סימולציה מבחן תאוריה חינם

מבחן תאוריה: משא כבד (דרגה C)

1. נהג רכב מתקרב למעבר חצייה והנהג שלפניו עצר לפני מעבר החצייה. לכן:

זמן לסיום:

2. הצומת שלפניך מתומרר בדיוק כבציור. מהו האופן הנכון לפנות מרחוב א' (A) לרחוב ג' (C)?

זמן לסיום:

3. מה משמעותן של אבני שפה הצבועות לסירוגין בצבעי כחול?

זמן לסיום:

4. מה קובע "חוק שירותי הובלה"?

זמן לסיום:

5. באילו מקרים אסור לעקוף או לנסות לעקוף רכב אחר?

זמן לסיום:

6. פנס לנסיעה אחורנית:

זמן לסיום:

7. כיצד עליך לנהוג כשאתה נוסע בכביש צר ולפתע בא ממולך רכב אחר?

זמן לסיום:

8. באיזה חלק של הנתמך מעמיסים מכולה שאורכה 6.10 מטרים?

זמן לסיום:

9. אתה נוהג ברכב (3). למי תיתן זכות קדימה?

זמן לסיום:

10. כיצד תנהג על פי התמרור?

זמן לסיום:

11. התנגדות הרוח לנסיעתו של הרכב משפיעה:

זמן לסיום:

12. תוקפו של התמרור:

זמן לסיום:

13. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

14. כיצד יפעל נהג רכב המוביל מטען חורג ובגלל תנאי הדרך אין אפשרות לעוקפו?

זמן לסיום:

15. הורה שוטר לנוהג ברכב להביאו לשקילה. על מי יחולו הוצאות השקילה אם המשקל חורג מהמותר?

זמן לסיום:

16. מה המשותף לתמרורים אלו?

זמן לסיום:

17. האם מותר לנסוע על שטח הפרדה?

זמן לסיום:

18. מהו הפתרון היעיל לבעיית העייפות של הנהג?

זמן לסיום:

19. כיצד יפעל נוהג ברכב, כאשר אוטובוס המסיע ילדים נעצר לצורך העלאת הילדים או הורדתם?

זמן לסיום:

20. מה מאפיין את הדרך שלפניך?

זמן לסיום:

21. האם מותר להוביל מכולה כאשר לא כל התקני חיבור סובב (טוויסט-לוק) נעולים?

זמן לסיום:

22. כיצד תנהג על פי התמרור?

זמן לסיום:

23. באיזה תחום מברז כיבוי אש (הידרנט) אסור להעמיד רכב?

זמן לסיום:

24. המהירות המרבית המותרת בדרך מהירה היא 110 קמ"ש. לאיזה מכלי הרכב הבאים אסור לנסוע במהירות זו?

זמן לסיום:

25. האם מותר להמשיך בנסיעה במפגש מסילת ברזל, כשהמחסום נמצא בתנועה, יורד או עולה?

זמן לסיום:

26. כיצד יש לנהוג בקטע הדרך במקום שבו מוצב התמרור?

זמן לסיום:

27. כיצד נימנע מהתנגשות חזיתית בנהיגה בדרך הררית צרה ומפותלת?

זמן לסיום:

28. כשאתה מגיע ברכבך למקום הנראה בתמונה, חובה עליך:

זמן לסיום:

29. אתה נוהג בכביש דו-סטרי ומולך יש מבנה, עמוד או שטח סגור. כיצד עליך לנהוג?

זמן לסיום:

30. אסור להחנות רכב בתחום של:

זמן לסיום:

נווט שאלות המבחן

שינוי גודל גופנים
ניגודיות