סימולציה מבחן תאוריה חינם

מבחן תאוריה: משא כבד (דרגה C)

1. מהו סדר הפעולות לעצירה או לחנייה?

זמן לסיום:

2. השלם: בהתקרבך למעבר חצייה להולכי רגל:

זמן לסיום:

3. כיצד יש להעמיד או להשאיר רכב שרוחבו עולה על 210 ס"מ בדרך ב"זמן תאורה"?

זמן לסיום:

4. איזה תמרור משמעו "דרך מהירה"?

זמן לסיום:

5. מתי מותר להפעיל "פנסי ערפל"?

זמן לסיום:

6. תוקפו של איזה מהתמרורים האלה לא יפוג בצומת הקרוב?

זמן לסיום:

7. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

8. בתמונה שלפניך מצולם אירוע. כיצד עליך לנהוג?

זמן לסיום:

9. מהו הגובה הכללי (מעל לקרקע) של מטען שלהובלתו נחוץ היתר של קצין משטרה?

זמן לסיום:

10. סכנת החלקה ברכב קיימת במיוחד:

זמן לסיום:

11. ברכב המיועד להובלת רכב ("מובילית") יש שני משטחים. מה הגובה המרבי המותר לרכב עם מטענו?

זמן לסיום:

12. אתה נוהג ברכב 3. מה יהיה סדר הכניסה של כלי רכב שהגיעו יחד לצומת שאין בו תמרורים, על פי כללי מתן זכות קדימה?

זמן לסיום:

13. כיצד יפעל נהג אם זמן מילוי המכלים של מערכת הבלימה באוויר מתארך?

זמן לסיום:

14. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

15. מהירות סבירה היא:

זמן לסיום:

16. מה מחייבת נסיעה אחורנית תמיד?

זמן לסיום:

17. מה מחייב התמרור?

זמן לסיום:

18. הגדר "כביש חד-סטרי":

זמן לסיום:

19. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

20. האם קיים קשר בין כושר השיפוט של הנהג לבין שימוש בסמים ובאלכוהול?

זמן לסיום:

21. היכן נמצא ה״שטח המת״ הגדול ביותר ברכב משא?

זמן לסיום:

22. האם מותר לנהוג ברכב כבד כאשר לחץ האוויר במערכת הבלימה נמוך מן המינימום הנדרש?

זמן לסיום:

23. מה הן המגבלות של הנהג בעת נסיעה אחורנית?

זמן לסיום:

24. כיצד יש להוביל מטען ברכב שאין בו תא נהג נפרד?

זמן לסיום:

25. איזה תמרור פירושו מספר הקילומטרים בדרך?

זמן לסיום:

26. מהו ״רכב משא״?

זמן לסיום:

27. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

28. מהו רכב מסחרי על פי חוק שירותי הובלה?

זמן לסיום:

29. מהו "רכב ביטחון"?

זמן לסיום:

30. היכן יש לעצור על פי הנראה בתמונה?

זמן לסיום:

נווט שאלות המבחן

שינוי גודל גופנים
ניגודיות