סימולציה מבחן תאוריה חינם

מבחן תאוריה: רכב (דרגה B)

1. כיצד נימנע ממצבי סכנה בעת התחלת הנסיעה בהשתלבות בתנועה?

זמן לסיום:

2. מהו "זמן תאורה" על פי החוק:

זמן לסיום:

3. באיזה סוג של כביש חלה חובה להשתמש בצדו הימני הקיצוני?

זמן לסיום:

4. מהי המהירות המרבית המותרת לרכב מסחרי שמשקלו הכללי המותר עד 3,500 ק"ג הנוסע בדרך שאינה עירונית ללא שטח הפרדה בנוי (אם לא הוצב תמרור המציין אחרת)?

זמן לסיום:

5. בצומת ללא תמרור צריך לתת זכות קדימה:

זמן לסיום:

6. קצין משטרה רשאי לפסול רישיון נהיגה של נהג למשך 30 יום:

זמן לסיום:

7. כיצד תסמן רכב שהיה הכרח להשאירו עומד בדרך?

זמן לסיום:

8. איזה חלק ברכב יפחית את טלטול הראש לאחור בעת התנגשות?

זמן לסיום:

9. בצומת שלפניך לא מוצבים תמרורים. מהו סדר כניסתם של כלי הרכב שהגיעו יחד לצומת, על פי כללי מתן זכות קדימה?

זמן לסיום:

10. נהג רכב היוצא מתחנת דלק חייב לתת זכות קדימה:

זמן לסיום:

11. כיצד תנהג (רכב 3) בצומת שלפניך?

זמן לסיום:

12. כיצד תנהג כאשר אתה מתקרב לצומת שלפניו מוצב תמרור "עצור"?

זמן לסיום:

13. איזה תמרור מחייב לעצור ולתת זכות קדימה לרכב המתקרב מכל כיוון?

זמן לסיום:

14. מהי חשיבותה של אחיזת הגה נכונה לשליטה על הרכב וליציבותו?

זמן לסיום:

15. כיצד יש לנהוג ממקום הצבת התמרור ועד אחרי המסילה?

זמן לסיום:

16. מהו המרחק המרבי ממדרכה שבו מותר להעמיד רכב במקביל לשפת הכביש?

זמן לסיום:

17. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

18. מתי נדלקת נורית אזהרה כחולה בתוך לוח השעונים?

זמן לסיום:

19. מה מעמדם של אמצעי התיקון המנהליים של רשות הרישוי על פי שיטת הניקוד?

זמן לסיום:

20. לאיזה רכב מותר לעבור על פני רכב אחר מצדו הימני?

זמן לסיום:

21. בעל רישיון נהיגה או רישיון רכב שחל שינוי במען מגוריו ידווח על השינוי בתוך 15 יום:

זמן לסיום:

22. האם מותר לנהוג ברכב כשהנהג נמצא תחת השפעת סמים או אלכוהול?

זמן לסיום:

23. כיצד תנהג אם נחסם נתיב נסיעתך בכביש?

זמן לסיום:

24. הצומת שלפניך מתומרר בדיוק כבציור. מהו האופן הנכון לפנות מרחוב א' (A) לרחוב ג' (C)?

זמן לסיום:

25. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

26. הגדר "שטח הפרדה בנוי":

זמן לסיום:

27. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

28. אתה נוהג ברכב 3. למי אתה חייב לתת זכות קדימה?

זמן לסיום:

29. איזה תמרור מורה על מתן זכות קדימה במעגל תנועה?

זמן לסיום:

30. מי רשאי להיות "מלווה" ל"נוהג חדש" (גם אם הוא אינו מורה נהיגה)?

זמן לסיום:

נווט שאלות המבחן

שינוי גודל גופנים
ניגודיות