סימולציה מבחן תאוריה חינם

מבחן תאוריה: משא כבד (דרגה C)

1. בתמונה שלפניך מצולם אירוע. כיצד עליך לנהוג?

זמן לסיום:

2. אתה נוהג בכביש חד-סטרי ומולך יש מבנה, עמוד או שטח סגור. כיצד עליך לנהוג?

זמן לסיום:

3. כיצד עליך לנהוג ביציאה מחצרים או מדרך גישה לבית, כשאתה עומד להיכנס לדרך או לחצותה?

זמן לסיום:

4. איזה נתיב הוא הנכון לצורך פנייה שמאלה?

זמן לסיום:

5. איזה מן התמרורים מזהיר על צומת הסתעפות ימינה:

זמן לסיום:

6. דרגת הרישיון הדרושה לנהיגת רכב מסחרי שמשקלו הכולל יותר מ-3,500 ק"ג ושצמוד אליו גרור או נתמך שמשקלו 4,000 ק"ג:

זמן לסיום:

7. איזו חובה מוטלת על נהג המתקרב למפגש מסילת ברזל המוגן במחסום ומוצב בו רמזור?

זמן לסיום:

8. על מי מוטלת החובה להכיר את חוקי התנועה ולציית להם?

זמן לסיום:

9. בכביש שלפניך מתקיימות מגבלות. מה הן המגבלות האלה?

זמן לסיום:

10. כיצד יפעל הנוהג ברכב כאשר מופיע מאחוריו רכב ביטחון?

זמן לסיום:

11. כיצד ניתן לצמצם את בעיית העצירה בטווח אורות הרכב בעת נסיעה בלילה?

זמן לסיום:

12. באילו מצבים ניסע שלא בימין הכביש?

זמן לסיום:

13. נהג רכב המגיע לגשר צר:

זמן לסיום:

14. אתה מתקרב למעבר חצייה מסומן על הכביש:

זמן לסיום:

15. אתה נוסע בכביש דו-סטרי צר, המסומן בקו הפרדה רצוף המפריד בין שני הנתיבים. לפניך נוסעת עגלה רתומה לסוס וממול אין תנועה. כיצד תפעל?

זמן לסיום:

16. כיצד ינהג נוהג ברכב שפגע ברכב או ברכוש אחר שבעליו אינו נוכח בזמן הפגיעה?

זמן לסיום:

17. כאשר תמרור "עצור" הוצב רק בצד שמאל של הכביש, פירושו:

זמן לסיום:

18. כיצד תנהג בצומת שלפניך (הרכב האדום אינו רכב ביטחון)?

זמן לסיום:

19. כיצד חייבים לפעול נהגי כלי הרכב העומדים בצומת, לפי התמונה?

זמן לסיום:

20. כיצד יש לנהוג כשהאור הצהוב ברמזור מהבהב?

זמן לסיום:

21. היכן יש להחזיק את האפוד הזוהר ברכב?

זמן לסיום:

22. בהובלת תפזורת, מהו הגובה המרבי המותר של המטען?

זמן לסיום:

23. איזה תמרור אוסר כניסת הולכי רגל?

זמן לסיום:

24. מה הסיבה שהתמרורים שלפניך שונים בצורתם המיוחדת מיתר התמרורים?

זמן לסיום:

25. האורך הכולל המותר של רכב משא לא יהיה יותר מ-:

זמן לסיום:

26. כיצד עליך לנהוג ביציאה מחצרים, מתחנת דלק או מדרך גישה לבית?

זמן לסיום:

27. הגעת לצומת שאינו פנוי:

זמן לסיום:

28. מדוע סומן קו הפרדה רצוף בתמונה?

זמן לסיום:

29. כאשר מוצב התמרור הזה:

זמן לסיום:

30. האם מותר לרדת מרכב או להיכנס אליו כשהוא בתנועה?

זמן לסיום:

נווט שאלות המבחן

שינוי גודל גופנים
ניגודיות