סימולציה מבחן תאוריה חינם

מבחן תאוריה: משאית קלה (דרגה C1)

1. מהו הגובה המרבי המותר של רכב שמשקלו הכולל המותר 15,000 ק"ג או פחות מזה, יחד עם המטען שעליו?

זמן לסיום:

2. כיצד תנהג על פי התמרור?

זמן לסיום:

3. איזה תמרור מזהיר שלכביש שבו אתה נוסע מתמזג כביש אחר?

זמן לסיום:

4. כיצד תנהג (רכב 3) בפנייה שלפניך?

זמן לסיום:

5. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

6. האם לנהג בעל רישיון נהיגה תקף לסוג רכב מסוים מותר לנהוג בכל רכב מאותו סוג?

זמן לסיום:

7. הצומת שלפניך מתומרר ומסומן בדיוק כבציור. מהו האופן הנכון לפנייה ימינה מרחוב ב' (B) לרחוב ג' (C)?

זמן לסיום:

8. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

9. אתה נוהג בכביש חד-סטרי דו-נתיבי ומנסה לעקוף רכב הנוסע לפניך. הסכנה העיקרית בסטייה שמאלה היא:

זמן לסיום:

10. האם מותר להסיר את אחת הידיים מההגה או מהכידון בעת הנהיגה?

זמן לסיום:

11. מה פירוש הסימון על פני הדרך?

זמן לסיום:

12. כיצד תסמן רכב שהיה הכרח להשאירו עומד בדרך?

זמן לסיום:

13. איזה תמרור מזהיר מפני הימצאות בעלי חיים בדרך?

זמן לסיום:

14. איזה תמרור יוצב בנוסף לתמרור 216?

זמן לסיום:

15. "מטען מורשה" ברכב משא הוא:

זמן לסיום:

16. מה עלול לקרות כתוצאה מהתחממות הבלמים?

זמן לסיום:

17. מה ההבדל בין התמרורים?

זמן לסיום:

18. מה הן הסכנות הצפויות בנהיגה בדרך הררית?

זמן לסיום:

19. אתה נוהג ברכב 3. מה יהיה סדר הכניסה של כלי רכב שהגיעו יחד לצומת שאין בו תמרורים, על פי כללי מתן זכות קדימה?

זמן לסיום:

20. ככל שמרכז הכובד של הרכב יהיה גבוה יותר:

זמן לסיום:

21. נהג רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר יותר מ-6,000 ק"ג ינוח לפחות 25 שעות רצופות ולא יעבוד, בתוך פרק זמן של:

זמן לסיום:

22. אמצעי התיקון המנהליים שמטילה רשות הרישוי על פי שיטת הניקוד:

זמן לסיום:

23. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

24. אתה נוהג ברכב המתקרב מאחור לרוכב האופניים שבתמונה. מהי הסכנה הנשקפת מרוכב האופניים?

זמן לסיום:

25. לא יחודש רישיון נהיגה של נוהג חדש כרישיון נהיגה רגיל אם הורשע בבית המשפט בעבירה של:

זמן לסיום:

26. פניית פרסה מותרת:

זמן לסיום:

27. מה הן הסיבות להחלקה של רכב על פני הכביש?

זמן לסיום:

28. אתה מתקרב לצומת כאשר ברמזור אור ירוק מהבהב:

זמן לסיום:

29. איזה תמרור הוא האזהרה האחרונה שלפני מפגש מסילת ברזל?

זמן לסיום:

30. באילו מקרים אסור לך לעקוף רכב אחר?

זמן לסיום:

נווט שאלות המבחן

שינוי גודל גופנים
ניגודיות