סימולציה מבחן תאוריה חינם

מבחן תאוריה: משאית (דרגה C)

1. מהו "מחלף"?

זמן לסיום:

2. מדוע "הגשם הראשון" מסוכן לנוהגים?

זמן לסיום:

3. מהי המהירות המרבית המותרת לרכב נוסעים פרטי בדרך מהירה (אם לא הוצב תמרור המורה אחרת)?

זמן לסיום:

4. באילו מקרים עליך לאותת במחוון הכיוון?

זמן לסיום:

5. איזה תמרור מציין מקום מפגש מסילת ברזל, מסילה אחת?

זמן לסיום:

6. באיור שלפניך רואים דרך רחבה. באיזה מספר מסומנת דרך באיור?

זמן לסיום:

7. האם מותר לפתוח את דלתות הרכב כשהרכב נוסע?

זמן לסיום:

8. מה הם התנאים לנסיעה בקו ישר וללא סטיות?

זמן לסיום:

9. מהו "זמן הלילה"?

זמן לסיום:

10. באילו תנאים מותר לפנות פניית פרסה?

זמן לסיום:

11. כשרכב עוקף אותך ולפתע בא רכב מולך, אתה חייב:

זמן לסיום:

12. איזה תמרור מתיר כניסת אופניים?

זמן לסיום:

13. איזה תמרור מתיר כניסת הולכי רגל?

זמן לסיום:

14. מה מציין התמרור?

זמן לסיום:

15. מה משמעותן של אבני שפה הצבועות לסירוגין בצבעי אדום ולבן?

זמן לסיום:

16. לאחר כמה שעות מנוחה רשאי נהג רכב משא שמשקלו הכולל המותר 10,000 ק"ג או יותר להתחיל בעבודתו?

זמן לסיום:

17. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

18. מה אורכו המרבי המותר של רכב משא בעל שני סרנים?

זמן לסיום:

19. מה פירוש הסימון על פני הכביש?

זמן לסיום:

20. כיצד תנהג בהתאם לאירוע בתמונה (פרי הדר מפוזר על הכביש)?

זמן לסיום:

21. כיצד נימנע מהתנגשות חזיתית בנהיגה בדרך הררית צרה ומפותלת?

זמן לסיום:

22. על פי החוק, הנתמך (שהוא חלק "מרכב מורכב"):

זמן לסיום:

23. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

24. הנוהג ברכב חייב להאט את נסיעתו כשהוא:

זמן לסיום:

25. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

26. כיצד תנהג על פי התמרור?

זמן לסיום:

27. הרמזור בכיוון נסיעתך ירוק. מה עליך לעשות בהתקרבך אליו?

זמן לסיום:

28. כיצד עליך לנהוג כשאתה מזהה תקלה במערכת הבלמים בזמן נהיגה ברכב?

זמן לסיום:

29. היכן יועמס מטען כבד בארגז המטען של משאית?

זמן לסיום:

30. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

נווט שאלות המבחן

שינוי גודל גופנים
ניגודיות