סימולציה מבחן תאוריה חינם

מבחן תאוריה: רכב ציבורי (דרגה D)

1. באיזה מקום ברכב חייב להימצא מטפה לכיבוי אש?

זמן לסיום:

2. כיצד יפעל נהג אם נורית הבקרה של מערכת הבלמים בלוח המחוונים בתא הנהג דולקת?

זמן לסיום:

3. למה משמש שול הדרך בדרך מהירה?

זמן לסיום:

4. מהי ההתנהגות הנדרשת מנהגי כלי הרכב בתמונה?

זמן לסיום:

5. חול על פני הכביש עלול לגרום:

זמן לסיום:

6. המרחק שבין גלגלי הרכב הקרובים לשפת הכביש בחנייה, בעצירה ובעמידה, ובין המדרכה לא יהיה יותר מ-:

זמן לסיום:

7. כיצד יש לנהוג כשמוצב התמרור?

זמן לסיום:

8. כדי להשלים עקיפה בבטיחות, על העוקף:

זמן לסיום:

9. מהי הסכנה העיקרית בעת נסיעה לאחור?

זמן לסיום:

10. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

11. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

12. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

13. מה הן הסכנות בנהיגה במהירויות גבוהות?

זמן לסיום:

14. מה על הנהג לעשות אם התקלקל אחד משני פנסי החזית ברכבו בזמן תאורה?

זמן לסיום:

15. איזה תמרור מתיר כניסת אופניים?

זמן לסיום:

16. כדי להבטיח תנוחת ישיבה נוחה ובטוחה ברכב יש לכוון:

זמן לסיום:

17. מה צריך לבדוק נוהג ברכב לאחר שחצה שלולית מים עמוקה בכביש?

זמן לסיום:

18. הצומת שלפניך מתומרר בדיוק כבציור. מהו האופן הנכון לפנות מרחוב א' (A) לרחוב ג' (C)?

זמן לסיום:

19. מה משמעות התמרור?

זמן לסיום:

20. מה חייב בעל רכב לעשות לגבי הפסקת השימוש ברכב לתקופה של יותר מחודש?

זמן לסיום:

21. היכן חלה חובה להאט את מהירות הרכב?

זמן לסיום:

22. איך משפיעה התנהגותו של הולך הרגל על הנהג באזור הצומת?

זמן לסיום:

23. באילו מקרים עליך לאותת במחוון הכיוון?

זמן לסיום:

24. צורתם של תמרורי אזהרה היא:

זמן לסיום:

25. באיזה תחום מתחנת אוטובוס אסור להעמיד רכב?

זמן לסיום:

26. מתי חלה חובה להאיר את פנים האוטובוס?

זמן לסיום:

27. אתה נוהג בכביש דו-סטרי ולפניך נוסע רכב המאותת במחוון הכיוון השמאלי שלו:

זמן לסיום:

28. מה משמעות התמרור?

זמן לסיום:

29. שמירת רווח מהרכב הנוסע לפניך נחוצה:

זמן לסיום:

30. האם חובה להתקין גם פנסי חנייה ברכב שמותקנים בו פנסי רוחב?

זמן לסיום:

נווט שאלות המבחן

שינוי גודל גופנים
ניגודיות