סימולציה מבחן תאוריה חינם

מבחן תאוריה: משאית קלה (דרגה C1)

1. מטרתו של תמרור מודיעין:

זמן לסיום:

2. עד היכן תוקפו של התמרור?

זמן לסיום:

3. עד היכן תוקפו של התמרור המוצב לפניך?

זמן לסיום:

4. אסור להתחיל בעקיפה בלי לבדוק:

זמן לסיום:

5. מה מציין התמרור?

זמן לסיום:

6. מדוע צריך להימנע מהפעלת מנוע הרכב במקום סגור?

זמן לסיום:

7. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

8. לפי הנראה בתמונה, האם מותר לפנות פניית פרסה?

זמן לסיום:

9. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

10. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

11. נהג המרגיש עייפות בלילה צריך:

זמן לסיום:

12. איזה מן התמרורים אינו מתיר פניית פרסה שמאלה?

זמן לסיום:

13. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

14. כשהראות בדרך מוגבלת, על נהג הרכב:

זמן לסיום:

15. מה הן הבעיות המיוחדות העומדות לפני נהג הרכב בלילה?

זמן לסיום:

16. לפני מעבר חצייה אסור לעקוף:

זמן לסיום:

17. מה על הנהג לוודא קודם שהוא מגביה את הרכב להחלפת גלגל?

זמן לסיום:

18. חול על פני הכביש עלול לגרום:

זמן לסיום:

19. הרמזור בכיוון נסיעתך ירוק. מה עליך לעשות בהתקרבך אליו?

זמן לסיום:

20. מהי הסכנה העיקרית בעת נסיעה לאחור?

זמן לסיום:

21. בכניסה לדרך הוצב התמרור 401. איזה תמרור יוצב בכניסה מצדה האחר של הדרך?

זמן לסיום:

22. כיצד יש לפנות שמאלה על פי הסימון?

זמן לסיום:

23. כיצד תנהג (רכב 3) בצומת שלפניך?

זמן לסיום:

24. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

25. כיצד יפעל נהג רכב שגילה במהלך הנסיעה ליקוי בטיחות בהגה או בבלמים?

זמן לסיום:

26. מה פירוש הסימון על פני הכביש (מקום שיש בו מפרץ ואבני שפה)?

זמן לסיום:

27. כיצד יש להתייחס למעבר חצייה המחולק על ידי שטח הפרדה?

זמן לסיום:

28. מה עלולה להיות הסיבה להבהוב מהיר מדי של נורת האיתות בלוח המחוונים (השעונים) בתא הנהג?

זמן לסיום:

29. מה משמעות התמרור?

זמן לסיום:

30. האם חובה לציית להוראות ולאותות של שוטר צבאי במדים?

זמן לסיום:

נווט שאלות המבחן

שינוי גודל גופנים
ניגודיות