סימולציה מבחן תאוריה חינם

מבחן תאוריה: משא כבד (דרגה C)

1. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

2. כיצד תנהג על פי התמרור?

זמן לסיום:

3. מתי חלה חובה להפעיל את מאט מהירות המותקן ברכב?

זמן לסיום:

4. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

5. אפר מרחף או מלט בתפזורת, אפשר להובילו:

זמן לסיום:

6. שוטר רשאי לעכב רכב לצורך בדיקה בגלל:

זמן לסיום:

7. כיצד תנהג בהתאם למופיע בתמונה?

זמן לסיום:

8. מהו "מחלף"?

זמן לסיום:

9. מה חייב הנהג לעשות תמיד לפני פניית פרסה שמאלה?

זמן לסיום:

10. הגדר "חנייה":

זמן לסיום:

11. על פי החוק, גרור שמשקלו הכולל המותר יותר מ-4,000 ק"ג חייב:

זמן לסיום:

12. מה הם ״השטחים המתים״?

זמן לסיום:

13. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

14. איזה רכב מסחרי צריך "היתר גרירה" לצורך גרירה?

זמן לסיום:

15. מה משמעות הסימון על פני הכביש?

זמן לסיום:

16. איזה תמרור יוצב בצומת אחרי שעברת את תמרור 139 שבתמונה?

זמן לסיום:

17. חובה להאט את נסיעת הרכב:

זמן לסיום:

18. רכב שעצר לפני מפגש מסילת ברזל:

זמן לסיום:

19. פנס ערפל אחורי:

זמן לסיום:

20. איזה מן התמרורים אינו מתיר פניית פרסה שמאלה?

זמן לסיום:

21. באילו מצבים ניסע שלא בימין הכביש?

זמן לסיום:

22. כיצד עליך לנהוג בהגיעך לקטע דרך המופיע בתמונה?

זמן לסיום:

23. ״מגבה נוע״ הוא:

זמן לסיום:

24. מי חייב ברישיון מוביל?

זמן לסיום:

25. מה הן הסכנות הצפויות בנהיגה בדרך הררית?

זמן לסיום:

26. "שמירת רווח מהרכב שלפניך בעת הנהיגה משפיעה על צריכת הדלק ועל הבלאי של הרכב". נכון או לא?

זמן לסיום:

27. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

28. מה מציין הסימון לרוחב הכביש?

זמן לסיום:

29. באיזה סוג של כביש חלה חובה להשתמש בצדו הימני הקיצוני?

זמן לסיום:

30. מהו "מרחק העצירה" של רכב?

זמן לסיום:

נווט שאלות המבחן

שינוי גודל גופנים
ניגודיות