סימולציה מבחן תאוריה חינם

מבחן תאוריה: משאית קלה (דרגה C1)

1. מה היתרון בנהיגתך בימין הכביש?

זמן לסיום:

2. מה חייב נהג לעשות על פי הנראה בתמונה?

זמן לסיום:

3. איך ישפיעו שמשות לא נקיות ברכב על הבטיחות?

זמן לסיום:

4. מה תפקידה של מערכת אי-בי-אס (ABS)?

זמן לסיום:

5. כיצד תנהג על פי התמרור?

זמן לסיום:

6. מי אחראי על פי החוק לרישום שינוי בעלות ברכב?

זמן לסיום:

7. היכן מוצב התמרור?

זמן לסיום:

8. מהי ההשפעה של שמירת רווח על שדה הראייה של הנהג?

זמן לסיום:

9. בנתיב נסיעתך מסומן על הכביש החץ שבתמונה. מה פירוש החץ?

זמן לסיום:

10. מה משמעות הסימון על פני הדרך (קו קטעים צהוב כפול)?

זמן לסיום:

11. ברישיון הרכב של אוטובוס זעיר פרטי מצוין שמותר להסיע בו עד 16 נוסעים פרט לנהג. מחזיק רישיון נהיגה מסוג B, עד כמה נוסעים רשאי הוא להסיע באוטובוס זה?

זמן לסיום:

12. איזה רכב ייחשב ל ״רכב מסחרי״?

זמן לסיום:

13. כיצד תנהג על פי התמרור?

זמן לסיום:

14. על פי החוק, גרור שמשקלו הכולל המותר יותר מ-4,000 ק"ג חייב:

זמן לסיום:

15. איזה תמרור פירושו: מחסום לפני מפגש מסילת ברזל?

זמן לסיום:

16. איזה נהג חייב לנוח לפחות שבע שעות רצופות לפני תחילת יום עבודתו?

זמן לסיום:

17. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

18. האם סימון על גבי הכביש שנעשה על פי החוק נחשב לתמרור?

זמן לסיום:

19. כיצד ישפיע הרווח בין כלי הרכב על תהליך העקיפה?

זמן לסיום:

20. כשהנהג "נותן זכות קדימה" הכוונה היא:

זמן לסיום:

21. הסבר את המושג ״סרן״ ברכב:

זמן לסיום:

22. הגדר "טרקטורון":

זמן לסיום:

23. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

24. איזה תמרור משמעו עמדת טעינה לרכב חשמלי?

זמן לסיום:

25. הנסיעה בנתיב המיועד לתחבורה ציבורית מותרת גם לרכב של:

זמן לסיום:

26. האם מותר להחנות רכב בתוך תחום צומת?

זמן לסיום:

27. אתה נוסע בכיוון החץ. מה פירוש הסימון על הכביש משמאלך?

זמן לסיום:

28. בקטע כביש דו-סטרי בעל נתיב אחד לכל כיוון שבין הנתיבים מפריד קו הפרדה רצוף:

זמן לסיום:

29. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

30. מתי מותר לעבור על פני רכב אחר מצדו הימני?

זמן לסיום:

נווט שאלות המבחן

שינוי גודל גופנים
ניגודיות