סימולציה מבחן תאוריה חינם

מבחן תאוריה: רכב ציבורי (דרגה D)

1. מה הסיבה שהתמרורים שלפניך שונים בצורתם המיוחדת מיתר התמרורים?

זמן לסיום:

2. איזה תמרור פירושו מספר הקילומטרים בדרך?

זמן לסיום:

3. מה המשפט הנכון?

זמן לסיום:

4. מה נדרש מנהג רכב המתקרב לתמרורים המופיעים בתמונה?

זמן לסיום:

5. בראותך כי הרכב הכסוף העוקף מתכוון לסטות לנתיב הימני:

זמן לסיום:

6. לפניך תמרור 303. איזה תמרור יוצב לפניו לפעמים?

זמן לסיום:

7. מה משמעות התמרור?

זמן לסיום:

8. איזה כוח מכוחות הטבע מופעל על הרכב בעת בלימה והאטה?

זמן לסיום:

9. החובה להפעיל מאט מהירות בירידה חלה בתנאים האלה:

זמן לסיום:

10. אתה מתקרב לצומת כשברמזור החל להבהב האור הירוק:

זמן לסיום:

11. כיצד ינהגו המעורבים בתאונת דרכים שנגרם בה נזק בלבד?

זמן לסיום:

12. האם אוטובוס הוא מקום ציבורי לעניין חוק איסור העישון במקומות ציבוריים?

זמן לסיום:

13. איזה ציוד חייב להיות באוטובוס המסיע נוסעים בקו עירוני?

זמן לסיום:

14. האם מיקומם של כלי הרכב בתוך העקומה החדה נכון?

זמן לסיום:

15. לחצת על דוושת הבלם ואתה מרגיש שבלם השרות (הרגל) אינו פועל. מה תעשה?

זמן לסיום:

16. כיצד לצמצם למינימום את סכנת אבדן הבלמים בנהיגה בדרך הררית?

זמן לסיום:

17. מה צריך לבדוק נוהג ברכב לאחר שחצה שלולית מים עמוקה בכביש?

זמן לסיום:

18. צורתם של תמרורי אזהרה היא:

זמן לסיום:

19. בוחן רכב או שוטר הנושא עמו תעודת בוחן, שמצא ברכב ליקויים טכניים, רשאי:

זמן לסיום:

20. מותר להחנות אוטובוס הפועל בקו שירות (שלא לצורך העלאה/הורדה של נוסעים):

זמן לסיום:

21. מה משמעות התמרור?

זמן לסיום:

22. מהו "מרחק העצירה" של רכב?

זמן לסיום:

23. באילו תנאים מותר לסטות מקו הנסיעה?

זמן לסיום:

24. הנסיעה בנתיב המיועד לתחבורה ציבורית מותרת גם לרכב של:

זמן לסיום:

25. מי רשאי להורות על זימון רכב לבדיקה טכנית?

זמן לסיום:

26. בעת מבחן הרישוי השנתי (טסט) של הרכב במכון הרישוי יירשם:

זמן לסיום:

27. איזה רווח חייבים לשמור מהרכב הנע לפנינו בדרך?

זמן לסיום:

28. מה פירוש התמרורים?

זמן לסיום:

29. מה מציין הסימון לרוחב הכביש?

זמן לסיום:

30. כיצד עליך לנהוג בתנאי הדרך שלפניך?

זמן לסיום:

נווט שאלות המבחן

שינוי גודל גופנים
ניגודיות