סימולציה מבחן תאוריה חינם

מבחן תאוריה: משאית קלה (דרגה C1)

1. מה היתרון בנהיגתך בימין הכביש?

זמן לסיום:

2. מי רשאי להיות "מלווה" ל"נוהג חדש" (גם אם הוא אינו מורה נהיגה)?

זמן לסיום:

3. מה המהירות המרבית המותרת בחוק (בקמ"ש) לאוטובוס זעיר פרטי בדרך מהירה (אם לא הוצב תמרור המורה אחרת)?

זמן לסיום:

4. כיצד יש להסיע ברכב ילד שטרם מלאו לו שלוש שנים?

זמן לסיום:

5. היכן מוצב התמרור?

זמן לסיום:

6. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

7. איזה תמרור המוצב בדרך מציין מקום מסומן של מעבר חצייה להולכי רגל?

זמן לסיום:

8. מה הם אמצעי ההתרעה המותקנים בתא הנהג ברכב בעל מערכת בלמים פנאומטית (לחץ אוויר)?

זמן לסיום:

9. הרכב הבא (1) מולך החל לפנות שמאלה. כיצד תגיב?

זמן לסיום:

10. האם מותר להעמיד רכב שאינו מונית במקום שבו מוצב התמרור?

זמן לסיום:

11. צמיגים המורכבים על אותו סרן ברכב חייבים להיות:

זמן לסיום:

12. אתה נוהג ברכב מאחורי רכב אחר. כיצד תימנע מהתנגשות בו?

זמן לסיום:

13. מתי מותר להפעיל פנסי ערפל?

זמן לסיום:

14. כיצד תנהג כאשר אתה מבחין בתמרור (שבתמונה), המוצב מעל נתיב נסיעתך?

זמן לסיום:

15. מה קובע "חוק שירותי הובלה"?

זמן לסיום:

16. בצומת הוצב תמרור 118. איזה תמרור יוצב במרחק סביר לפני הצומת?

זמן לסיום:

17. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

18. מה משמעות התמרור?

זמן לסיום:

19. "הגובה הכולל" של רכב נמדד:

זמן לסיום:

20. באילו מקרים אסור לך לעקוף רכב אחר?

זמן לסיום:

21. כיצד תנהג כאשר אתה מתקרב לצומת שלפניו מוצב תמרור "עצור"?

זמן לסיום:

22. כדי לנתק את הקשר בין המנוע לבין הגלגלים צריך:

זמן לסיום:

23. אתה נוסע בכביש דו-סטרי ועל הכביש מסומן "אי תנועה". עליך לעבור על פניו:

זמן לסיום:

24. מה פירוש הסימון על פני הדרך (קו צהוב)?

זמן לסיום:

25. מהי הפעולה הראשונה שמבצעים נהגים בסדר הפעולות לחציית צמתים?

זמן לסיום:

26. כיצד נתגבר על בעיית העייפות בזמן הנהיגה?

זמן לסיום:

27. כמה כלי רכב לפניך, על פי הסימנים המעידים?

זמן לסיום:

28. מהו "גרור" על פי החוק:

זמן לסיום:

29. איזה תמרור אוסר כניסת הולכי רגל?

זמן לסיום:

30. מתי צריך להחליף מטפה לכיבוי אש ברכב?

זמן לסיום:

נווט שאלות המבחן

שינוי גודל גופנים
ניגודיות