סימולציה מבחן תאוריה חינם

מבחן תאוריה: משאית קלה (דרגה C1)

1. מה עליך לעשות אם רכבך משמיע רעש בלתי סביר?

זמן לסיום:

2. אתה נוהג בכביש חד-סטרי בנתיב השמאלי. הנהג בנתיב הימני שלפניך האט בגלל הולך רגל שהחל לחצות מימין לשמאל. אתה קרוב למעבר החצייה, ולכן:

זמן לסיום:

3. מהו רכב מסחרי על פי חוק שירותי הובלה?

זמן לסיום:

4. כיצד תנהג אם במהלך בלימה ממושכת התחממו הבלמים יתר על המידה?

זמן לסיום:

5. מהי מהירות סבירה בעת נהיגה?

זמן לסיום:

6. איזה תמרור מחייב לעצור ולתת זכות קדימה לרכב המתקרב מכל כיוון?

זמן לסיום:

7. איזה תמרור יופיע אחרי תמרור 701?

זמן לסיום:

8. מהי חובתו של נהג שהרגיש שחלק מן המטען שהוא מוביל נפל על הכביש?

זמן לסיום:

9. באילו מקרים החוק מחייב להאט?

זמן לסיום:

10. מהו "מרחק העצירה" של רכב?

זמן לסיום:

11. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

12. כאשר הכביש מחולק בקו קטעים:

זמן לסיום:

13. כיצד יפעל נהג רכב כאשר יש רוח צד חזקה?

זמן לסיום:

14. חובת נהג רכב המוביל מטען חורג, שאין אפשרות לעקפו, היא:

זמן לסיום:

15. מהי הסכנה בעת בלימה בירידה בלתי מתוכננת מהכביש אל שול הדרך?

זמן לסיום:

16. באילו תנאים מותר להעמיד רכב שלא במקביל למדרכה (חנייה זוויתית)?

זמן לסיום:

17. באילו תנאים מותר לחצות מסילת ברזל?

זמן לסיום:

18. אם על הכביש סומנו קו הפרדה רצוף ולשמאלו קו קטעים:

זמן לסיום:

19. מהו סדר כניסת כלי הרכב אל הצומת, על פי החוק?

זמן לסיום:

20. האם מותר לפתוח את דלתות הרכב כשהרכב נוסע?

זמן לסיום:

21. מהירות סבירה היא:

זמן לסיום:

22. דרגת הרישיון הדרושה לנהיגת רכב מנועי מסחרי שמשקלו הכולל המותר יותר מ-12,000 ק״ג היא:

זמן לסיום:

23. מהו "מעבר חצייה"?

זמן לסיום:

24. הוצב תמרור במרחק של כ-100 מטר לפני מפגש מסילת ברזל ולפניך נוסע רכב אטי:

זמן לסיום:

25. כיצד לצמצם למינימום את סכנת אבדן הבלמים בנהיגה בדרך הררית?

זמן לסיום:

26. מהי המהירות המרבית המותרת לרכב מסחרי שמשקלו הכללי המותר עד 3,500 ק"ג הנוסע בדרך שאינה עירונית ללא שטח הפרדה בנוי (אם לא הוצב תמרור המציין אחרת)?

זמן לסיום:

27. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

28. התחלת עקיפה בכביש דו-סטרי ארוך וישר. באמצע העקיפה ממש מופיע מולך רכב באותו נתיב:

זמן לסיום:

29. כיצד נימנע ממצבי סכנה בעת התחלת הנסיעה בהשתלבות בתנועה?

זמן לסיום:

30. הגדר "צומת":

זמן לסיום:

נווט שאלות המבחן

שינוי גודל גופנים
ניגודיות