סימולציה מבחן תאוריה חינם

מבחן תאוריה: רכב ציבורי (דרגה D)

1. כשהתמרורים או הסימון שעל הכביש בצבע כתום:

זמן לסיום:

2. כיצד עליך לנהוג בהגיעך לקטע דרך המופיע בתמונה?

זמן לסיום:

3. האם רשאית הרשות להתלות את רישיון ההסעה של מונית?

זמן לסיום:

4. נאסרו חנייה ועצירה בצד הדרך. איזה תמרור יוצב במקום?

זמן לסיום:

5. כיצד תנהג על פי התמרור?

זמן לסיום:

6. כאשר אתה יוצא לכביש מדרך עפר:

זמן לסיום:

7. האם מותר להעמיד רכב שאינו מונית במקום שבו מוצב התמרור?

זמן לסיום:

8. על פי הנראה בתמונה חלה עליך חובה:

זמן לסיום:

9. בכביש צר, כששני כלי רכב הבאים מכיוונים נגדיים אינם יכולים לעבור בעת ובעונה אחת:

זמן לסיום:

10. מתי ובאיזה מקום חובה להפעיל את מחוון הכיוון?

זמן לסיום:

11. מדוע משלבים הילוך נמוך בנסיעה במורד תלול?

זמן לסיום:

12. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

13. מהו סדר כניסת כלי הרכב אל הצומת, על פי החוק?

זמן לסיום:

14. כיצד תנהג על פי התמרור?

זמן לסיום:

15. "שטח הפרדה" הוא:

זמן לסיום:

16. בפני איזו בעיה עומד נוהג ברכב הנוהג במהירות גבוהה?

זמן לסיום:

17. האם חובה לציית להוראות עובד של מחלקת עבודות ציבוריות במדים?

זמן לסיום:

18. בזמן עקיפה או מעבר על פני רכב אחר:

זמן לסיום:

19. האם רשאי נהג מונית להוריד נוסעים במקום שהוצב בו תמרור או סימון האוסר עצירה או חנייה?

זמן לסיום:

20. בנסיעה בלילה, כאשר מולך בא רכב שאינו מעמעם את אורותיו ומסנוור אותך:

זמן לסיום:

21. מה הם מרכיבי מרחק העצירה?

זמן לסיום:

22. מה הם כיווני הנסיעה המותרים על פי התמרורים בצומת שלפניך?

זמן לסיום:

23. האם רשאי נהג מונית להעלות נוסעים בתחום התמרורים האוסרים עצירה או חנייה?

זמן לסיום:

24. מה הן הסכנות והבעיות המיוחדות בחציית צמתים?

זמן לסיום:

25. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

26. כיצד יש לנהוג על פי התמרור?

זמן לסיום:

27. איזה תמרור מורה על מתן זכות קדימה במעגל תנועה?

זמן לסיום:

28. בהתאם לחוק, המרחק המואר באורות החזית לפני הרכב בלילה ובמזג אוויר נאה יהיה:

זמן לסיום:

29. כיצד נבצע מעבר מנתיב אחד לנתיב אחר?

זמן לסיום:

30. כיצד עליך לנהוג בהמשך הדרך שלפניך?

זמן לסיום:

נווט שאלות המבחן

שינוי גודל גופנים
ניגודיות