סימולציה מבחן תאוריה חינם

מבחן תאוריה: משא כבד (דרגה C)

1. מתי חובה על נוהג ברכב להרכיב משקפיים או עדשות מגע?

זמן לסיום:

2. איך יפנה נהג שמאלה מכביש דו-סטרי (א) לכביש חד-סטרי (ב)?

זמן לסיום:

3. בית משפט רשאי להטיל על נהג שהורשע בעבירת תנועה את העונשים האלה:

זמן לסיום:

4. כיצד נימנע ממצבי סכנה בעת התחלת הנסיעה בהשתלבות בתנועה?

זמן לסיום:

5. נהג המתקרב ברכבו לפסגה או למקום שבו שדה הראייה חסום:

זמן לסיום:

6. בכניסה לעקומות ובנסיעה בהן על נהג הרכב:

זמן לסיום:

7. מהי המהירות המרבית המותרת לרכב נוסעים פרטי בדרך מהירה (אם לא הוצב תמרור המורה אחרת)?

זמן לסיום:

8. איזה נתיב הוא הנכון לצורך פנייה שמאלה?

זמן לסיום:

9. כיצד תנהג על פי התמרור?

זמן לסיום:

10. האם מיקומם של כלי הרכב בתוך העקומה החדה נכון?

זמן לסיום:

11. מתי מותר לעקוף בעקיפה אחת שני כלי רכב הנעים לפניך בנתיב שלך?

זמן לסיום:

12. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

13. באילו תנאים תאשר רשות הרישוי רישום שינוי בעלות על רכב?

זמן לסיום:

14. האם מותר לאופניים להיכנס לדרך שבכניסה אליה מוצב התמרור?

זמן לסיום:

15. האם אתה (רכב 3) חייב לתת זכות קדימה לרוכב האופניים (2) במעגל התנועה?

זמן לסיום:

16. על פי הנראה בתמונה חלה עליך חובה:

זמן לסיום:

17. מה המשותף לשני התמרורים שלפניך?

זמן לסיום:

18. רכב שדולף ממנו שמן או נפלט ממנו עשן במידה העולה על ההפרשה הרגילה:

זמן לסיום:

19. השלם: רכב הנמצא בנתיב לפנייה שמאלה בלבד:

זמן לסיום:

20. מהו "משקל עצמי"?

זמן לסיום:

21. עד היכן תוקפו של התמרור המוצב לפניך?

זמן לסיום:

22. כיצד תנהג בהתאם לתמונה שלפניך?

זמן לסיום:

23. מהו הרווח המינימלי שעליך לשמור בינך ובין הרכב הנע לפניך, על פי החוק?

זמן לסיום:

24. למי מותר לנסוע בשולי הדרך?

זמן לסיום:

25. מהי "דרך" על פי החוק?

זמן לסיום:

26. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

27. נהיגה בחשכה באור גבוה:

זמן לסיום:

28. כיצד יש לנהוג כשהסימון הזה מסומן על פני הכביש?

זמן לסיום:

29. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

30. מתי, על פי חוק, חייב נהג "להאט את מהירות הרכב"?

זמן לסיום:

נווט שאלות המבחן

שינוי גודל גופנים
ניגודיות