סימולציה מבחן תאוריה חינם

מבחן תאוריה: רכב (דרגה B)

1. איזה כוח מכוחות הטבע מופעל על הרכב בעת בלימה והאטה?

זמן לסיום:

2. האם תרופות שניתן לקנות ללא מרשם רופא עלולות להשפיע לרעה על הנהיגה?

זמן לסיום:

3. כיצד יש לנהוג בירידה?

זמן לסיום:

4. מתי מותר להפעיל פנסי ערפל?

זמן לסיום:

5. מה חשיבותן של משענות הראש במושבי הרכב בעת תאונה מאחור?

זמן לסיום:

6. מהו "מושב מגביה" (בוסטר)?

זמן לסיום:

7. כיצד חייב לנהוג נוהג ברכב העובר במקום שאירעה בו תאונת דרכים שיש בה נפגעים?

זמן לסיום:

8. כאשר אתה עומד לפנות שמאלה בצומת ללא תמרור, עליך לתת זכות קדימה לרכב הבא מולך:

זמן לסיום:

9. כיצד תנהג על פי התמרור?

זמן לסיום:

10. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

11. מה הן הבעיות המיוחדות העומדות לפני נהג הרכב בלילה?

זמן לסיום:

12. מה משמעות הסימון על פני הדרך (קו קטעים צהוב כפול)?

זמן לסיום:

13. אילו פעולות צריך לנקוט נהג לאחר שהחנה את רכבו?

זמן לסיום:

14. הצומת שלפניך מתומרר בדיוק כבציור. מהו האופן הנכון לפנות מרחוב א' (A) לרחוב ג' (C)?

זמן לסיום:

15. מה תפקידה של מערכת אי-בי-אס (ABS)?

זמן לסיום:

16. כיצד תשמור על יציבות הרכב כאשר אתה מגיע לעיקול בכביש?

זמן לסיום:

17. מי חייב לציית לתמרור "עצור" המופיע בתמונה?

זמן לסיום:

18. כיצד יש להתייחס למעבר חצייה המחולק על ידי שטח הפרדה?

זמן לסיום:

19. מטען חורג הבולט מאחורי הרכב יש לסמן:

זמן לסיום:

20. כיצד ינהג נוהג ברכב המתקרב לתמרור?

זמן לסיום:

21. התחלת עקיפה בכביש דו-סטרי ארוך וישר. באמצע העקיפה ממש מופיע מולך רכב באותו נתיב:

זמן לסיום:

22. החובה לנקוט אמצעי זהירות בדרך חלה:

זמן לסיום:

23. מחזיק רישיון נהיגה בדרגה B רשאי לנהוג גם:

זמן לסיום:

24. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

25. כיצד תנהג על פי התמרור?

זמן לסיום:

26. סמן את המשפט הנכון:

זמן לסיום:

27. כיצד יש לנהוג אחרי שעברת את התמרור המוצב משמאל?

זמן לסיום:

28. איזה תמרור המוצב בדרך מציין מקום מסומן של מעבר חצייה להולכי רגל?

זמן לסיום:

29. באילו כלי רכב חייבים הנהג והנוסעים לחגור חגורת בטיחות?

זמן לסיום:

30. כשנוסעים בקרבת קבוצת ילדים, על הנוהג ברכב:

זמן לסיום:

נווט שאלות המבחן

שינוי גודל גופנים
ניגודיות