סימולציה מבחן תאוריה חינם

מבחן תאוריה: רכב ציבורי (דרגה D)

1. באילו תנאים מותר להתקין פנסים נוספים על הפנסים המותקנים ברכב?

זמן לסיום:

2. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

3. מהו השכר בעד הסעת עגלת נכים במונית?

זמן לסיום:

4. מתי המהירות הסבירה תהיה גבוהה יותר מן המהירות המרבית המותרת?

זמן לסיום:

5. מה משמעות התמרור?

זמן לסיום:

6. על מי חלה האחריות לבטיחות בעת הנסיעה לאחור?

זמן לסיום:

7. מהו "זוטובוס"?

זמן לסיום:

8. מהי אחריותו של בעל הרכב לגבי עבירה שנעשתה ברכבו?

זמן לסיום:

9. בתוך כמה זמן יש לעשות כיול מונה במונית, אם גודל הצמיגים או גודל חלקים במערכת ההינע שונו?

זמן לסיום:

10. האם מותר להכניס שינויים במסמכי הרכב או במסמכי הנהג?

זמן לסיום:

11. האם מותר להחנות רכב בתוך תחום צומת?

זמן לסיום:

12. המהירות הסבירה בדרך מהירה:

זמן לסיום:

13. "רכב להסעת תלמידים" הוא:

זמן לסיום:

14. השלם: רכב הנמצא בנתיב לפנייה שמאלה בלבד:

זמן לסיום:

15. כיצד לצמצם למינימום את סכנת אבדן הבלמים בנהיגה בדרך הררית?

זמן לסיום:

16. מה דינו של אדם המסיע רכב בכוח גופו?

זמן לסיום:

17. כיצד תנהג (רכב 3) כשאתה פונה ימינה בצומת שלפניך?

זמן לסיום:

18. איזו יכולת הקשורה בנהג נפגמת כשיש ערפל?

זמן לסיום:

19. האם מותר להמשיך בנסיעה במפגש מסילת ברזל, כשהמחסום נמצא בתנועה, יורד או עולה?

זמן לסיום:

20. "שמירת רווח מהרכב שלפניך בעת הנהיגה משפיעה על צריכת הדלק ועל הבלאי של הרכב". נכון או לא?

זמן לסיום:

21. ברכב המיועד להסעת תלמידים אסור:

זמן לסיום:

22. כדי להשלים עקיפה בבטיחות, על העוקף:

זמן לסיום:

23. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

24. האם כל מונית חייבת במערכת למניעת נעילת גלגלים א-בי-אס (ABS)?

זמן לסיום:

25. ככל שמרכז הכובד של הרכב יהיה גבוה יותר:

זמן לסיום:

26. חגירת חגורת בטיחות כנדרש:

זמן לסיום:

27. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

28. כיצד יש לנהוג כשהאור הצהוב ברמזור מהבהב?

זמן לסיום:

29. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

30. איזה תמרור משמעו "דרך מהירה"?

זמן לסיום:

נווט שאלות המבחן

שינוי גודל גופנים
ניגודיות