סימולציה מבחן תאוריה חינם

מבחן תאוריה: משא כבד (דרגה C)

1. מהו "זמן תאורה" על פי החוק:

זמן לסיום:

2. כיצד עליך לנהוג כשלשמאלך הסימון על פני הדרך?

זמן לסיום:

3. איזו פעולה חשוב לנקוט לפני לחיצה על הבלם בכל האטה או עצירה?

זמן לסיום:

4. בית משפט רשאי להטיל על נהג שהורשע בעבירת תנועה את העונשים האלה:

זמן לסיום:

5. באילו מצבים ניסע שלא בימין הכביש?

זמן לסיום:

6. מהו ״רכב משא״?

זמן לסיום:

7. מה פירוש האור המופיע ברמזור?

זמן לסיום:

8. האם מותר להוריד או להעלות נוסעים בדרך מהירה?

זמן לסיום:

9. היכן מותרת החניית רכב המונע בגפ"מ (גז פחמימני מעובה)?

זמן לסיום:

10. שוטר רשם לך דוח על "סטייה מנתיב" ובכביש אין כל סימון נתיבים. האם צדק?

זמן לסיום:

11. הגדר "קו עצירה":

זמן לסיום:

12. היכן אסור להעמיד או להחנות רכב על פי הנראה בתמונה?

זמן לסיום:

13. מה משמעות התמרור?

זמן לסיום:

14. אני נוהג ברכב 3. מהו סדר הכניסה לצומת שאליו אני מתקרב, על פי כללי מתן זכות הקדימה (הרכב האדום אינו רכב ביטחון)?

זמן לסיום:

15. מהי ההתנהגות הנדרשת מנהגי כלי הרכב בתמונה?

זמן לסיום:

16. מתי חלה חובה להציב משולש אזהרה?

זמן לסיום:

17. כיצד תנהג על פי המצב בתמונה שלפניך?

זמן לסיום:

18. באילו תנאים מותר לסטות מקו הנסיעה?

זמן לסיום:

19. מהו הגובה המרבי של מטען שמותר להובילו ברכב מסחרי שמשקלו הכולל מ-8,000 ק״ג ועד 15,000 ק״ג?

זמן לסיום:

20. האם השפעתה של פחית בירה על הנהג פחותה מהשפעתה של כוסית ויסקי?

זמן לסיום:

21. הוצב תמרור במרחק של כ-100 מטר לפני מפגש מסילת ברזל ולפניך נוסע רכב אטי:

זמן לסיום:

22. מהו "מרכב אחוד" ברכב?

זמן לסיום:

23. כיצד תנהג על פי התמרור?

זמן לסיום:

24. איזה נתיב הוא הנכון לצורך פנייה שמאלה?

זמן לסיום:

25. מהו רכב מסחרי על פי חוק שירותי הובלה?

זמן לסיום:

26. מתי חלה חובה להפעיל את מאט מהירות המותקן ברכב?

זמן לסיום:

27. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

28. כיצד תנהג בצומת שלפניך (הרכב האדום אינו רכב ביטחון)?

זמן לסיום:

29. מה צריך לבדוק נוהג ברכב לאחר שחצה שלולית מים עמוקה בכביש?

זמן לסיום:

30. מה מאפיין נהיגה שבה נשמר מרחק מתאים מהרכב שלפנים?

זמן לסיום:

נווט שאלות המבחן

שינוי גודל גופנים
ניגודיות