סימולציה מבחן תאוריה חינם

מבחן תאוריה: רכב ציבורי (דרגה D)

1. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

2. האם ההוראות בתקנות החלות על נוסעי אוטובוס יחולו גם על נוסעי מוניות?

זמן לסיום:

3. כאשר אתה נוסע מאחורי רכב גדול:

זמן לסיום:

4. פנסי חזית שאינם מכוונים:

זמן לסיום:

5. מה פירוש הסימון על פני הכביש?

זמן לסיום:

6. תאריך הייצור של הצמיג ברכב:

זמן לסיום:

7. מדוע סומן קו הפרדה רצוף בתמונה?

זמן לסיום:

8. לפני מעבר חצייה אסור לעקוף:

זמן לסיום:

9. מה הן המגבלות של הנהג בעת נסיעה אחורנית?

זמן לסיום:

10. האם תמרור נייד שבידי חבר משמרות הזהירות בדרכים (הזה"ב) מחייב ציות של הנהג בכביש?

זמן לסיום:

11. רישיון קו להפעלת אוטובוס מסדיר:

זמן לסיום:

12. מה מציין התמרור?

זמן לסיום:

13. איזה תמרור יוצב בדרך לאחר תמרור 135?

זמן לסיום:

14. מתי מותר לחנות בשמאל הכביש?

זמן לסיום:

15. עד היכן תוקפו של התמרור המוצב לפניך?

זמן לסיום:

16. מה פירוש הסימון על פני הדרך (קו צהוב)?

זמן לסיום:

17. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

18. מה מציין התמרור?

זמן לסיום:

19. האם רשאי נהג מונית לעשות נסיעת סיור?

זמן לסיום:

20. באילו תנאים מותר לחצות מסילת ברזל?

זמן לסיום:

21. הסבר את המושג ״משקל כולל לסרן״:

זמן לסיום:

22. כיצד על נהג הרכב הכסוף להגיב כאשר נהג הרכב הכהה רוצה להחנות את רכבו בין שני כלי רכב לצד המדרכה, בנסיעה לאחור?

זמן לסיום:

23. שוטר רשאי לעכב רכב לצורך בדיקה בגלל:

זמן לסיום:

24. הגדר "שביל":

זמן לסיום:

25. כיצד יש לנהוג כשהאור הצהוב ברמזור מהבהב?

זמן לסיום:

26. האם מותר להוריד נוסעים בדרך מהירה?

זמן לסיום:

27. תוקפו של איזה מהתמרורים האלה לא יפוג בצומת הקרוב?

זמן לסיום:

28. כיצד יפעל נוהג ברכב המעורב בתאונת דרכים שבה נפגע אדם?

זמן לסיום:

29. מה חובתו של נהג רכב המוריד ילדים בהסעת תלמידים?

זמן לסיום:

30. כיצד יפעל נהג רכב אם בנסיעתו פגע ברכב חונה שבעליו אינו נוכח במקום?

זמן לסיום:

נווט שאלות המבחן

שינוי גודל גופנים
ניגודיות