סימולציה מבחן תאוריה חינם

מבחן תאוריה: רכב (דרגה B)

1. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

2. מהי המהירות המרבית המותרת לרכב נוסעים פרטי בדרך מהירה (אם לא הוצב תמרור המורה אחרת)?

זמן לסיום:

3. כיצד תנהג בהתאם לאירוע בתמונה (פרי הדר מפוזר על הכביש)?

זמן לסיום:

4. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

5. כיצד תנהג (רכב 2) בצומת שלפניך?

זמן לסיום:

6. כיצד יש לנהוג ברחוב משולב?

זמן לסיום:

7. בהגיעך לגשר צר אתה נדרש:

זמן לסיום:

8. הצומת שלפניך מתומרר בדיוק כבציור. מהו האופן הנכון לפנות מרחוב א' (A) לרחוב ג' (C)?

זמן לסיום:

9. מהי המהירות המרבית המותרת לרכב מסחרי שמשקלו הכללי המותר עד 3,500 ק"ג הנוסע בדרך שאינה עירונית ללא שטח הפרדה בנוי (אם לא הוצב תמרור המציין אחרת)?

זמן לסיום:

10. מה הסכנה הטמונה בלחץ אוויר נמוך באחד הגלגלים הקדמיים?

זמן לסיום:

11. בנסיעה בכביש רטוב נוצר מצב של:

זמן לסיום:

12. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

13. תחום הצומת נקבע על ידי:

זמן לסיום:

14. נער בן 17 שנה יליד ותושב הארץ מבקש לקבל רישיון נהיגה. איזה רופא מוסמך לבדוק אותו לצורך קבלת הרישיון?

זמן לסיום:

15. מדוע משלבים הילוך נמוך בנסיעה במורד תלול?

זמן לסיום:

16. האם רשאית רשות הרישוי לפסול או להתלות רישיון נהיגה של בעל רישיון נהיגה?

זמן לסיום:

17. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

18. באילו מקרים ניסע שלא בצדו הימני הקיצוני של הנתיב הימני?

זמן לסיום:

19. מהי הסכנה בשימוש בנווטן (ג'י-פי-אס – GPS) בעת נהיגה?

זמן לסיום:

20. כיצד יש לנהוג כשהסימון הזה מסומן על פני הכביש?

זמן לסיום:

21. כיצד עליך לנהוג כשאתה נוסע בכביש צר ולפתע בא ממולך רכב אחר?

זמן לסיום:

22. מה הן הסכנות והבעיות המיוחדות בחציית צמתים?

זמן לסיום:

23. באילו מקרים חלה חובה לעצור לפני מפגש מסילת ברזל?

זמן לסיום:

24. מי אחראי על פי החוק לרישום שינוי בעלות ברכב?

זמן לסיום:

25. באיזה חלק של הכביש ינהג רוכב אופניים?

זמן לסיום:

26. מה עליך לעשות אם רכבך משמיע רעש בלתי סביר?

זמן לסיום:

27. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

28. "נוהג חדש" הורשע בבית המשפט באשמת נהיגה במהירות מופרזת. לכן:

זמן לסיום:

29. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

30. בכניסה לדרך הוצב התמרור 401. איזה תמרור יוצב בכניסה מצדה האחר של הדרך?

זמן לסיום:

נווט שאלות המבחן

שינוי גודל גופנים
ניגודיות