סימולציה מבחן תאוריה חינם

מבחן תאוריה: משא כבד (דרגה C)

1. מהי חובתו של בעל רכב או מי שהשליטה על הרכב בידיו?

זמן לסיום:

2. כשנוסעים בקרבת קבוצת ילדים, על הנוהג ברכב:

זמן לסיום:

3. מהי הסכנה המידית הנגרמת בהחלקת רכב בעת נהיגה?

זמן לסיום:

4. קצין משטרה רשאי לפסול רישיון נהיגה של נהג למשך 30 יום:

זמן לסיום:

5. האם לנהג בעל רישיון נהיגה תקף לסוג רכב מסוים מותר לנהוג בכל רכב מאותו סוג?

זמן לסיום:

6. כיצד תנהג (רכב 3) בצומת שלפניך?

זמן לסיום:

7. מהו היתרון בנהיגה בימין הכביש?

זמן לסיום:

8. על פי חוק, לוחית זיהוי שלישית חובה ברכב מסוג:

זמן לסיום:

9. אתה מתקרב לצומת כשברמזור החל להבהב האור הירוק:

זמן לסיום:

10. כיצד יפעל נהג רכב אם בנסיעתו פגע ברכב חונה שבעליו אינו נוכח במקום?

זמן לסיום:

11. מה משמעות התמרור?

זמן לסיום:

12. האם מותר להחנות רכב המוביל חומר מסוכן שמשקלו הכולל יותר מ-3,500 ק"ג בדרך עירונית?

זמן לסיום:

13. כאשר רכב נאלץ לעצור בדרך שאינה עירונית ונהג או נוסע עומד לצאת ממנו:

זמן לסיום:

14. בכביש דו-סטרי שאינו עירוני בצדו הימני מוצב תמרור שלפניך האוסר עצירה:

זמן לסיום:

15. כיצד ישפיעו פנסי חזית לא נקיים על הנוהג ברכב בלילה?

זמן לסיום:

16. מדוע "הגשם הראשון" מסוכן לנוהגים?

זמן לסיום:

17. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

18. כיצד תנהג אם נחסם נתיב נסיעתך בכביש?

זמן לסיום:

19. בקטע כביש דו-סטרי בעל נתיב אחד לכל כיוון שבין הנתיבים מפריד קו הפרדה רצוף:

זמן לסיום:

20. אתה מתכוון להתחיל בנסיעה לאחר עצירה או חנייה בצד הכביש. כיצד תנהג?

זמן לסיום:

21. בהתקרבך למפגש מסילת ברזל ורכבת מתקרבת נראית, נשמעת או משמיעה אות אזהרה:

זמן לסיום:

22. על פי הנראה בתמונה קיימים תנאי נהיגה מכבידים. מה הם תנאים אלה?

זמן לסיום:

23. בעקומה חדה האט את הרכב:

זמן לסיום:

24. מרחק התגובה הוא המרחק שהרכב עובר:

זמן לסיום:

25. כיצד יפעל נוהג ברכב בהתקרבו לקטע כביש שיש עליו שמן?

זמן לסיום:

26. מה פירוש האור המופיע ברמזור (צהוב שאינו מהבהב)?

זמן לסיום:

27. על איזה סוג רכב נאסר לעקוף רכב עוקף?

זמן לסיום:

28. כיצד יש לנהוג ברכב המסומן כשנראה הסימון הזה על פני הדרך?

זמן לסיום:

29. האם חברה שלא אושרה כמשרד הובלה רשאית להוביל חומרים מסוכנים?

זמן לסיום:

30. מהי מהירות סבירה בעת נהיגה?

זמן לסיום:

נווט שאלות המבחן

שינוי גודל גופנים
ניגודיות