סימולציה מבחן תאוריה חינם

מבחן תאוריה: רכב (דרגה B)

1. למי מותר לנסוע בשולי הדרך?

זמן לסיום:

2. מהי הסכנה בתדלוק הרכב כשהמנוע פועל?

זמן לסיום:

3. אתה נוהג בכביש דו-סטרי ולפניך נוסע רכב המאותת במחוון הכיוון השמאלי שלו:

זמן לסיום:

4. עומק החריצים של צמיג (פנאומטי-לחץ אוויר) הבא במגע עם הדרך, לא יפחת מ-:

זמן לסיום:

5. בלימת פתע מותרת כאשר:

זמן לסיום:

6. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

7. כשאתה נוסע בתוך מנהרה, המסומנת בתמרור 633:

זמן לסיום:

8. מהי הבעיה העיקרית העומדת לפני הנהג בהתקרבו אל צומת?

זמן לסיום:

9. בחר במשפט הנכון:

זמן לסיום:

10. האם מותר להעמיד רכב מול תחנת אוטובוס?

זמן לסיום:

11. כיצד יש לנהוג כשהסימון הזה מסומן על פני הכביש?

זמן לסיום:

12. האם מותר להחליף את הצמיגים ברכב לצמיגים בעלי מידה אחרת?

זמן לסיום:

13. מה צריך לבדוק כאשר רוכשים צמיג חדש לרכב?

זמן לסיום:

14. פנס לנסיעה אחורנית:

זמן לסיום:

15. איזה מכלי הרכב הנראים בתמונה אינו חונה נכון?

זמן לסיום:

16. מה הם כיווני הנסיעה המותרים על פי התמרורים בצומת שלפניך?

זמן לסיום:

17. תחום הצומת נקבע על ידי:

זמן לסיום:

18. האם מותר לתקן רכב בדרך?

זמן לסיום:

19. בלם עזר (חנייה) משמש:

זמן לסיום:

20. כשהרכב שלפניך מאותת על כוונתו לפנות שמאלה:

זמן לסיום:

21. מי אחראי בכל עת לתקינות הרכב?

זמן לסיום:

22. ברישיון הרכב של אוטובוס זעיר פרטי מצוין שמותר להסיע בו עד 16 נוסעים פרט לנהג. מחזיק רישיון נהיגה מסוג B, עד כמה נוסעים רשאי הוא להסיע באוטובוס זה?

זמן לסיום:

23. הגדר "עמעום אורות":

זמן לסיום:

24. כיצד תנהג על פי התמרור?

זמן לסיום:

25. תוקפו של התמרור עד:

זמן לסיום:

26. מהו הסיכון העיקרי בהתקרבות לצומת בכביש רטוב?

זמן לסיום:

27. "שתיית כמות רבה של אלכוהול משבשת את הראייה ההיקפית ואת שדה הראייה". נכון או לא?

זמן לסיום:

28. באילו תנאים מותר להעמיד רכב שלא במקביל למדרכה (חנייה זוויתית)?

זמן לסיום:

29. החנית את הרכב ליד המדרכה בימין הכביש בדרך עירונית:

זמן לסיום:

30. מה פירוש הסמל?

זמן לסיום:

נווט שאלות המבחן

שינוי גודל גופנים
ניגודיות