סימולציה מבחן תאוריה חינם

מבחן תאוריה: רכב (דרגה B)

1. מה הם הפרטים שחייב למסור נוהג ברכב המעורב בתאונת דרכים שיש בה נפגעים?

זמן לסיום:

2. כיצד נתגבר על בעיית העייפות בזמן הנהיגה?

זמן לסיום:

3. מהי נעילת גלגלים ברכב?

זמן לסיום:

4. לפני מעבר חצייה אסור לעקוף:

זמן לסיום:

5. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

6. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

7. מהו האופן הנכון לביצוע פנייה ימינה?

זמן לסיום:

8. האם חובה לציית להוראות שוטר, גם כשההוראה או האות מנוגדים לתמרורים?

זמן לסיום:

9. שני כלי רכב מתקרבים מצפון ומדרום לקטע דרך צר ותלול המאפשר מעבר רכב אחד בלבד:

זמן לסיום:

10. מה משמעות התמרור?

זמן לסיום:

11. מהי אחריותו של בעל הרכב לגבי עבירה שנעשתה ברכבו?

זמן לסיום:

12. מתי יפסול קצין משטרה רישיון נהיגה של נהג למשך 90 יום?

זמן לסיום:

13. "אלכוהול מאט את יכולת התגובה של נוהג ברכב". נכון או לא?

זמן לסיום:

14. אסור לנהג לפנות פניית פרסה כאשר:

זמן לסיום:

15. מהו "זמן תאורה" על פי החוק:

זמן לסיום:

16. מתי אין חובה להודיע לתחנת המשטרה על פגיעה ברכב או ברכוש שבעליהם לא נכחו בזמן הפגיעה?

זמן לסיום:

17. באיור שלפניך רואים דרך רחבה. באיזה מספר מסומן נתיב באיור?

זמן לסיום:

18. מה היתרון בנהיגתך בימין הכביש?

זמן לסיום:

19. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

20. מותר לנהוג אם שותים משקה אלכוהולימסוג אחד בלבד ולא מערבבים סוגי משקאות": נכון או לא?"

זמן לסיום:

21. תאר לעצמך את המצב שלפניך. באיזה אפשרות פעולה תבחר?

זמן לסיום:

22. מהו נתיב?

זמן לסיום:

23. מה על הנהג (אתה) לעשות כדי להימנע מפגיעה בהולך הרגל?

זמן לסיום:

24. מהי מהירות סבירה ?

זמן לסיום:

25. ברחוב הרצל סומנו 4 מקומות חנייה רצופים לנכים. כל המקומות פנויים כרגע:

זמן לסיום:

26. מי נושא באחריות לרעש לא סביר ברכב?

זמן לסיום:

27. מדוע "הגשם הראשון" מסוכן לנוהגים?

זמן לסיום:

28. כמה לוחיות זיהוי יותקנו ברכב נוסעים פרטי?

זמן לסיום:

29. מי חייב לציית לתמרור "עצור" המופיע בתמונה?

זמן לסיום:

30. מהי "תחזוקה מונעת" ברכב?

זמן לסיום:

נווט שאלות המבחן

שינוי גודל גופנים
ניגודיות