמנע החלקה של הרכב בדרך?

זמן לסיום:

11. איזו יכולת הקשורה בנהג נפגמת כשיש ערפל?

זמן לסיום:

12. כיצד תנהג בהתאם לתמונה שלפניך?

זמן לסיום:

13. מה משמעות התמרור?

זמן לסיום:

14. מה משמעותן של אבני שפה הצבועות לסירוגין בצבעי אדום ולבן?

זמן לסיום:

15. כיצד יש לנהוג כשהאור הצהוב ברמזור מהבהב?

זמן לסיום:

16. באילו תנאים מותר לסטות מקו הנסיעה?

זמן לסיום:

17. באילו תנאים מותר לעקוף רכב אחר?

זמן לסיום:

18. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

19. כיצד עליך לנהוג כשמוצב תמרור "עצור" לפני מפגש מסילת ברזל?

זמן לסיום:

20. מהי הפעולה שעל הנהג לבצע לפני שחרור בלם עזר (חנייה) ברכב בעל תיבת הילוכים אוטומטית לצורך התחלת נסיעה?

זמן לסיום:

21. איזה תמרור יוצב בדרך לאחר תמרור 135?

זמן לסיום:

22. כשאתה נוסע בתוך מנהרה, המסומנת בתמרור 633:

זמן לסיום:

23. אסור להתחיל בעקיפה בלי לבדוק:

זמן לסיום:

24. כיצד תסב את תשומת לבו של נהג הרכב הנעקף כשאתה עוקף אותו, בדרך שאינה עירונית?

זמן לסיום:

25. נוסע היושב במושב האחורי של רכב נוסעים פרטי חייב לחגור חגורת בטיחות. על מי תחול האחריות אם לא חגר חגורה בזמן הנסיעה?

זמן לסיום:

26. כיצד יש להמשיך בנסיעה על פי הסימון?

זמן לסיום:

27. איזה תמרור אזהרה מזהיר כי תנועה דו-סטרית לפניך?

זמן לסיום:

28. נהג מתקרב למעבר חצייה המסומן בכביש. במעבר אין הולכי רגל. לכן על הנהג:

זמן לסיום:

29. מרחק הבלימה של הרכב הוא המרחק שעובר הרכב:

זמן לסיום:

30. מה משמעות התמרור?

זמן לסיום:

נווט שאלות המבחן

שינוי גודל גופנים
ניגודיות