סימולציה מבחן תאוריה חינם

מבחן תאוריה: רכב (דרגה B)

1. איזו יכולת הקשורה בנהג נפגמת כשיש ערפל?

זמן לסיום:

2. היכן ינועו כלי רכב בדרך המחולקת על ידי שטח הפרדה?

זמן לסיום:

3. מהי ההשפעה של שמירת רווח על שדה הראייה של הנהג?

זמן לסיום:

4. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

5. את לחץ האוויר בצמיגים יש לבדוק:

זמן לסיום:

6. הרכב הכסוף (1) יוצא מחנייה בנסיעה אחורנית. כיצד תגיב?

זמן לסיום:

7. לא יחודש רישיון נהיגה של "נוהג חדש" בתור רישיון נהיגה רגיל אם הורשע בבית משפט בעבירה של:

זמן לסיום:

8. מה המשותף לשני התמרורים שלפניך?

זמן לסיום:

9. תאר לעצמך את המצב שלפניך. באיזה אפשרות פעולה תבחר?

זמן לסיום:

10. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

11. אתה נוהג ברכב (3). למי תיתן זכות קדימה?

זמן לסיום:

12. אתה מתקרב לצומת כשברמזור החל להבהב האור הירוק:

זמן לסיום:

13. האם מותר להכניס שינויים במבנה הרכב או בסוגו?

זמן לסיום:

14. בכביש דו-סטרי שאינו עירוני בצדו הימני מוצב תמרור שלפניך האוסר עצירה:

זמן לסיום:

15. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

16. מה אנו חייבים לוודא לפני נהיגה ברכב?

זמן לסיום:

17. מערכות השליטה ברכב הן:

זמן לסיום:

18. נהג המתקרב ברכבו לפסגה או למקום שבו שדה הראייה חסום:

זמן לסיום:

19. כיצד תנהג על פי התמרור?

זמן לסיום:

20. אם ברישיון הנהיגה רשומות הגבלות:

זמן לסיום:

21. מי צפוי להגיע ממול כשהחץ בתמרור צהוב?

זמן לסיום:

22. כיצד יש להתייחס למעבר חצייה המחולק על ידי שטח הפרדה?

זמן לסיום:

23. מה הם כיווני הנסיעה המותרים על פי התמרורים בצומת שלפניך?

זמן לסיום:

24. למי מותר לנסוע בכיוון ההפוך לכיוון התנועה בכביש חד-סטרי?

זמן לסיום:

25. האם ייחשב נהג לשיכור כשריכוז האלכוהול בדמו עולה על המידה הקבועה בחוק?

זמן לסיום:

26. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

27. אילו אביזרים מקטינים את חומרת הפגיעה בנוסעים בתאונת דרכים?

זמן לסיום:

28. מי נושא באחריות לרעש לא סביר ברכב?

זמן לסיום:

29. מה מסמל התמרור?

זמן לסיום:

30. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

נווט שאלות המבחן

שינוי גודל גופנים
ניגודיות