סימולציה מבחן תאוריה חינם

מבחן תאוריה: רכב (דרגה B)

1. באילו תנאים מותר לשאת ברכב את צילומי מסמכי הרכב במקום מסמכי הרכב המקוריים?

זמן לסיום:

2. "שתיית אלכוהול מאריכה את זמן ההתאוששות מסינוור". נכון או לא?

זמן לסיום:

3. בלם עזר (חנייה) משמש:

זמן לסיום:

4. כיצד תנהג במצב שבו המשאית שבתמונה נכנסת אל נתיב נסיעתך?

זמן לסיום:

5. התנגדות הרוח לנסיעתו של הרכב משפיעה:

זמן לסיום:

6. באיזה אופן מותר להשתמש במכשיר הטלפון הנייד בעת הנהיגה?

זמן לסיום:

7. כיצד תנהג על פי התמרור?

זמן לסיום:

8. באיזה תנאי מותר להשתמש בדרך בזרקור?

זמן לסיום:

9. נוהג ברכב פונה ימינה והולכי רגל חוצים את נתיב נסיעתו במעבר החצייה. מה עליו לעשות?

זמן לסיום:

10. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

11. באילו מקרים חייב הנוהג ברכב מנועי לעמעם את האורות?

זמן לסיום:

12. מהו האופן הנכון לביצוע פנייה ימינה?

זמן לסיום:

13. מה פירוש הסמל?

זמן לסיום:

14. באיזה רכב חייב להימצא אפוד זוהר?

זמן לסיום:

15. פנס לנסיעה אחורנית:

זמן לסיום:

16. לפני מעבר חצייה אסור לעקוף:

זמן לסיום:

17. תוקפו של התמרור:

זמן לסיום:

18. האם המסר בתמרור הצהוב חוקי?

זמן לסיום:

19. הוצב תמרור במרחק של כ-100 מטר לפני מפגש מסילת ברזל ולפניך נוסע רכב אטי:

זמן לסיום:

20. מהי המהירות המרבית המותרת בתחום שאחרי התמרור?

זמן לסיום:

21. כדי להשלים עקיפה בבטיחות, על העוקף:

זמן לסיום:

22. צורתם של תמרורי אזהרה היא:

זמן לסיום:

23. כיצד תנהג על פי התמרור?

זמן לסיום:

24. אתה עוקף רכב אחר בכביש דו-סטרי דו-נתיבי:

זמן לסיום:

25. בהחניית הרכב צריך להפעיל את בלם עזר (חנייה):

זמן לסיום:

26. כיצד נמנע סכנה בעת התחלת הנסיעה?

זמן לסיום:

27. מהי המהירות המרבית המותרת לרכב נוסעים פרטי בדרך מהירה (אם לא הוצב תמרור המורה אחרת)?

זמן לסיום:

28. האם מותר לפתוח את דלתות הרכב כשהרכב נוסע?

זמן לסיום:

29. כיצד תסב את תשומת לבו של נהג הרכב הנעקף כשאתה עוקף אותו, בדרך שאינה עירונית?

זמן לסיום:

30. מהי נעילת גלגלים ברכב?

זמן לסיום:

נווט שאלות המבחן

שינוי גודל גופנים
ניגודיות