סימולציה מבחן תאוריה חינם

מבחן תאוריה: משא כבד (דרגה C)

1. כיצד משפיע ריבוי התמרורים המוצבים לפני צומת על תגובת הנהג?

זמן לסיום:

2. באילו מקרים מותר לך לעבור על פני רכב אחר מצדו הימני?

זמן לסיום:

3. מה גובהו המרבי (מעל פני הדרך) של מטען שרשאי להוביל רכב מסחרי שמשקלו הכולל עד 8,000 ק״ג?

זמן לסיום:

4. נהג המבקש להחנות את רכבו בירידה:

זמן לסיום:

5. צורתם של תמרורי אזהרה היא:

זמן לסיום:

6. האם רשאי "רכב אטי" לנוע בדרך שמוצב בה התמרור?

זמן לסיום:

7. בהתאם לחוק, המרחק המואר באורות החזית לפני הרכב בלילה ובמזג אוויר נאה יהיה:

זמן לסיום:

8. האם מותר לנהוג ברכב מיד לאחר נטילת תרופות המשפיעות על כושר הנהיגה?

זמן לסיום:

9. משולש אזהרה הוא ציוד חובה:

זמן לסיום:

10. בהתקרבך למפגש מסילת ברזל ורכבת מתקרבת נראית, נשמעת או משמיעה אות אזהרה:

זמן לסיום:

11. תוקפו של התמרור עד:

זמן לסיום:

12. על פי התמרורים המופיעים בתמונה, הדרך הפונה שמאלה היא:

זמן לסיום:

13. חובת נהג רכב המוביל מטען חורג, שאין אפשרות לעקפו, היא:

זמן לסיום:

14. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

15. יכולת השליטה ברכב:

זמן לסיום:

16. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

17. היכן תעצור את רכבך לפני מפגש מסילת ברזל, כשיש חובת עצירה?

זמן לסיום:

18. מה על נהג רכב לעשות תמיד כאשר רכב אחר נצמד אליו מאחור?

זמן לסיום:

19. האם בתמרור שלפניך יש התייחסות למתן זכות קדימה?

זמן לסיום:

20. מה השלב הראשון בעלייה לכביש מהשול?

זמן לסיום:

21. מה הם התנאים החשובים ביותר לירידה בטוחה לשול הדרך?

זמן לסיום:

22. חגירת חגורת בטיחות כנדרש:

זמן לסיום:

23. היכן מוצב התמרור?

זמן לסיום:

24. מה משפיע על המרחק הדרוש לשם עקיפה?

זמן לסיום:

25. האם מותר לנסוע על שטח הפרדה?

זמן לסיום:

26. מהו "שביל"?

זמן לסיום:

27. האם בכל ירידה תלולה חלה חובה לנסוע בהילוך נמוך מתאים?

זמן לסיום:

28. כאשר אתה נוסע בדרך צרה במורד, עליך לתת זכות קדימה לרכב עולה במקרים האלה:

זמן לסיום:

29. מתי פטור נוהג ברכב מחגירת חגורת בטיחות?

זמן לסיום:

30. אתה נוסע ברכב נוסעים פרטי ומתקרב מאחור לרוכב אופניים הנוסע בימין הכביש:

זמן לסיום:

נווט שאלות המבחן

שינוי גודל גופנים
ניגודיות