סימולציה מבחן תאוריה חינם

מבחן תאוריה: רכב ציבורי (דרגה D)

1. כיצד עליך לנהוג בהמשך הדרך?

זמן לסיום:

2. מהו אורכו המרבי של האוטובוס בתמונה המותר בחוק?

זמן לסיום:

3. כיצד יפעל נהג אם זמן מילוי המכלים של מערכת הבלימה באוויר מתארך?

זמן לסיום:

4. אתה עוקף רכב אחר בכביש דו-סטרי דו-נתיבי:

זמן לסיום:

5. איזה תמרור יוצב או יסומן אחרי תמרור 144?

זמן לסיום:

6. כיצד יש לנהוג ממקום הצבת התמרור ועד אחרי המסילה?

זמן לסיום:

7. תפקידו העיקרי של בלם עזר (חנייה) ברכב הוא:

זמן לסיום:

8. מהי הסכנה הצפויה לנוהג ברכב הפונה ימינה, במהלך ביצוע הפנייה?

זמן לסיום:

9. מתי מותר לפנות פנייה שמאלה מכביש חד-סטרי, שלא מהנתיב השמאלי?

זמן לסיום:

10. הרמזור בכיוון נסיעתך ירוק. מה עליך לעשות בהתקרבך אליו?

זמן לסיום:

11. מה המשמעות כשעל הכביש מסומן חץ צהוב ישר קדימה?

זמן לסיום:

12. באיזה מצב יוצג המונה במונית כשהיא פנויה להסעת נוסעים?

זמן לסיום:

13. האם אוטובוס המורשה להסיע 20 נוסעים או יותר רשאי לחנות על המדרכה בתחום תמרור המתיר חנייה על המדרכה?

זמן לסיום:

14. איזה תמרור יופיע אחרי תמרור 716?

זמן לסיום:

15. מהירות סבירה היא:

זמן לסיום:

16. האם מותר לפנות פניית פרסה ימינה במקום שבו מוצב התמרור?

זמן לסיום:

17. מה מסמל התמרור?

זמן לסיום:

18. איזה תמרור צפוי כ-300 מטרים לפני מפגש מסילת ברזל?

זמן לסיום:

19. מותר להחנות אוטובוס הפועל בקו שירות (שלא לצורך העלאה/הורדה של נוסעים):

זמן לסיום:

20. למי יש למסור אבדות ומציאות שנמצאו ברכב ציבורי?

זמן לסיום:

21. אתה מתכוון להתחיל בנסיעה לאחר עצירה או חנייה בצד הכביש. כיצד תנהג?

זמן לסיום:

22. כיצד צריך לפעול נהג רכב המתקרב לבתי ספר ולמגרשי משחקים?

זמן לסיום:

23. מה הם התנאים לנסיעה בקו ישר וללא סטיות?

זמן לסיום:

24. כיצד תנהג במצב שלפניך?

זמן לסיום:

25. לחץ אוויר גבוה מדי בצמיגים:

זמן לסיום:

26. האם מותר להסיע בעלי חיים באוטובוס?

זמן לסיום:

27. מהו תעריף קריאה על פי מונה?

זמן לסיום:

28. על מי חלה האחריות לבטיחות בעת הנסיעה לאחור?

זמן לסיום:

29. מה צריך לבדוק נוהג ברכב לאחר שחצה שלולית מים עמוקה בכביש?

זמן לסיום:

30. מהי תדירות בדיקת הבלמים הנדרשת ברכב ציבורי על פי החוק?

זמן לסיום:

נווט שאלות המבחן

שינוי גודל גופנים
ניגודיות