סימולציה מבחן תאוריה חינם

מבחן תאוריה: משאית קלה (דרגה C1)

1. האם החובות והאיסורים החלים על רכב מסחרי חלים גם על רכב משא?

זמן לסיום:

2. כיצד ישפיע הרווח בין כלי הרכב על תהליך העקיפה?

זמן לסיום:

3. איזו עבירה בוצעה לפי התמונה שלפניך, בהנחה שכלי הרכב תקינים?

זמן לסיום:

4. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

5. אתה נוסע בכביש דו-סטרי ועל הכביש מסומן "אי תנועה". עליך לעבור על פניו:

זמן לסיום:

6. לאיזה רכב מותר לעבור על פני רכב אחר מצדו הימני?

זמן לסיום:

7. מה הבעיה בתמונה?

זמן לסיום:

8. כמה לוחיות זיהוי יותקנו ברכב נוסעים פרטי?

זמן לסיום:

9. "נוהג חדש" שטרם מלאו לו 21 שנים אינו רשאי להסיע ברכב:

זמן לסיום:

10. היכן תעצור כשבצומת שלפניך דולק ברמזור האור האדום?

זמן לסיום:

11. מערכות השליטה ברכב הן:

זמן לסיום:

12. מה נחוץ למעבר בין נתיבים ללא הפרעה או סיכון?

זמן לסיום:

13. מהו נתיב?

זמן לסיום:

14. מה פירוש הסימון השחור-לבן ליד הכביש?

זמן לסיום:

15. כיצד פונים שמאלה מכביש שמוצב בו התמרור?

זמן לסיום:

16. היכן תציב את המגבה (ג'ק) כשאתה רוצה להחליף גלגל ברכב?

זמן לסיום:

17. האם שוטר רשאי להפסיק את נסיעתו של רכב שלא סומן כחוק או שהמטען לא הועמס עליו כחוק?

זמן לסיום:

18. כיצד תנהג בהתקרבך לצומת המתואר בתמונה?

זמן לסיום:

19. כיצד תזהה חום יתר בבלמים?

זמן לסיום:

20. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

21. מהו המשפט הנכון ביותר לגבי הנראה בתמונה?

זמן לסיום:

22. כיצד תנהג על פי התמרור?

זמן לסיום:

23. אזור מיתון תנועה הוא אזור:

זמן לסיום:

24. כדי לצמצם את השפעת הסינוור בעת נהיגה בחשכה רצוי:

זמן לסיום:

25. כיצד תנהג על פי התמרור?

זמן לסיום:

26. כמה פעמים יהבהב ברמזור תקין האור הירוק קודם שיתחלף לאור הצהוב?

זמן לסיום:

27. כיצד נמנע סכנה בעת התחלת הנסיעה?

זמן לסיום:

28. האם חובה לציית להוראות שוטר, גם כשההוראה או האות מנוגדים לתמרורים?

זמן לסיום:

29. כיצד תנהג אם במהלך בלימה ממושכת התחממו הבלמים יתר על המידה?

זמן לסיום:

30. הגדר ״משקל עצמי״:

זמן לסיום:

נווט שאלות המבחן

שינוי גודל גופנים
ניגודיות