סימולציה מבחן תאוריה חינם

מבחן תאוריה: רכב ציבורי (דרגה D)

1. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

2. כיצד תנהג על פי התמרור?

זמן לסיום:

3. ציין את המשפט הנכון לגבי התנהגות הולכי רגל סמוך לצומת:

זמן לסיום:

4. מה פירוש הסימון על פני הדרך?

זמן לסיום:

5. האם מותר לנהוג ברכב כבד כאשר לחץ האוויר במערכת הבלימה נמוך מן המינימום הנדרש?

זמן לסיום:

6. מה הן הסכנות הצפויות בבלימת פתע בעת נהיגה באוטובוס?

זמן לסיום:

7. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

8. האם מותר לנהוג ברכב שמערכת אורותיו אינה תקינה?

זמן לסיום:

9. בעל רישיון נהיגה או רישיון רכב שחל שינוי במען מגוריו ידווח על השינוי בתוך 15 יום:

זמן לסיום:

10. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

11. האם מותר להעמיד כל רכב במקום שבו מוצב התמרור?

זמן לסיום:

12. על פי הדרישות, מה צריך להיות, בין היתר, באוטובוס המשמש להסעת נוסעים?

זמן לסיום:

13. כיצד תנהג על פי התמרור?

זמן לסיום:

14. האם רשאי "רכב אטי" לנוע בדרך שמוצב בה התמרור?

זמן לסיום:

15. באיזה מהרחובות שבציור הכביש חד-סיטרי ?

זמן לסיום:

16. כיצד תנהג בהתקרבך לצומת המתואר בתמונה?

זמן לסיום:

17. מהו היתרון בנהיגה בימין הכביש?

זמן לסיום:

18. תפקידו העיקרי של בלם עזר (חנייה) ברכב הוא:

זמן לסיום:

19. באילו מקרים מותר לנהוג ברכב בירידה בהילוך סרק (ניוטרל)?

זמן לסיום:

20. מהי "דרך" על פי החוק?

זמן לסיום:

21. "שיטת הניקוד בעבירות תעבורה" היא על פי החוק :

זמן לסיום:

22. למי מותרת החנייה בתחנת אוטובוס, מלבד לאוטובוס עצמו?

זמן לסיום:

23. מה נחוץ למעבר בין נתיבים ללא הפרעה או סיכון?

זמן לסיום:

24. הצומת שלפניך מתומרר בדיוק כבציור. מהו האופן הנכון לפנות מרחוב א' (A) לרחוב ג' (C)?

זמן לסיום:

25. נהג המתקרב ברכבו לפסגה או למקום שבו שדה הראייה חסום:

זמן לסיום:

26. כיצד ניתן להקטין את בעיית הסינוור מרכב הבא ממולך?

זמן לסיום:

27. מה משמעות התמרור?

זמן לסיום:

28. איזה תמרור הוא האזהרה האחרונה שלפני מפגש מסילת ברזל?

זמן לסיום:

29. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

30. מה הקשר בין מהירות הנסיעה למרחק העצירה של הרכב?

זמן לסיום:

נווט שאלות המבחן

שינוי גודל גופנים
ניגודיות