סימולציה מבחן תאוריה חינם

מבחן תאוריה: רכב (דרגה B)

1. לאילו כלי רכב מותר להיכנס לדרך מהירה?

זמן לסיום:

2. כיצד תנהג כשהאור הצהוב ברמזור מהבהב?

זמן לסיום:

3. ציין את המשפט הנכון לגבי התנהגות הולכי רגל סמוך לצומת:

זמן לסיום:

4. כיצד נצמצם את צריכת הדלק ברכב?

זמן לסיום:

5. שוטר רשם לך דוח על "סטייה מנתיב" ובכביש אין כל סימון נתיבים. האם צדק?

זמן לסיום:

6. היכן תציב את המגבה (ג'ק) כשאתה רוצה להחליף גלגל ברכב?

זמן לסיום:

7. מהי המגבלה של הטנדר הירוק (המסחרי), הרוצה לפנות ימינה, על פי הנראה בתמונה?

זמן לסיום:

8. כיצד יפעל נוהג ברכב כשיש מהמורות וסדקים בכביש?

זמן לסיום:

9. כיצד תפעל אם נורת מד חום המנוע מעידה על טמפרטורת מנוע גבוהה מן המותר?

זמן לסיום:

10. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

11. האם חובה לציית להוראות ולאותות של פקח עירוני במדים?

זמן לסיום:

12. כיצד נמנע סכנה בעת התחלת הנסיעה?

זמן לסיום:

13. מיהו "עובר דרך"?

זמן לסיום:

14. כיצד תנהג בהתאם למופיע בתמונה?

זמן לסיום:

15. מה משמעות התמרור (החץ השמאלי בצבע צהוב)?

זמן לסיום:

16. האם מותר לנהוג ברכב שאינו תקין?

זמן לסיום:

17. מה צריך לעשות נהג שחל שינוי במצב בריאותו?

זמן לסיום:

18. כיצד נבצע מעבר מנתיב אחד לנתיב אחר?

זמן לסיום:

19. מתי מותרת הנסיעה אחורנית?

זמן לסיום:

20. מרחק התגובה של הנהג הוא המרחק שעובר הרכב:

זמן לסיום:

21. על מי חלה האחריות לבטיחות בעת הנסיעה לאחור?

זמן לסיום:

22. מה מסמל התמרור?

זמן לסיום:

23. מהי הדרך המיטבית לצמצום הסכנות בעת נסיעה לאחור?

זמן לסיום:

24. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

25. איזה תמרור מתיר חנייה לרכב על מדרכה?

זמן לסיום:

26. מה הם הגורמים המשפיעים על נוהג ברכב להעלות או להוריד הילוך?

זמן לסיום:

27. שוטר רשאי לעכב רכב לצורך בדיקה בגלל:

זמן לסיום:

28. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

29. האם רשאית רשות הרישוי להזמין בעל רישיון נהיגה להשתלמות בנהיגה?

זמן לסיום:

30. תוקפו של תמרור 424 הוא עד:

זמן לסיום:

נווט שאלות המבחן

שינוי גודל גופנים
ניגודיות