סימולציה מבחן תאוריה חינם

מבחן תאוריה: משאית קלה (דרגה C1)

1. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

2. מה משמעות התמרור?

זמן לסיום:

3. כיצד תשמור על יציבות הרכב כאשר אתה מגיע לעיקול בכביש?

זמן לסיום:

4. מה הסיבה שהתמרורים שלפניך שונים בצורתם המיוחדת מיתר התמרורים?

זמן לסיום:

5. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

6. כדי לצמצם את השפעת הסינוור בעת נהיגה בחשכה רצוי:

זמן לסיום:

7. מתי פטור נוהג ברכב מחגירת חגורת בטיחות?

זמן לסיום:

8. התחלת עקיפה בכביש דו-סטרי ארוך וישר. באמצע העקיפה ממש מופיע מולך רכב באותו נתיב:

זמן לסיום:

9. שוטר רשאי לעכב רכב לצורך בדיקה בגלל:

זמן לסיום:

10. כיצד יש להמשיך בנסיעה על פי הסימון?

זמן לסיום:

11. איזה תמרור מורה לעבור מקום מסומן מצדו השמאלי בלבד?

זמן לסיום:

12. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

13. האם מותר לפנות פניית פרסה ימינה במקום שבו מוצב התמרור?

זמן לסיום:

14. מי אחראי בכל עת לתקינות הרכב?

זמן לסיום:

15. את רישיון הרכב חייב להחזיק?

זמן לסיום:

16. על פי החוק, במשך כמה זמן תקפות נקודות חובה לנהג?

זמן לסיום:

17. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

18. אתה נוהג ברכב 3. מהו סדר כניסתם של כלי הרכב לצומת שלפניך, על פי כללי מתן זכות קדימה?

זמן לסיום:

19. האם חובה לציית להוראות שוטר שהזדהה בתעודת מינוי?

זמן לסיום:

20. סכנת החלקה בכביש רטוב:

זמן לסיום:

21. מה פירוש הסימון על פני הכביש (מקום שיש בו מפרץ ואבני שפה)?

זמן לסיום:

22. נוסע היושב במושב האחורי של רכב נוסעים פרטי חייב לחגור חגורת בטיחות. על מי תחול האחריות אם לא חגר חגורה בזמן הנסיעה?

זמן לסיום:

23. מהי "בדיקת נשיפה"?

זמן לסיום:

24. מתי מותר לעקוף יותר מרכב אחד בעקיפה אחת?

זמן לסיום:

25. הצומת שלפניך מתומרר בדיוק כבציור. מהו האופן הנכון לפנות מרחוב א' (A) לרחוב ג' (C)?

זמן לסיום:

26. כיצד יפעל נהג רכב שגילה במהלך הנסיעה ליקוי בטיחות בהגה או בבלמים?

זמן לסיום:

27. באיזה תחום מתחנת אוטובוס אסור להעמיד רכב?

זמן לסיום:

28. איזה רכב צריך להיכנס ראשון אל הצומת?

זמן לסיום:

29. כיצד יש לנהוג בקטע הדרך במקום שבו מוצב התמרור?

זמן לסיום:

30. באילו תנאים מותר לנוהג בטרקטור משא להסיע נוסע?

זמן לסיום:

נווט שאלות המבחן

שינוי גודל גופנים
ניגודיות