סימולציה מבחן תאוריה חינם

מבחן תאוריה: משאית קלה (דרגה C1)

1. מהי הדרך הנכונה לירידה מתוכננת לשול הדרך הנמוך מהכביש?

זמן לסיום:

2. איך ישפיעו שמשות לא נקיות ברכב על הבטיחות?

זמן לסיום:

3. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

4. מהי התדירות הנכונה לביצוע תחזוקה ברכב?

זמן לסיום:

5. האם אתה רשאי לעבור על פני רכב אחר מצדו הימני?

זמן לסיום:

6. מה הן הדרישות בנוגע לשרשראות המותקנות בין הגרור לגורר?

זמן לסיום:

7. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

8. מהי חובת ההאטה הנקובה בחוק, החלה על הנהג?

זמן לסיום:

9. מה הם התנאים לנסיעה בקו ישר וללא סטיות?

זמן לסיום:

10. איזה תמרור פירושו שביל או נתיב המיועד לאופניים בלבד, סע בכוון החץ:

זמן לסיום:

11. מה עלינו לבדוק ולוודא לפני התנעת מנוע הרכב?

זמן לסיום:

12. מה משמעות התמרור (החץ השמאלי בצבע צהוב)?

זמן לסיום:

13. הוצב תמרור במרחק של כ-100 מטר לפני מפגש מסילת ברזל ולפניך נוסע רכב אטי:

זמן לסיום:

14. רוחבו הכולל המותר של רכב מסחרי מסוג "מרכב קירור" לא יהיה יותר מ-:

זמן לסיום:

15. מה מאפיין נהיגה שבה נשמר מרחק מתאים מהרכב שלפנים?

זמן לסיום:

16. מהו האופן הנכון לביצוע פנייה ימינה?

זמן לסיום:

17. כיצד חייב לנהוג נוהג ברכב העובר במקום שאירעה בו תאונת דרכים שיש בה נפגעים?

זמן לסיום:

18. אתה נוהג ברכב 3. מה יהיה סדר הכניסה של כלי רכב שהגיעו יחד לצומת שאין בו תמרורים, על פי כללי מתן זכות קדימה?

זמן לסיום:

19. כאשר על הכביש מסומן משמאלך קו הפרדה רצוף ולשמאלו קו מרוסק:

זמן לסיום:

20. אחרי איזה מהתמרורים האלה אסורה העקיפה (למרחק של כ-100 מטרים)?

זמן לסיום:

21. כיצד עליך לנהוג בהמשך הדרך שלפניך?

זמן לסיום:

22. כיצד תנהג על פי התמרור?

זמן לסיום:

23. כיצד יש לפנות שמאלה על פי הסימון?

זמן לסיום:

24. מה גובהו המרבי של מטען (מעל פני הדרך) שרשאי להוביל רכב מסחרי שמשקלו הכולל עד 3,500 ק״ג?

זמן לסיום:

25. כיצד ינהג נהג רכב שנעקף?

זמן לסיום:

26. איזה נתיב הוא הנכון לצורך פנייה שמאלה?

זמן לסיום:

27. מהי הסיבה המוצדקת לירידה בלתי מתוכננת מהכביש אל שול הדרך?

זמן לסיום:

28. מה משמעותו של התמרור?

זמן לסיום:

29. מה המשותף לתמרורים אלו?

זמן לסיום:

30. כיצד עליך לנהוג בהתקרבך למחסום כשהוא מורד (כלומר אופקי)?

זמן לסיום:

נווט שאלות המבחן

שינוי גודל גופנים
ניגודיות