סימולציה מבחן תאוריה חינם

מבחן תאוריה: משאית קלה (דרגה C1)

1. כיצד תנהג על פי התמרור?

זמן לסיום:

2. האם מותר לנהוג ברכב כשהנהג נמצא תחת השפעת סמים או אלכוהול?

זמן לסיום:

3. כיצד תנהג על פי התמרור?

זמן לסיום:

4. מה פירוש הסימון על פני הכביש?

זמן לסיום:

5. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

6. כיצד יש לנהוג כאשר נחסם נתיב נסיעתך?

זמן לסיום:

7. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

8. כיצד תנהג אם במהלך בלימה ממושכת התחממו הבלמים יתר על המידה?

זמן לסיום:

9. מהי חשיבותה של אחיזת הגה נכונה לשליטה על הרכב וליציבותו?

זמן לסיום:

10. באילו מקרים ניסע ברכב נוסעים פרטי שלא בנתיב הימני?

זמן לסיום:

11. האם מותר לנהוג ברכב שאינו תקין?

זמן לסיום:

12. איזה רווח חייבים לשמור מהרכב הנע לפנינו בדרך?

זמן לסיום:

13. אתה נוסע בכביש דו-סטרי ועל הכביש מסומן "אי תנועה". עליך לעבור על פניו:

זמן לסיום:

14. בדרך מוצב תמרור 405, ובדרך הזאת עוקף אופנוע רכב פרטי:

זמן לסיום:

15. האם חובה לציית להוראות שוטר, גם כשההוראה או האות מנוגדים לתמרורים?

זמן לסיום:

16. משולש אזהרה הוא ציוד חובה:

זמן לסיום:

17. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

18. בתום השנתיים של תקופת "נוהג חדש" לא יוענק רישיון נהיגה רגיל ל"נוהג חדש" שהורשע בבית משפט בעבירת:

זמן לסיום:

19. המהירות המרבית המותרת בדרך עירונית לרכב נוסעים פרטי (אם לא צוין אחרת בתמרור) היא:

זמן לסיום:

20. כדי לצמצם את השפעת הסינוור בעת נהיגה בחשכה רצוי:

זמן לסיום:

21. כיצד יש לפנות שמאלה על פי הסימון?

זמן לסיום:

22. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

23. באיזה חלק של הכביש ינהג רוכב אופניים?

זמן לסיום:

24. בצומת הוצב תמרור 118. איזה תמרור יוצב במרחק סביר לפני הצומת?

זמן לסיום:

25. כיצד מסומן מעבר חצייה?

זמן לסיום:

26. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

27. האם רשאי נהג לשלוח מסרון (SMS) באמצעות הטלפון בזמן הנהיגה?

זמן לסיום:

28. כיצד תנהג על פי התמרור?

זמן לסיום:

29. באיזה רכב חייבים להיות "נעלי בטחון"?

זמן לסיום:

30. כדי להשלים עקיפה בבטיחות, על העוקף:

זמן לסיום:

נווט שאלות המבחן

שינוי גודל גופנים
ניגודיות