סימולציה מבחן תאוריה חינם

מבחן תאוריה: משאית קלה (דרגה C1)

1. באילו מקרים אסור לעקוף או לנסות לעקוף רכב אחר?

זמן לסיום:

2. אתה נוסע בכביש דו-סטרי ועל הכביש מסומן "אי תנועה". עליך לעבור על פניו:

זמן לסיום:

3. מתי חייב נוהג ברכב לנסוע על שול הדרך, כשהשול סלול באספלט ופנוי, כדי לאפשר לרכב אחר לעוקפו?

זמן לסיום:

4. מהו מספר ימי המנוחה בשנה המגיעים לנוהג ברכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר יותר מ-6,000 ק״ג?

זמן לסיום:

5. האם מותר לנהוג ברכב ששדה הראייה לפנים מוגבל בו?

זמן לסיום:

6. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

7. מתי חלה חובה להפעיל את מאט מהירות המותקן ברכב?

זמן לסיום:

8. כיצד תפעל לוודא נסיעה בטוחה במורד תלול ממושך?

זמן לסיום:

9. מהי חובתו של בעל רכב או מי שהשליטה על הרכב בידיו?

זמן לסיום:

10. מה המשמעות כשעל הכביש מסומן חץ צהוב ישר קדימה?

זמן לסיום:

11. באילו תנאים מותר לנוהג בטרקטור משא להסיע נוסע?

זמן לסיום:

12. איזה תמרור מזהיר את הנוהג ברכב כי הוא מתקרב למנהרה?

זמן לסיום:

13. איזה תמרור מתיר כניסת הולכי רגל?

זמן לסיום:

14. אם מערכת האיתות החשמלית יצאה מכלל פעולה, האם מותר לאותת אחרת?

זמן לסיום:

15. איזה כוח מכוחות הטבע מופעל על הרכב בעת בלימה והאטה?

זמן לסיום:

16. האם רשות הרישוי (משרד הרישוי) רשאית לעכב את חידוש רישיון נהיגה של בעל הרישיון החייב בתשלום קנס?

זמן לסיום:

17. כיצד תנהג על פי התמרור?

זמן לסיום:

18. מה פירוש הסימון על פני הדרך?

זמן לסיום:

19. רכב שדולף ממנו שמן או נפלט ממנו עשן במידה העולה על ההפרשה הרגילה:

זמן לסיום:

20. מרחק התגובה הוא המרחק שהרכב עובר:

זמן לסיום:

21. כיצד תנהג על פי התמרור?

זמן לסיום:

22. התחלת עקיפה בכביש דו-סטרי ארוך וישר. באמצע העקיפה ממש מופיע מולך רכב באותו נתיב:

זמן לסיום:

23. היכן חלה חובה להאט את מהירות הרכב?

זמן לסיום:

24. כאשר יורד גשם חזק:

זמן לסיום:

25. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

26. מי רשאי להוביל חומרים מסוכנים?

זמן לסיום:

27. פניית פרסה מותרת:

זמן לסיום:

28. סכנת החלקה בכביש רטוב:

זמן לסיום:

29. אתה נוהג בכביש דו-סטרי ולפניך נוסע רכב המאותת במחוון הכיוון השמאלי שלו:

זמן לסיום:

30. מה דינו של מי שנוהג ברכב אף-על-פי שרישיון הנהיגה שלו נפסל?

זמן לסיום:

נווט שאלות המבחן

שינוי גודל גופנים
ניגודיות