סימולציה מבחן תאוריה חינם

מבחן תאוריה: משא כבד (דרגה C)

1. באילו מקרים החוק מחייב להאט?

זמן לסיום:

2. האם מותר לעצור רכב בכביש המחולק על ידי קו הפרדה רצוף שיש בו נתיב אחד בלבד לכל כיוון נסיעה?

זמן לסיום:

3. נהג רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר יותר מ-6,000 ק"ג ינוח לפחות 25 שעות רצופות ולא יעבוד, בתוך פרק זמן של:

זמן לסיום:

4. כיצד תנהג לאור המצב בתמונה?

זמן לסיום:

5. איזה תמרור המוצב בדרך מציין מקום מסומן של מעבר חצייה להולכי רגל?

זמן לסיום:

6. מהו "מרכב אחוד" ברכב?

זמן לסיום:

7. האם מותר לפנות פניית פרסה שמאלה במקום שבו מוצב התמרור?

זמן לסיום:

8. אתה מתקרב לקטע דרך שלפניו מוצב תמרור 308. רכב שבא ממול כבר נכנס בכניסה הנגדית לקטע. מה תעשה?

זמן לסיום:

9. מתי פועל על הרכב כוח צנטריפוגלי?

זמן לסיום:

10. כיצד תנהג על פי התמרור?

זמן לסיום:

11. באיזה חלק של הכביש ינהג רוכב אופניים?

זמן לסיום:

12. מה פירוש הסימון על פני הדרך?

זמן לסיום:

13. חגירת חגורת בטיחות כנדרש:

זמן לסיום:

14. שולי הדרך אינם מיועדים לנסיעת רכב, למעט:

זמן לסיום:

15. החובה לנקוט אמצעי זהירות בדרך חלה:

זמן לסיום:

16. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

17. באיזה אמצעי יינתן אות לבלימה?

זמן לסיום:

18. כיצד נימנע מהתנגשות חזיתית בנהיגה בדרך הררית צרה ומפותלת?

זמן לסיום:

19. איזה תמרור המוצב בדרך, מודיע על שינוי במספר הנתיבים בכביש?

זמן לסיום:

20. אתה מתקרב למעבר חצייה מסומן על הכביש:

זמן לסיום:

21. איזה תמרור מתיר כניסת אופניים?

זמן לסיום:

22. איזה תמרור אזהרה מזהיר כי תנועה דו-סטרית לפניך?

זמן לסיום:

23. באילו מקרים חלה חובה לעצור לפני מפגש מסילת ברזל?

זמן לסיום:

24. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

25. כיצד עליך לנהוג בהמשך הדרך?

זמן לסיום:

26. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

27. כשיש תמרור האוסר פנייה שמאלה בצומת:

זמן לסיום:

28. מהו הגובה הכללי (מעל לקרקע) של מטען שלהובלתו נחוץ היתר של קצין משטרה?

זמן לסיום:

29. לפי הנראה בתמונה, האם מותר לפנות פניית פרסה?

זמן לסיום:

30. מה הם היתרונות בהסתכלות הרחק לפנים?

זמן לסיום:

נווט שאלות המבחן

שינוי גודל גופנים
ניגודיות