סימולציה מבחן תאוריה חינם

מבחן תאוריה: רכב ציבורי (דרגה D)

1. כיצד תנהג על פי הנראה בתמונה?

זמן לסיום:

2. איזה תמרור מזהיר את הנוהג ברכב כי הוא מתקרב למנהרה?

זמן לסיום:

3. מהו המשפט הנכון ביותר לגבי הנראה בתמונה?

זמן לסיום:

4. האם סימון על גבי הכביש שנעשה על פי החוק נחשב לתמרור?

זמן לסיום:

5. כיצד ינהג נוהג ברכב היוצא מדרך עפר ומתכוון להיכנס לדרך הסלולה?

זמן לסיום:

6. איזה מן התמרורים האלה מזהיר את הנהג לנהוג בהתאם למצבו של הכביש?

זמן לסיום:

7. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

8. האם, לדעתך, מיקומו של הרכב הלבן בתוך העקומה נכון?

זמן לסיום:

9. שימוש רצוף בבלמי הרכב בירידה תלולה וממושכת, עלול לגרום:

זמן לסיום:

10. מתי חלה חובה להאיר את פנים האוטובוס?

זמן לסיום:

11. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

12. מהי המהירות המרבית המותרת בתחום שאחרי התמרור?

זמן לסיום:

13. מהו מספר הנוסעים המרבי שמותר להסיע באוטובוס זעיר?

זמן לסיום:

14. הגדר "רחוב משולב":

זמן לסיום:

15. מרחק התגובה הוא המרחק שהרכב עובר:

זמן לסיום:

16. האם שתיית אלכוהול גורמת לנמנום?

זמן לסיום:

17. איזה רווח חייבים לשמור מהרכב הנע לפנינו בדרך?

זמן לסיום:

18. מה משמעות התמרור?

זמן לסיום:

19. מהי הדרך המיטבית לצמצום הסכנות בעת נסיעה לאחור?

זמן לסיום:

20. האם נהג מונית רשאי לעשן במונית בעת הנסיעה?

זמן לסיום:

21. באיזה רכב חייב להימצא מטפה לכיבוי אש?

זמן לסיום:

22. אסור להחנות רכב בתחום של:

זמן לסיום:

23. מתי מותר לעקוף יותר מרכב אחד בעקיפה אחת?

זמן לסיום:

24. באילו כלי רכב חייבים להימצא מטפי כיבוי אש?

זמן לסיום:

25. מהו הרווח המינימלי שעליך לשמור בינך ובין הרכב הנע לפניך, על פי החוק?

זמן לסיום:

26. האם חייב להיות מזגן במונית?

זמן לסיום:

27. מה פירוש התמרורים?

זמן לסיום:

28. כיצד לצמצם למינימום את סכנת אבדן הבלמים בנהיגה בדרך הררית?

זמן לסיום:

29. האם "בדיקת אלכוהול" במכשיר נשיפה מתקבלת כראיה בבית משפט:

זמן לסיום:

30. כשאתה מגיע ברכבך למקום הנראה בתמונה, חובה עליך:

זמן לסיום:

נווט שאלות המבחן

שינוי גודל גופנים
ניגודיות