סימולציה מבחן תאוריה חינם

מבחן תאוריה: רכב ציבורי (דרגה D)

1. כיצד יש לנהוג כאשר דולקים אורות אדומים מהבהבים ברמזור שבתמונה?

זמן לסיום:

2. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

3. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

4. האם מותר לפנות פניית פרסה שמאלה במקום שבו מוצב התמרור?

זמן לסיום:

5. תוקפו של התמרור:

זמן לסיום:

6. האם מותר לנהוג ברכב שאינו תקין?

זמן לסיום:

7. איזה תמרור הוא האזהרה האחרונה שלפני מפגש מסילת ברזל?

זמן לסיום:

8. כיצד יש לנהוג ממקום הצבת התמרור ועד אחרי המסילה?

זמן לסיום:

9. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

10. מה משמעות התמרור?

זמן לסיום:

11. כיצד חייבים לפעול נהגי כלי הרכב העומדים בצומת, לפי התמונה?

זמן לסיום:

12. היכן יש לעצור על פי הנראה בתמונה?

זמן לסיום:

13. האם יש חובה להדליק את אורות פנסי החזית של האוטובוס גם ביום?

זמן לסיום:

14. מהי הפעולה שעל הנהג לבצע לפני הזזת ידית תיבת ההילוכים האוטומטית לצורך התחלת הנסיעה?

זמן לסיום:

15. כיצד תנהג בהתקרבך למקום כמתואר בתמונה?

זמן לסיום:

16. האם הנוסעים במושב האחורי במונית בדרך עירונית פטורים מלחגור חגורת בטיחות?

זמן לסיום:

17. באיזה רכב חייבים להיות "נעלי בטחון"?

זמן לסיום:

18. לפניך תמרור 303. איזה תמרור יוצב לפניו לפעמים?

זמן לסיום:

19. האם מותר למלא דלק בעת שהמנוע ברכב פועל?

זמן לסיום:

20. מה פירוש התמרור המוצב לפניך?

זמן לסיום:

21. מהו ״רכב מדברי״?

זמן לסיום:

22. מה הם כיווני הנסיעה המותרים על פי התמרורים בצומת שלפניך?

זמן לסיום:

23. האם מותר לנהוג ברכב כבד כאשר לחץ האוויר במערכת הבלימה נמוך מן המינימום הנדרש?

זמן לסיום:

24. האם חובה לציית להוראות עובדי השירות בנסיעה באוטובוס?

זמן לסיום:

25. כיצד ינהג נוהג ברכב המתקרב לתמרור?

זמן לסיום:

26. מה על נהג רכב לעשות תמיד כאשר רכב אחר נצמד אליו מאחור?

זמן לסיום:

27. כשהתמרורים או הסימון שעל הכביש בצבע כתום:

זמן לסיום:

28. גורמים חשובים לאבדן שליטה של הנהג ברכב הם:

זמן לסיום:

29. אסור לעצור, להחנות או להעמיד רכב בתוך מעבר חצייה או לפניו בתחום של:

זמן לסיום:

30. מהו "מפגש מסילת ברזל"?

זמן לסיום:

נווט שאלות המבחן

שינוי גודל גופנים
ניגודיות