סימולציה מבחן תאוריה חינם

מבחן תאוריה: משאית קלה (דרגה C1)

1. מה היתרון שבנסיעתך בימין הכביש?

זמן לסיום:

2. מה מציין הסימון לרוחב הכביש?

זמן לסיום:

3. איזה תמרור מזהיר על צומת מרומזר לפניך?

זמן לסיום:

4. האם מותר לגרור יותר מגרור אחד?

זמן לסיום:

5. כמה לוחיות זיהוי יותקנו ברכב נוסעים פרטי?

זמן לסיום:

6. מה המשפט הנכון?

זמן לסיום:

7. מאיזה צד מותר לנו לעקוף רכב אחר?

זמן לסיום:

8. האם מותר לעצור, להעמיד או להחנות רכב בדרך מהירה?

זמן לסיום:

9. מהי חובתו של נהג שהרגיש שחלק מן המטען שהוא מוביל נפל על הכביש?

זמן לסיום:

10. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

11. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

12. אתה נוסע בכביש דו-סטרי צר, המסומן בקו הפרדה רצוף המפריד בין שני הנתיבים. לפניך נוסעת עגלה רתומה לסוס וממול אין תנועה. כיצד תפעל?

זמן לסיום:

13. כמה כלי רכב לפניך, על פי הסימנים המעידים?

זמן לסיום:

14. כיצד יש להסיע ברכב ילד שטרם מלאו לו שלוש שנים?

זמן לסיום:

15. כיצד תנהג על פי הנראה בתמונה כאשר אתה נוהג בכביש?

זמן לסיום:

16. כיצד יש לנהוג על פי האירוע שבתמונה?

זמן לסיום:

17. אילו סוגי רכב חייבים במתקן להגנה מפני התנגשות תת-רכבית מאחור?

זמן לסיום:

18. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

19. המהירות הסבירה בדרך מהירה:

זמן לסיום:

20. על מה צריך להקפיד הנהג לפני התנעת המנוע?

זמן לסיום:

21. מה הם ״השטחים המתים״?

זמן לסיום:

22. האם סימון על גבי הכביש שנעשה על פי החוק נחשב לתמרור?

זמן לסיום:

23. כיצד תנהג בהמשך הדרך?

זמן לסיום:

24. מה הן הסכנות בנהיגה רצופה במשך שעות רבות?

זמן לסיום:

25. מה פירוש החץ הירוק המופיע ברמזור?

זמן לסיום:

26. אין להעמיד רכב בדרך או להחנותו, אם רוחב הרכב יותר מ-:

זמן לסיום:

27. על פי החוק, גרור שמשקלו הכולל המותר יותר מ-4,000 ק"ג חייב:

זמן לסיום:

28. באיזה מספר מסומן "רוחק הסרנים" ברכב הנראה בתמונה?

זמן לסיום:

29. רכב שניתנה עליו הודעת אי שימוש ברכב (הורדה מהכביש):

זמן לסיום:

30. באיזה מקרה ניסע שלא בנתיב הימני?

זמן לסיום:

נווט שאלות המבחן

שינוי גודל גופנים
ניגודיות