סימולציה מבחן תאוריה חינם

מבחן תאוריה: משא כבד (דרגה C)

1. מהו "משקל כולל מותר"?

זמן לסיום:

2. מהי הסכנה בעת בלימה בירידה בלתי מתוכננת מהכביש אל שול הדרך?

זמן לסיום:

3. האם מותר לנסוע על שטח הפרדה?

זמן לסיום:

4. כיצד יש לנהוג בקטע הדרך במקום שבו מוצב התמרור?

זמן לסיום:

5. מי רשאי להורות על זימון רכב לבדיקה טכנית?

זמן לסיום:

6. מה מחייב התמרור?

זמן לסיום:

7. מה מציין התמרור?

זמן לסיום:

8. האם רשאית רשות הרישוי להזמין בעל רישיון נהיגה להשתלמות בנהיגה?

זמן לסיום:

9. באיזה מספר מסומן "רוחק הסרנים" ברכב הנראה בתמונה?

זמן לסיום:

10. כשאתה מתקרב לרכב המוריד ילדים:

זמן לסיום:

11. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

12. אתה נוסע בכביש. לשמאלך מסומן קו הפרדה רצוף ולשמאלו קו קטעים:

זמן לסיום:

13. נהג יורד במורד ארוך בדרך שאינה עירונית:

זמן לסיום:

14. כיצד תנהג בצומת שלפניך (הרכב האדום אינו רכב ביטחון)?

זמן לסיום:

15. כיצד עליך לנהוג ביציאה מחצרים או מתחנת דלק?

זמן לסיום:

16. הצומת שלפניך מתומרר בדיוק כבציור. מהו האופן הנכון לפנות מרחוב א' (A) לרחוב ג' (C)?

זמן לסיום:

17. בפני איזו בעיה עומד נוהג ברכב הנוהג במהירות גבוהה?

זמן לסיום:

18. אתה נוהג ברכב 3. מי ייכנס ראשון אל הצומת, על פי כללי מתן זכות קדימה (אין תמרורים בצומת)?

זמן לסיום:

19. שוטר עצר רכב בכביש. הוא דורש מהנהג לבצע "בדיקת נשיפה" בנשיפון. האם הנהג חייב לציית?

זמן לסיום:

20. באילו מקרים חייב הנוהג ברכב מנועי לעמעם את אורות הרכב?

זמן לסיום:

21. כיצד עליך לנהוג כשמוצב תמרור "עצור" לפני מפגש מסילת ברזל?

זמן לסיום:

22. הצומת שלפניך מתומרר בדיוק כבציור. מהו האופן הנכון לפנות מרחוב א' (A) לרחוב ב' (B)?

זמן לסיום:

23. מהי הסיבה המוצדקת לירידה בלתי מתוכננת מהכביש אל שול הדרך?

זמן לסיום:

24. מהו "מפגש מסילת ברזל"?

זמן לסיום:

25. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

26. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

27. מהי המהירות המרבית המותרת לרכב עבודה ולרכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר יותר מ-12,000 ק״ג?

זמן לסיום:

28. כיצד יש להוביל מטען ברכב שאין בו תא נהג נפרד?

זמן לסיום:

29. בכביש חד-סטרי, למי מותר לנהוג בניגוד לכיוון התנועה?

זמן לסיום:

30. מהי מהירות סבירה ?

זמן לסיום:

נווט שאלות המבחן

שינוי גודל גופנים
ניגודיות