סימולציה מבחן תאוריה חינם

מבחן תאוריה: משאית קלה (דרגה C1)

1. מה המהירות המרבית המותרת לך (רכב נוסעים פרטי), לאחר שעברת את התמרורים שלפניך?

זמן לסיום:

2. האם מותר לעצור בדרך עירונית, להעמיד ולהחנות רכב על הכביש או על שולי הדרך?

זמן לסיום:

3. מרחק הבלימה של הרכב הוא המרחק שעובר הרכב:

זמן לסיום:

4. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

5. איזה מן התמרורים האלה מזהיר את הנהג לנהוג בהתאם למצבו של הכביש?

זמן לסיום:

6. כיצד עליך לנהוג כשאתה נוסע בכביש צר ולפתע בא ממולך רכב אחר?

זמן לסיום:

7. באילו תנאים מותרת נסיעה לאחור?

זמן לסיום:

8. מחזיק רישיון נהיגה בדרגה B רשאי לנהוג גם:

זמן לסיום:

9. "נוהג חדש" הורשע בבית המשפט באשמת נהיגה במהירות מופרזת. לכן:

זמן לסיום:

10. באילו תנאים מותר לנוהג בטרקטור משא להסיע נוסע?

זמן לסיום:

11. היכן יש להחזיק את האפוד הזוהר ברכב?

זמן לסיום:

12. כיצד תנהג כאשר אתה מתקרב לצומת שלפניו מוצב תמרור "עצור"?

זמן לסיום:

13. היכן יש לעצור על פי הנראה בתמונה?

זמן לסיום:

14. כאשר מוצב התמרור בצומת שלפניך:

זמן לסיום:

15. כיצד תנהג בהתאם לתמונה שלפניך?

זמן לסיום:

16. לחצת על דוושת הבלם ואתה מרגיש שבלם השרות (הרגל) אינו פועל. מה תעשה?

זמן לסיום:

17. מה מורה התמרור?

זמן לסיום:

18. האם רשאי "רכב אטי" לנוע בדרך שמוצב בה התמרור?

זמן לסיום:

19. "שמירת רווח מהרכב שלפניך בעת הנהיגה משפיעה על צריכת הדלק ועל הבלאי של הרכב". נכון או לא?

זמן לסיום:

20. מהי הדרך הנכונה לכוונון משענת הראש ברכב?

זמן לסיום:

21. אסור לעקוף בדרך תלולה לפני פסגה:

זמן לסיום:

22. האם מותר לדחוף רכב בלי להפעיל את המנוע אל כביש שהכניסה אליו אסורה לכלי רכב?

זמן לסיום:

23. מותר לפנות פניית פרסה לשמאל:

זמן לסיום:

24. הגדר "טרקטורון":

זמן לסיום:

25. לא יחודש רישיון נהיגה של נוהג חדש כרישיון נהיגה רגיל אם הורשע בבית המשפט בעבירה של:

זמן לסיום:

26. מהו המרחק המרבי ממדרכה שבו מותר להעמיד רכב במקביל לשפת הכביש?

זמן לסיום:

27. מה חייב הנהג לוודא תחילה, לפני הנהיגה ברכב שאינו מוכר לו?

זמן לסיום:

28. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

29. אם על הכביש סומנו קו הפרדה רצוף ולשמאלו קו קטעים:

זמן לסיום:

30. האם מותר לנהוג ברכב שמערכת אורותיו אינה תקינה?

זמן לסיום:

נווט שאלות המבחן

שינוי גודל גופנים
ניגודיות