סימולציה מבחן תאוריה חינם

מבחן תאוריה: משאית (דרגה C)

1. כיצד נמנע סכנה בעת התחלת הנסיעה?

זמן לסיום:

2. איזה תמרור יוצב או יסומן אחרי תמרור 144?

זמן לסיום:

3. אתה נוסע ברכב נוסעים פרטי ומתקרב מאחור לרוכב אופניים הנוסע בימין הכביש:

זמן לסיום:

4. מה נדרש מנהג רכב המתקרב לתמרורים המופיעים בתמונה?

זמן לסיום:

5. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

6. האם מותר לעלות על מדרכה ולנסוע בה כדי לעקוף מכשול בדרך?

זמן לסיום:

7. הנוהג ברכב חייב להאט את נסיעתו כשהוא:

זמן לסיום:

8. איזה תמרור מגביל כניסת רכב עם או בלי מטען גבוה?

זמן לסיום:

9. מה על נהג רכב לעשות תמיד כאשר רכב אחר נצמד אליו מאחור?

זמן לסיום:

10. "משקה אלכוהולי משפיע לרעה על יכולת התגובה של הנהג". נכון או לא?

זמן לסיום:

11. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

12. מה צריך לבדוק נוהג ברכב לאחר שחצה שלולית מים עמוקה בכביש?

זמן לסיום:

13. האם מותר להעמיד רכב מול תחנת אוטובוס?

זמן לסיום:

14. מהי הסכנה שבהחלפת הילוך בזמן נסיעה בעת נהיגת רכב כבד במורד תלול?

זמן לסיום:

15. על פי הנראה בתמונה, האם מותר לסטות לנתיב הנגדי?

זמן לסיום:

16. אחרי איזה מהתמרורים האלה אסורה העקיפה (למרחק של כ-100 מטרים)?

זמן לסיום:

17. כיצד תנהג על פי התמרור?

זמן לסיום:

18. האם הרשום בשטר המטען מהווה הוכחה למשקלו של המטען?

זמן לסיום:

19. על פי החוק, במשך כמה זמן תקפות נקודות חובה לנהג?

זמן לסיום:

20. מה ההבדל בין התמרורים?

זמן לסיום:

21. האם מותרת הכניסה לאופניים ולהולכי רגל, על פי התמרורים?

זמן לסיום:

22. חובת נהג רכב המוביל מטען חורג, שאין אפשרות לעקפו, היא:

זמן לסיום:

23. הצומת שלפניך מתומרר בדיוק כבציור. מהו האופן הנכון לפנות מרחוב א' (A) לרחוב ג' (C)?

זמן לסיום:

24. כמה כלי רכב מותר לגרור בבת אחת ברכב מנועי?

זמן לסיום:

25. באיזה אמצעי יינתן אות לבלימה?

זמן לסיום:

26. היכן יש לעצור על פי הנראה בתמונה?

זמן לסיום:

27. שוטר רשאי לתת הודעת אי שימוש לרכב אם:

זמן לסיום:

28. כיצד עליך לנהוג כאשר התמרור שבתמונה מוצב בדרך לפניך?

זמן לסיום:

29. לחץ אוויר גבוה מדי בצמיגים:

זמן לסיום:

30. האם רשאי שוטר להפסיק נסיעה של רכב המוביל מטען שלא בהתאם לחוק?

זמן לסיום:

נווט שאלות המבחן

שינוי גודל גופנים
ניגודיות