סימולציה מבחן תאוריה חינם

מבחן תאוריה: משאית קלה (דרגה C1)

1. מדוע אסור להתקין אביזרים קשיחים ובולטים בתא הנוסעים?

זמן לסיום:

2. מהו מספר הנוסעים המרבי שמותר להסיע ברכב מסחרי אחוד שמשקלו הכולל המותר עד 3,500 ק"ג?

זמן לסיום:

3. איזה תמרור מורה לעבור מקום מסומן מצדו השמאלי בלבד?

זמן לסיום:

4. כאשר השמש מסנוורת את נהג הרכב, עליו:

זמן לסיום:

5. כיצד נתגבר על בעיית העייפות בזמן הנהיגה?

זמן לסיום:

6. אילו סוגי נוזלים על הנהג לבדוק ברכב?

זמן לסיום:

7. פנסי החזית ברכב יאירו את הדרך באור:

זמן לסיום:

8. האם קיימת חובה לסמן מטען החורג מחוץ לרכב?

זמן לסיום:

9. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

10. רישיון נהיגה של נהג חדש לא יחודש כרישיון נהיגה רגיל, אלא יוארך בשנתיים כרישיון נהיגה של נהג חדש, אם הורשע הנהג בעבירה של:

זמן לסיום:

11. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

12. כאשר הראות לקויה:

זמן לסיום:

13. באילו מקרים עליך לאותת במחוון הכיוון?

זמן לסיום:

14. איזה תמרור משמעו עמדת טעינה לרכב חשמלי?

זמן לסיום:

15. בית משפט רשאי להטיל על נהג שהורשע בעבירת תנועה את העונשים האלה:

זמן לסיום:

16. מהי הדרך המיטבית לצמצום הסכנות בעת נסיעה לאחור?

זמן לסיום:

17. בעקומה חדה האט את הרכב:

זמן לסיום:

18. מה משמעות התמרור?

זמן לסיום:

19. על איזה סוג רכב נאסר לעקוף רכב עוקף?

זמן לסיום:

20. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

21. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

22. החובה להפעיל מאט מהירות בירידה חלה בתנאים האלה:

זמן לסיום:

23. כיצד תנהג (רכב 3) בפנייה שלפניך?

זמן לסיום:

24. מה המשפט הנכון?

זמן לסיום:

25. מי רשאי להוביל חומרים מסוכנים?

זמן לסיום:

26. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

27. היכן יועמס מטען כבד בארגז המטען של משאית?

זמן לסיום:

28. נהג המרגיש עייפות בלילה צריך:

זמן לסיום:

29. כיצד ניתן להקטין את בעיית הסינוור מרכב הבא ממולך?

זמן לסיום:

30. האם נהג חייב להציג לפני שוטר את מסמכי הרכב המקוריים?

זמן לסיום:

נווט שאלות המבחן

שינוי גודל גופנים
ניגודיות