סימולציה מבחן תאוריה חינם

מבחן תאוריה: רכב ציבורי (דרגה D)

1. מה אינו נכון בהתנהגותו של נהג הרכב הכחול (1)?

זמן לסיום:

2. כיצד תנהג על פי התמרור?

זמן לסיום:

3. מהי השיטה הבדוקה והמומלצת לשמירת רווח מתאים מהרכב הנוסע לפנינו?

זמן לסיום:

4. מהי הודעת אי שימוש ברכב ("הורדה מהכביש")?

זמן לסיום:

5. האם מותר לנהוג בדרך עירונית ברכב מנועי כשבפנסי החזית דולק "אור גבוה"?

זמן לסיום:

6. תאריך הייצור של הצמיג ברכב:

זמן לסיום:

7. כיצד ניתן להקטין את בעיית הסינוור מרכב הבא ממולך?

זמן לסיום:

8. פנסי רוחב חובה להתקין:

זמן לסיום:

9. אתה נוהג ברכב (2). כיצד תנהג במצב הנתון?

זמן לסיום:

10. האם מותר לנהג אוטובוס לעצור שלא בתחנה כדי להוריד מבקר כרטיסים?

זמן לסיום:

11. מה חייב בעל רכב לעשות לגבי הפסקת השימוש ברכב לתקופה של יותר מחודש?

זמן לסיום:

12. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

13. מה פירוש הסימון על פני הדרך?

זמן לסיום:

14. מה מאפיין נהיגה שבה נשמר מרחק מתאים מהרכב שלפנים?

זמן לסיום:

15. כיצד יפעל נהג רכב אם בנסיעתו פגע ברכב חונה שבעליו אינו נוכח במקום?

זמן לסיום:

16. האם העצירה מותרת למונית לשם העלאה או הורדה של נוסעים בתחום התמרור שלפניך?

זמן לסיום:

17. מי אחראי לפליטת עשן מרכב מעל למידה הקבועה בחוק?

זמן לסיום:

18. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

19. מה חייב הנהג לעשות תמיד לפני פניית פרסה שמאלה?

זמן לסיום:

20. כשאתה מגיע ברכבך למקום הנראה בתמונה, חובה עליך:

זמן לסיום:

21. מהי הסכנה הצפויה לנוהג ברכב הפונה ימינה, במהלך ביצוע הפנייה?

זמן לסיום:

22. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

23. היכן מוצב התמרור?

זמן לסיום:

24. כיצד תנהג בהתקרבך לצומת שבו מהבהב אור צהוב ברמזור?

זמן לסיום:

25. מתי חייב הנהג להאיר את "הקופסה" במצב "פנוי" במונית?

זמן לסיום:

26. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

27. מה משמעות סימון אדום-צהוב על אבני שפה?

זמן לסיום:

28. אתה נוסע בכביש דו-סטרי ועל הכביש מסומן "אי תנועה". עליך לעבור על פניו:

זמן לסיום:

29. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

30. איזה כוח מכוחות הטבע שואף לדחוף את הרכב אל מחוץ לסיבוב בעת נסיעה?

זמן לסיום:

נווט שאלות המבחן

שינוי גודל גופנים
ניגודיות