סימולציה מבחן תאוריה חינם

מבחן תאוריה: רכב ציבורי (דרגה D)

1. באיזה רכב שהיה הכרח להעמידו בדרך שאינה עירונית ב"זמן תאורה" חייבים להפעיל פנסי מצוקה או להציב פנס צהוב מהבהב?

זמן לסיום:

2. מתי אסור לתדלק באוטובוס?

זמן לסיום:

3. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

4. צורתם של תמרורי אזהרה היא:

זמן לסיום:

5. כיצד תנהג (רכב 2) בצומת שלפניך?

זמן לסיום:

6. מתי המהירות הסבירה תהיה גבוהה יותר מן המהירות המרבית המותרת?

זמן לסיום:

7. מה משמעות התמרור?

זמן לסיום:

8. כיצד חייבים לפעול נהגי כלי הרכב העומדים בצומת, לפי התמונה?

זמן לסיום:

9. בכביש דו-סטרי שאינו עירוני בצדו הימני מוצב תמרור שלפניך האוסר עצירה:

זמן לסיום:

10. מה עליך לוודא, בין השאר, לפני שאתה מגביה את המכונית להחלפת גלגל?

זמן לסיום:

11. על פי החוק, במשך כמה זמן תקפות נקודות חובה לנהג?

זמן לסיום:

12. איזה תמרור אזהרה מוצב לעתים לפני תמרור 302?

זמן לסיום:

13. התנגדות הרוח לנסיעתו של הרכב משפיעה:

זמן לסיום:

14. שימוש מופרז בבלמי הרכב עלול לגרום:

זמן לסיום:

15. התמרור שבתמונה מוצב בצומת ללא כל תמרור נוסף. האם מותר לפנות שמאלה?

זמן לסיום:

16. מי רשאי להורות על זימון רכב לבדיקה טכנית?

זמן לסיום:

17. כיצד עליך לנהוג כשאתה מזהה תקלה במערכת הבלמים בזמן נהיגה ברכב?

זמן לסיום:

18. מתי מותר להעמיד רכב על גשר או בתוך מנהרה?

זמן לסיום:

19. כשרכב עוקף אותך ולפתע בא רכב מולך, אתה חייב:

זמן לסיום:

20. האם הכניסה לדרך שבה הוצב תמרור זה מותרת לאוטובוס זעיר?

זמן לסיום:

21. באילו תנאים מותר לסטות מקו הנסיעה?

זמן לסיום:

22. כיצד תנהג בקטע הדרך שלפניך?

זמן לסיום:

23. מה הן הפעולות שעל הנהג לעשות לפני עלייתו לאוטובוס, לפי החוק?

זמן לסיום:

24. איזה תמרור אזהרה מזהיר כי תנועה דו-סטרית לפניך?

זמן לסיום:

25. איזה תמרור אוסר כניסת הולכי רגל?

זמן לסיום:

26. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

27. כיצד תנהג על פי התמרור?

זמן לסיום:

28. בתמונה שלפניך מצולם אירוע. כיצד עליך לנהוג?

זמן לסיום:

29. מרחק הבלימה של הרכב הוא המרחק שעובר הרכב:

זמן לסיום:

30. איזה רכב הוא "רכב ביטחון"?

זמן לסיום:

נווט שאלות המבחן

שינוי גודל גופנים
ניגודיות